ETİ Üstün Başarı Bursu

ETİ, mali imkânları sınırlı öğrencilere eğitim imkanı sağlayarak, eğitim kalitesi yüksek gençlerin yetişmesine hizmet etmek ve Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunmak amacıyla üstün başarı bursu vermektedir.

Öğrenci seçme sınavında ÖSS EA2 ve SAY2 puan türlerine göre ilk 1.500’e giren öğrencilere aşağıda belirtilen alanlarda Üstün Başarı Bursu verilecektir.

 

Üstün Başarı Bursu verilecek alanlar

 • Mühendislik Fakültelerinin; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda,
 • Kimya ve İşletme Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; İşletme, İktisat bölümleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,
 • Tıp Fakülteleri,

 

Adaylık Koşulları

Genel Koşullar

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Eskişehir nüfusuna kayıtlı ve Eskişehir ikametli olan,
 • Maddi İhtiyaç içinde olmak,
 • Burs talep tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak (master ve doktora bursu hariç),
 • Yüksek Öğrenim Kurumu diploması bulunmamak (master ve doktora bursu hariç),
 • Disiplin cezası bulunmamak,
 • A.Ö.F, ikinci öğretim, ekstern öğretim programı dışındaki bir Yüksek Öğrenim Kurumunu kazanmış veya okuyor olmak,
 • Önlisans /Lisans programlarının son sınıfında okuyor olmamak,
 • Ücretli özel okul veya vakıf üniversitesi öğrencisi olmamak,
 • Burs talep eden öğrenci ailesinde, başka öğrencinin ETİ Şirketler Grubundan burs almıyor olmak

 

Başarı koşulları

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin

ÖSSEA2 ve SAY2 sıralaması dikkate alınır, değerlendirmede mezun olduğu okulun not ortalaması kullanılacaktır.

 

Ara sınıf öğrencilerinin

 

 • ÖSSEA2 ve SAY2 sıralaması dikkate alınır, değerlendirmede öğrenim gördüğü okulun not ortalaması kullanılacaktır.
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçmiş öğrenciler için 4 lük not sisteminde en az 2,80 (100 lük not sisteminde en az 70) genel not ortalamasına sahip olması gerekir.
 • Diğer sınıflardaki öğrenciler için 4 lük not sisteminde en az 3,5 (100 lük not sisteminde en az 87,5) genel not ortalamasına sahip olması gerekir.

 

Burs başvurusu olumlu bulunan adaylardan,

 

İstenilen Belgeler

 • TC Kimlik no’ lu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği.
 • İkametgah Belgesi
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi.)
 • Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi

 

Başarı Durum Belgeleri

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar

 • ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, Türkiye genelindeki başarı sırasını göstermeli),
 • Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi,
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.

 

Ara sınıflarda öğrenim görenler

 • Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript),
 • Üniversiteye girilen yıl puan türüne göre ÖSS’de ilk 2.500’e girdiğini gösterir ÖSS sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını hangi not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (sadece başarılı olarak geçmiştir ifadesi ile verilen belgeler geçersizdir), lise diplomasının onaylı örneği veya diploma notunu gösteren ilgili okuldan alınmış mezuniyet çıkış belgesi,

 

Bursiyer Seçimi

ETİ Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu için başvuruda bulunan adaylar ETİ Burs Yönetim Sistemi tarafından değerlendirilir ve kontenjan dahilinde en yüksek puanlara sahip öğrenciler, istenen belgeler ile birlikte mülakata davet edilir. ETİ Burs Başvuru formunda verdiği bilgileri belgeler ile uyumsuz bulunan adaylar mülakata alınmaz.

Mülakatlar 4 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup( Eskişehir-ETİ PLAZA) mülakat sonucu burs almaya hak kazanan öğrenciler internet adresinde yayınlanacak ve ETİ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır.

 

Bursun Ödenmesi

Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu kazanan ve devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, her öğrenim yılı için Ekim – Mayıs ayları arasında (Ekim ayında çift olmak suretiyle) 9 ay burs verilir. Verilen burs karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. ETİ, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere öğrenci hesaplarına havale eder.

 

Bursun Kesilme Halleri

Öğrenimine ara veren, bırakan, ceza alıp okuldan uzaklaştırılan ve herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin

Öğrenci belgesi ve transkriptlerini zamanında (Ara Dönemde; 15 Mart, Dönem Sonunda 10 Eylül’e kadar)

İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmayan öğrencilerin bursu,

 

 • Her dönemde özel koşullara uymayan başarısız öğrencilerin bursu,
 • Başarı koşullarına uymayan öğrencilerin bursu.

https://burs.etigida.com.tr/basvuru/bursiyerbasvuru.aspx