Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitimi

FeTeMM Nedir?

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi, inovasyon kabiliyetine sahip bir nesil yetiştirmek amacı güden reformların merkezinde yer almaktadır. Türkiye’nin 2023 Vizyonu (Serbest, 2005) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) stratejik belgelerinin (MEB, 2009a, 2009b) ortaya koyduğu amaçlar, FeTeMM eğitiminin ülkemiz ölçeğinde tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu tanımın yapılabilmesi için FeTeMM eğitiminin kapsam, teori ve pratiği okul ve üniversite düzeyinde irdelenmelidir.

Bu çalışma grubu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (Department of Education, 2010; National Economic Council, Council of Economic Advisers, & Office of Science and Technology Policy, 2011; National Science Board, 2010; President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2010) ve Avrupa Birliği (AB) (Commission of the European Communities, 2008, 2010) inovasyon politikalarıyla desteklenen FeTeMM eğitimi nedir ve Türkiye ölçeğinde nasıl yorumlanmalı ve özellikle öğretmen eğitimini nasıl etkilemelidir sorularına cevaplar arayacaktır. İkinci olarak, Türkiye’deki  FeTeMM eğitimi kapsamında değerlendirilebilecek okul düzeyinde uygulama örneklerine yoğunlaşarak öğretmen ve öğretmen adaylarını FeTeMM eğitimine hazırlamayı amaçlamaktadır. Üçüncü olarak, sosyo-kültürel araştırmaların üniversite düzeyinde  FeTeMM eğitimine etkilerini araştıracak, ve  FeTeMM eğitimiyle ilgili proje tabanlı eğitim ve bütünleşik müfredat teorilerine yoğunlaşacaktır. Bu şekilde disiplinlerarası çalışmalar ve etkileşimlerin bireylerin öğrenme, okul başarıları ve meslek seçimleri üzerine etkileri bilimsel araştırmalarla değerlendirilecektir.

FeTeMM Çalışma Grubu, Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Eğitimi Bölümü (SCED) olarak bilinen Ortaöğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği mezunu takım üyelerinin, Boğaziçi’nde aldıkları eğitimin aslında FeTeMM (Integrated STEM Education) olarak tanımlanabileceğini, Texas A&M Üniversitesi’nde doktora çalışmaları sırasında geceler boyu süren hararetli tartışmalar sonucu farketmeleri ile başlayan bir süreci ülkelerine faydalı bir ürün haline getirme çabalarından ibarettir.

Prof. Dr. M. Ali Çorlu ve Doçent Dr. Emin Aydın’ın mentörlüklerinde çalışmalarına başlayan FeTeMM, Prof. Dr. Adnan Baki’nin önerisiyle şu anki ismini Niğde’de X. Fen ve Matematik Kongresi sonrası değerlendirme toplantısı sırasında almıştır.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin