EĞİTSEL ROBOTIKLERİ DERSLERİME ENTEGRE ETMEYİ ÖĞRENİYORUM

Öğrencilerin robot programlama becerilerin geliştirilmesi amacıyla farklı türde eğitsel robotlar kullanılmaktadır. Ayrıca, robot programlama dersi ve STEM eğitimleri kapsamında yer alan kazanımlar için farklı robotlar kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede LEGO Mindstorms’un NXT ve EV3 sürümlerinin gerek teknik olarak öğretmen adaylarına alan bilgisi kazandırması noktasında, gerekse pedagojik alan bilgisi noktasında detaylı ve açıklayıcı örnekler oluşturabilmek için uygun olacağı düşünülmektedir. Diğer yandan robot türleri arasında LEGO Mindstorms’un NXT ve EV3 sürümlerinin eğitimde kullanılmaya başlamasının ardından dünyada en popüler kullanılan eğitsel robot setleri haline gelmiştir (Üçgül, 2013). Dolayısıyla proje kapsamında Lego Mindstorms EV3 eğitsel robot kitlerinin kullanılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Türkiye’de son yıllarda özellikle özel eğitim kurumları başta olmak üzere, Bilim Sanat Merkezlerinde ve birçok okulda bu robot kitlerinin kullanıldığı görülmektedir.

Uygulama aşaması üç aşamadan oluşmaktadır.
1.Aşama (Fiziksel olarak robot özelliklerini tanıma): Bu aşamada EV3 blok tabanlı programlama ortamı BÖTE alan uzmanı tarafından tanıtılarak blokların görevleri(hareket eylem bileşenleri, mesafe, jiroskop, renk ve dokunmatik sensörler) çevrimiçi ortamda tanıtılacaktır.
2.Aşama (Sanal ortamda robot bileşenlerini tanıma- somut etkinlik örnekleri): Bu aşamada her bir bileşen ve sensör için kursun eğitmeni tarafından örnek uygulamalar gösterilerek öğrencilerle birlikte uygulanacaktır. Uygulama sırasında diğer BÖTE alan uzmanları tarafından bilgisayar ve simülatör ile ilgili öğretmen adaylarının sorularına çözüm üretilmeye çalışılacaktır. Öğretmen adaylarının bireysel ya da grup halinde uygulayabilecekleri farklı etkinlikler sunulacaktır. Bu etkinlikler ile somut olarak EV3 bileşenlerini tanımış durumda olan ve örnek etkinlikleri görmüş durumda olacaklardır. Uygulama ile alakalı herhangi bir problemle karşılaşılması halinde anında geri bildirim sağlanacaktır.
3.Aşama (Etkinlik oluşturma ve değerlendirme): İlk iki aşamada öğretmen adayları robotların özelliklerini ve potansiyellerini öğrenmiş durumda olacaklardır. Bu aşamada robotik kodlama öğretimini nasıl yapacaklarına yönelik bilgiler sunulacaktır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının bu aşamada kendilerinin etkinlik tasarlaması, etkinliklere ilişkin plan hazırlamaları ve etkinlikleri nasıl değerlendireceklerine ilişkin değerlendirme araçları oluşturmaları sağlanacaktır. Hazırlanan bu etkinlikler eğitmenler tarafından değerlendirilerek, eksiklikler öğretmen adaylarıyla tartışılarak düzeltilecektir. Bu şekilde öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin gelişimine katkıda bulunulacaktır.

Kurs süresince tüm aşamalarda belirli bölümlerinde öğretmen adaylarına tartışma ve soru sorma imkanı sunulacak olup, alanında uzman öğretim üyelerinin tecrübelerinden yararlanmaları sağlanacaktır. Uygulamalarda bilişim alanında doğrudan robotlar ile ilgili kavramlar ve donanımların tanınarak deneyimlenmesi yanında fen ve matematik derslerinde bu robotların potansiyellerinden nasıl yararlanılacağına ilişkin tartışmalar da öğretmen adaylarının deneyimlerine olumlu yansıması değerlendirilecektir. Ayrıca proje sürecinde gün sonu değerlendirme toplantılarında ve serbest zaman dilimlerinde öğretmen adayları ile öğretim üyelerinin etkileşimleri üst düzeyde tutularak kurstan üst düzeyde faydalanmaları sağlanacaktır.

Öğretmen adaylarının süreç boyunca geliştirdikleri tüm etkinlikler ve değerlendirme araçları eğitmenler tarafından geliştirilen rubrik ile değerlendirilerek öğretmen adaylarına dönütler sunulacaktır. Etkinliğin 2. ve 3. gününde ödev olarak verilen 2 farklı projenin de ayrıca öğretmen adayları tarafından yapılması sağlarak, öğretmen adaylarının kendilerine verilen temel eğitim, etkinlikler ve projeler değerlendirilecektir.

BAŞVURU KRİTERLERİ
Başvurabilecek Lisans Öğrencileri:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Öğrencileri (2-3-4. Sınıflar)
Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Lisans Öğrencileri (2-3-4. Sınıflar)
Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencileri (2-3-4. Sınıflar)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seven + eight =