EGET Vakfı Lisans Öğrenci Bursu

Türkiye genelinde lisans düzeyinde öğrenim gören, görecek olan ve görmeye hak kazanmış; ancak öğrenimine maddi imkansızlıklar nedeniyle devam etmekte zorlanan; vakfımızın yukarıda anılan vakıf amaçları ile kendi değer yargıları örtüşecek; TC vatandaşı başarılı öğrencilere, EGET Vakfı tarafından burs verilecektir.

2019-2020 öğrenim dönemi için aylık burs tutarı 350 TL(üçyüzelli) Türk Lirası’dır.

BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Türkiye’de lisans düzeyinde öğrenim görmek.
Vakıf Burs Yönetmeliği amaçlarına uyan bir kişilik sahibi olmak (Madde 1’e).
Sabıka kaydının bulunmaması ve devam edilen öğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmak.(Disiplin cezası alması durumunda bursun devam edip etmeyeceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.
Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 notunu tutturmuş ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
İki senelik meslek yüksekokulundan dikey geçiş sınavı ile 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de EGET Vakfı bursuna başvurabilirler.
EGET Vakfı Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı bir kurum ya da sivil toplum kuruluşunda, yılda 3 (üç) gün, bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmayı kabul etmek.

ADAY OLAMAYACAKLAR
Yabancı uyruklu öğrenciler.
Başka bir özel ya da resmi kurumdan burs alan öğrenciler. (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi veya burs alanlar ile %40’ın üzerinde engeli bulunup da bir başka kurumdan burs alan öğrenciler ve yakınlarından nafaka alanlar aday olabilir.)
Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden muhtaç aylığı alan öğrenciler.
Tek dersten dolayı beklemiş olanlar hariç, eğitim öğretim süresini tamamlamış öğrenciler.
Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler açık öğretim fakültesi ve uzaktan eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler.

ÖNEMLİ : Öğrenci, öğrenimi süresince almış olduğu bursu, ücretli veya maaşlı bir işte çalışmaya başladıktan en geç altı ay sonra, almış olduğu aylık burs tutarları kadarıyla ve süresince, kesintisiz olarak EGET Vakfı’na iade etmeyi taahhüt eder.

EGET Vakfı Eğitim Bursları, bağış şartları farklı bir hüküm taşımadıkça, her akademik yıl için 9 (dokuz) aylık süreci içerir.
Yarı yıl döneminde başlayan bursların ilk yıl ödemesi 4 (dört) aylık süreci içerir.

BURS BAŞVURU TAKVİMİ
2019-2020
ÇEVRİMİÇİ (Online) BURS BAŞVURULARININ BAŞLAMASI11–EYLÜL- 2019
ÇEVRİMİÇİ (Online) BURS BAŞVURULARININ BİTİŞİ27 -EYLÜL- 2019
İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ BAŞVURANLARA DUYURULMASI30 -EYLÜL- 2019
GÖRÜŞMELER02-09 EKİM 2019
GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANANLARIN DUYURULMASI10 -EKİM- 2019
GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANAN ÖĞRENCİLERİN BELGELERİNİ POSTAYA SON VERİŞ TARİHİ18 -EKİM- 2019
EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KESİN BURS KAZANANLARIN DUYURULMASI25 -EKİM- 2019
BURS ALANLARIN BURSLARININ ÖDENMEYE BAŞLANMASI04 -KASIM- 2019

Burs başvuruları internet sitemizin, sayfasından çevrimiçi form doldurularak gerçekleştirilir.