Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikhükümleri uygulanacaktır.

 Üniversite Adı  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  Duyuru Başlama Tarihi  10.03.2014
 Fakülte Adı  Sağlık Bilimleri Fakültesi  Son Başvuru Tarihi  24.03.2014
 Bölüm Adı  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Ön Değerlendirme Tarihi  25.03.2014
 Anabilim Dalı  –  Giriş Sınavı Tarihi  27.03.2014
 Kadro Tipi  Araştırma Görevlisi  Sonuç Açıklama Tarihi  28.03.2014
 Kadro Sayısı  1  Kadro Derecesi

 

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-35 yaşından gün almamış olmak.
3-İlgili fakülte ve yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5-KPDS/ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
6-ALES sınavından en az 70 puan almış olmak (Sayısal Ağırlıklı).

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup; posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili Rektörlüğe ulaşmış olması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi.
2-Özgeçmiş.
3-Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti.
4-KPDS veya ÜDS ile ALES belgelerinin fotokopisi veya internet çıktısı.
5-Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans) ve transkript.
6-Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi.
7-2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).
8-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.

Bu konu ile ilgili tüm duyurular www.nny.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Başvuru Adresi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan/KAYSERİ

Giriş Sınavı : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan/KAYSE