FARABİ IV. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı

FARABİ IV. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı

Ülkemizdeki teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her yeni gün yeni projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Günümüz dünyasında özellikle yeraltı enerji kaynaklarının kullanımı, demir çelik ve bağlı sanayi yatırımları, savunma sanayi, bilişim sağlık teknolojileri, ulaşım sistemleri, çevre teknolojileri,nano teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli buluşlar yapılmakta ve yeni ürünler geliştirilmektedir.

Ülkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; fikir ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanımızı bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, ve teknolojik gelişmelerin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla üniversitemizde; “FARABİ IV. AR-GE İnovasyon Proje Pazarı” düzenlenecektir.

Geçen üç yılda çok sayıda katılımcının proje fikrinin poster ve prototip olarak sergilendiği ve ödüllendirildiği proje pazarının bu yıl dördüncüsü yapılacaktır. “FARABİ IV. AR-GE İnovasyon Proje Pazarı” etkinliğimize “Projesi olan” herkesi davet ediyoruz. Nitelikli projelere çeşitli ödüllerin verileceği etkinliğimizde sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

Etkinliğin Ana Temaları:

Enerji ve Alternatif Enerji
Gıda ve Tarım Teknolojileri
Çevre Teknolojileri
Tıp ve Sağlık Uygulamaları
Biyomedikal/Biyoteknoloji
Nanoteknoloji ve Nutrasötikler
Bilişim Teknolojileri
Endüstriyel Malzeme Üretimi ve Uygulamaları
Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
Makine Teknolojileri
Kimya/İlaç Teknolojileri
Yapı Malzemeleri Üretimi ve Uygulamaları
Tekstil Sanayi Teknolojileri
Savunma Sanayi Teknolojileri
Diğer Alanlar

Değerlendirme Kriterleri
Proje fikri, ulusal bazda yenilik içermekte midir?
Proje fikri, uluslararası bazda yenilik içermekte midir?
Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak veya kaldırılacak mıdır?
Projenin yeni araştırma projeleri başlatma potansiyeli var mıdır?
Proje mevcut durumun (teknoloji-yöntem-ürün-süreç-teknik-sistem) iyileştirilmesini amaçlamakta mıdır?
Proje çıktısının, teknolojik olarak yapılabilirliği, kullanılabilirliği veya endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?
Proje önerisinde öngörülen bütçe uygun mudur?
Poster projeyi açıklamada yeterli mi?

Önemli Tarihler
14 Nisan 2017 : Proje özetlerinin son gönderilme tarihi
21 Nisan 2017 : Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı
28 Nisan 2017 : Poster teslimi için son gün
8 Mayıs 2017 : Proje Sergisi ve Proje Yarışması
8 Mayıs 2017 : Ödül töreni