Ekosistemler Arası Bilime Yolculuk

BİLSEM öğrencilerine yönelik hazırlamış olduğumuz projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur. Konu ile ilgili olan 10-14 yas aralığındaki BİLSEM’de öğrenim gören öğrencilerinizi, çocuklarınızı yönlendirebilirseniz çok seviniriz. Projemize son başvuru tarihi 15 Hazirandır. Katılımcı listeleri 30 Haziran tarihinde açıklanacaktır.

“Ekosistemler Arası Bilime Yolculuk” projesi Sarıyer-Belgrad Ormanı- Atatürk Arboterumu- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi- Emirgan Korusu çevresinde bulunan alanlarda yürütülecektir.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve başvuru yapmak için https://ekosistemlerarasibilimeyolculuk.weebly.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Projemizin Amaç ve Hedefleri
Bu projenin ana amacı; gözlem yoluyla ekosistemi oluşturan ögeleri ilişkisel bir bütünlük içerisinde ele alarak ekosistemlerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda katılımcıların ulaşması beklenen ana hedefler şunlardır;

Ekosistemi ilişkisel bir bütünlük içinde tanır.
* Ekosistem kavramını oluşturan temel birimleri ve kavramları tanımlar ( tür-popülasyon-komunite-habitat-niş)
* Ekosistem içerisindeki canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini ve cansız faktörlerle canlı faktörlerin arasındaki ilişkileri tanımlar ( besin zinciri-besin ağı- madde döngüleri)

2. Ekosistemler üzerindeki insan etkisini gözlemler ve sonuçlar hakkında karar verir.
* İnsan faaliyetlerinin ekosistem işleyişi (tür çeşitliliği, madde döngüleri, popülasyon dinamiği) üzerine etkilerini farkeder.
* İnsan faaliyetlerinin yarattığı etkiyi olumlu ve olumsuz olarak değerlendirir.
* Farklı ekosistemlerde (orman ekosistemi- peyzaj alanları gibi) insan faaliyetlerinin etkisini karşılaştırmalı olarak ortaya koyar.

3. Bozulan ekosistemin iyileştirilmesi için önerilerde bulunur.
* İnsan faaliyetlerinin ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilerini belirler ve bu etkilerin azaltılması için öneriler geliştirir.

4. Ekosistemdeki ögeleri inceleme teknikleri hakkında fikir sahibi olur.
* Herbaryum tekniğini açıklar.
* Bitki ve böcek türlerinin teşhisinin nasıl yapıldığı üzerine fikir sahibi olur.

Özetle; proje katılımcıları bu proje sonunda ekosistemlerin işleyişi hakkında fikir sahibi olacaktır. Ayrıca insan doğa ilişkisi ve dengesinin öneminin ve bu dengenin sürdürülebilirliği için sorumluluklarının farkına varacaklardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.