Endüstri 4.0 için Yenilikçi Öğrenme Ortamları ve Pedagojileri Konferansı

Endüstri 4.0 için Yenilikçi Öğrenme Ortamları ve Pedagojileri Konferansı

Endüstri 4.0 için Yenilikçi Öğrenme Ortamları ve Pedagojileri Konferansı – Innovative Learning Environments and Pedagogies Conference for Industry 4.0

STEM Lider Öğretmen Eğitimi Mezuniyet Törenini (STEM Leadership Program Graduation Ceremony)

Endüstri 4.0 için Yenilikçi Öğrenme Ortamları Konferansı, STEM Lider öğretmen Eğitimi Mezuniyet Törenine davetlisiniz.

Günümüz eğitim sisteminde öğrenme ve öğretmen temelli bir yaklaşım olarak STEM-FeTeMM Eğitimi, disiplerarası ve bütüncül düşünce sisteminin merkezini oluşturmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi ve Geleceğin Eğitimi Derneği olarak çağa ayak uyduran, yenilikçi ve başarılı bir geleceğin temelini bugünden atan eğitim sistemine olan inancımızla gerçekleştirdiğimiz “Eğitim 4.0 için Yenilikçi Öğrenme Ortamları ve Pedagojileri Konferansı” ve BAU STEM olarak hayat verdiğimiz “STEM Lider Öğretmen Eğitimi Programı” kapsamında; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında inovasyon kabiliyeti gelişmiş bir nesli geleceğe kazandırmayı hedefleyen öğretmenlerimizi mezun ediyoruz.

Açılış Konuşmacıları
Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, Geleceğin Eğitimi Derneği Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. M. Sencer Çorlu – Bütünleşik Öğretmenlik Projesinden İlk Bulgular: Bir Bütün Olarak STEM ve Okul
Prof. Dr. Robert M. Capraro – STEM Paradigma ve Uygulamaları Kesişiminde Etik Sorumluluklar
Prof. Dr. Zsolt Lavicza – Araştırma-Destekli Uygulamaların STEM Anlayışımızı Geliştirmede Rolü

Tarih: 22 Mayıs 2016, Pazar Saat: 14:00
Yer: BAU Beşiktaş Kampüsü, C Teras Akademi Cafe

http://www.stem.bahcesehir.edu.tr/