Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi

Eğitim Kongresi
Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenecek olan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi için bildiri ve poster sunumu başvuruları bugün başladı.

Bu kongre, ölçme ve değerlendirme alanında çalışan akademisyen, öğretmen, uzman ve ölçme-değerlendirme uygulayıcıları tarafından bilgi, akademik çalışma ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir.

Çağrılı konuşmacılar, paneller, çalıştaylar, bildiri ve poster sunumlarının yer alacağı kongreye sunumlarınızla başvurabilir yada dinleyici olarak katılabilirsiniz. Bildiri ve poster sunum başvuruları için son gönderim tarihi : 31 Ocak 2021

Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi
Bu kongre, ölçme ve değerlendirme alanında çalışan akademisyen, öğretmen, uzman ve ölçme-değerlendirme uygulayıcıları tarafından bilgi, akademik çalışma ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir.

Çağrılı konuşmacılar, paneller, çalıştaylar, bildiri ve poster sunumlarının yer alacağı kongreye sunumlarınızla başvurabilir yada dinleyici olarak katılabilirsiniz. Bildiri ve poster sunum başvuruları için son gönderim tarihi : 31 Ocak 2021

Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi Temaları

1. Dijital (e) ölçme ve değerlendirme
Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme deneyimleri
e-Ürün dosyası(e-Portfolyo)

2. Sınıf içi ölçme ve değerlendirme iyi örnek uygulamaları
Öğrenmeyi destekleyici ölçme ve biçimlendirici değerlendirme uygulamaları
Öğretim etkinlikleri, eğitim ortamı ve eğitim programı ile ilgili ölçme ve sonuç değerlendirme uygulamaları

3. Veriye dayalı eğitim politikaları için ölçme ve değerlendirme
Mesleki gelişim için ihtiyaç analizi
Hazırbulunuşluk uygulaması
Ortak sınavlar

4. Geniş ölçekli testler
Seçme ve yerleştirme sınavları
Uluslararası sınavlar

5. Bilişsel olmayan yapıların ölçülmesi
Psikolojik yapılar(örn. kaygı, mükemmeliyetçilik, motivasyon, öz-düzenleme)
Sanat performanslarının ölçülmesi
Özel yetenek sınavları

6. Ölçme ve Değerlendirmede güncel yaklaşım, yöntem ve araçlar
Madde tepki kuramı ile test geliştirme
Değişen madde fonksiyonu
Ölçme değişmezliği
Test eşitleme
Puanlara anlam kazandırma
Özgün ölçme araçları
Test uyarlama

Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongre Tarihi : 29 – 30 Mayıs 2021

Kongre Saatleri
Cumartesi – Pazar / 9:00AM – 5:00PM

Kongre Adresi
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul

Email: kongreistanbul@meb.gov.tr