Eğlenerek Öğreniyorum, Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı Projesi

Eğlenerek Öğreniyorum, Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı

Gaziantep ilinde ilk kez TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında ilköğretim öğrencilerine ve fen bilimleri öğretmenlerine yönelik bir proje gerçekleştirilecektir. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Eğlenerek Öğreniyorum, Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı” başlıklı proje 11-16 Eylül 2017 tarihleri arasında 2017-2018 eğitim öğretim yılında 7. ve 8. sınıfta öğrenim görecek öksüz ve yetim öğrencilere ve fen bilimleri öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenecektir. 40 öğrenci, 8 öğretmenle birlikte 6 gün gerçekleştirilecek projede katılımcıların ulaşım, yemek, konaklama ve promosyon giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Projenin amacı Güneydoğu bölgesinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi kullanarak öğrencilerin bilimsel farkındalık ve merak düzeylerini arttırmak, bilimsel süreç becerilerine ve bilime karşı tutumlarını geliştirmek, yaparak ve yaşayarak anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.
Yapılması planlanan etkinlikler sayesinde, öğrencilerin ileriki yaşamlarında ve eğitim hayatlarında araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, yaratıcı, özgüvenli ve bilime karşı olumlu tutumlara sahip bireyler olmaları hedeflenmektedir. Özellikle saha gezileri ve aktif öğrenmelerle doğaya, hayvana ve diğer canlılara karşı küçük yaşlardan itibaren farkındalık yaratarak bilinçli birer birey olmaları amaçlanmaktadır. Projenin tüm etkinlikleri Gaziantep il sınırları içinde yer alan kurumlarda gerçekleşecektir.

Gaziantep il milli eğitim müdürlüğü adına proje yürütücüsü Dilek KARACA, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ve öğretmenleri, TÜBİTAK, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitelerinden öğretim üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gezegen Evi ve Bilim Merkezi, Botanik Bahçesi, Hayvanat Bahçesi, Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi, Dülük Baba ve Tabiat Parkı, Zeugma Mozaik Müzesi destekleriyle proje 2017 Eylül ayında gerçekleştirilecektir.

Gaziantep il milli eğitim müdürümüz Cengiz METE, Gaziantep ilinde ilk defa bu yıl gerçekleştirilecek projenin gelecek yıllarda da tekrarlanacağını kaydetti. Gerçekleştireceğimiz bu projenin örnek olmasını ve yaygınlaşmasını temenni etti.

Proje hakkında detaylı bilgi ve başvuru şartlarına gaziantepdogavebilimkampi.com adresinden ve Gaziantep İl milli eğitim müdürlüğü web sayfasından ulaşılabilmektedir. Proje başvuru tarihleri 10 Temmuz – 13 Ağustos tarihleri arasındadır.

AMAÇ
Bu projenin amacı; Gaziantep ilindeki dezavantajlı bölge ortaokullarında -özellikle Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında (YİBO)- öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile bu okullarda görev yapan Fen Bilimleri öğretmenleri için Gaziantep’te bulunan Hayvanat Bahçesi, Botanik Park, müzeler, Gezegen Evi ve Bilim Merkezi gibi okul dışı öğrenme alanlarında etkinlikler yaparak öğrencilerin fen bilimleri, astronomu ve uzay gibi disiplinler hakkında bilgi edinmelerini sağlamanın yanında, bilimsel süreç becerilerini arttırmak ve fene karşı olumlu tutum kazanmalarını sağlamaktır.

Projenin özel amaçları ise şu şekildedir:

Öğrencilerimizi izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp aktif öğrenme ortamlarıyla buluşturarak yaparak-yaşayarak öğrenmelerini ve öğrendiklerini anlamlandırmalarını sağlamak.
İlimizde bulunan zengin yelpazeye sahip okul dışı öğrenme ortamlarını bu proje ile eğitim ortamları için aktif hale getirmek.
Projede özellikle disiplinler arası bilgi aktarımını sağlamak.
Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan konu ve kazanımlarla doğrudan bağlantısı bulunduğundan dolayı öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.
Bölgemizde böyle bir eğitimin hiç yapılmamış olması ve bu alanda yapılacak ilk proje olması projenin en dikkat çekici özelliklerinden biridir.

Projemizin etkinlikleri Gaziantep ilinde gerçekleşecektir. Proje ekibinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ve öğretmenleri, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitelerinden öğretim üyeleri, Gezegen Evi ve Bilim Merkezi ile Botanik Bahçesi personelleri görev alacaklardır. Proje 2017 yılı Eylül ayı içerisinde 40 öğrenci ve 8 fen bilimleri öğretmeni ile toplam 6 günde gerçekleştirilecektir. Projelerdeki etkinlikler drama, grup çalışması, deney, atölye çalışması, arazi çalışması, sanatsal faaliyetler, eğitsel oyunlar, robot yapımı, simülasyon ve teleskop ile gözlem gibi farklı yöntem ve tekniklerle yürütülecektir.

HEDEF KİTLE
Bu proje tek dönemlik olup, hedef kitle 2017-2018 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili merkez ve ilçelerinde dezavantajlı ortaokulda eğitim gören 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile Fen Bilimleri öğretmenleri olarak belirlenmiştir.

Başvuru yapan kişiler arasından proje katılımcısı olarak 40 öğrenci 8 öğretmen seçimi yapılacaktır.

ETKİNLİKLER
Takımyıldızlar ve Gezegenler
Gezegenleri Seyredelim
Güneş Böceği Yapımı
Güneş Panellerinden Ölçüm
Bitki Bilimini Tanıyalım
Tohum Çeşitleri Koleksiyonu ve Tohum Ekimi
Arkeolojik Alanların Tanıtımı
Zeugma Mozaik Müzesinde Geçmiş
Projemi Resmediyorum
Yaratıcı Drama
Yüksek Aktivite ve Kaynaştırıcı Oyunlar
Güncemi Oluşturuyorum
Hayvanları Tanıyalım
Doğadan Esinlenen İnovasyon
Görevimiz Kahoot!
Bilim Merkezini Tanıyalım
Gök Atlası ve Ay’ın Evreleri
Robotlarla Bir Gün

Başvuru için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.