ENGELLİLER İÇİN BİLİŞİM VE ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ERİŞEBİLİRLİĞİ ÇALIŞTAYI

AMAÇLAR

•Web Online Erişim, Sosyal Medya, Girişimcilik ve Engelliler
•Destekleyici Öğretim Materyal ve Teknolojileri, Tüm Paydaşlar için Öğretim Materyalleri Tasarımı
•Uzaktan Eğitim ve Açık Eğitim Kaynakları
•Engelsiz Teknoloji ve Bilişim Sistemleri Engelliler için Mobil Araçlar

Bu çalıştayın amaçları :
1. Yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin öğretim hizmetinden yeterince yararlanmalarına yönelik önlem ve uygulamaları kararlaştırmak.
2. Yüksek öğretimde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin öğrenim süreci ile ilgili karşılaştıkları sorunları belirlemek.
3. Yüksek öğretimde öğrenim görmekte olan engelli öğrenciler için üniversitelerin bilgi teknolojisi alt yapısı ile ilgili yapılacak düzenlemeleri belirlemek.
4. Yüksek öğretimde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin bilişim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanabilmeleri için gerekli teknolojik yapıları ve bu yapılarla ilgili düzenlemeleri belirlemek.
5. Yüksek öğretimde öğrenim görmekte olan öğrencilerin öğretim hizmetlerinden üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik yapılması gerekenlerle ilgili uygulama adımlarını belirlemek.
6. Yüksek öğretimde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında bulunan bilişim teknolojilerinden en iyi yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik tedbir ve uygulamaları belirlemek.
7. Yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin öğretim materyallerine uzaktan erişim ile ilgili gerekli düzenleme ve uygulamaları belirlemek.
8. Yüksek öğretimde öğrenim görmekte olan öğrencilerin öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanabilmelerini sağlamak için gerekli öğretim materyallerinin hazırlanması ile ilgili ilke ve uygulamaları belirlemek.
9. Yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve sorunların çözümü ile ilgili birimlerin oluşturulmasına yönelik öneri ve uygulamaları belirlemek.
Posta Adresi: Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığı
KÜ Meram Yerleşkesi, 42090,Meram Yeni Yol / Meram / KONYA

Telefonlar:
Santral: 0 332 323 82 20-23 (PBX)
Dekanlık Özel Kalem: 0 332 323 82 27
Faks: 0 332 323 82 25

E-Posta:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]