Edirne MEB Bir Fikrim Var Proje Yarışması

BİR FİKRİM VAR PROJE YARIŞMASI

EDİRNE VALİLİĞİ
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı

AMACI
Bu yarışmanın amacı, ilimizde Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Mesleki Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğüne ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel ortaöğretim
okul/kurumlarındaki öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve
kazanımları kullanarak girişimcilik, yaratıcı zekâ, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle
araştırmaya yöneltilmesini ve teşvik edilmesini sağlamaktır.

KAPSAMI
Bu yarışma, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Mesleki Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Edirne ilinde faaliyetlerini sürdüren tüm
ortaöğretim okul/kurumlarda uygulanan programlarda öğrenim gören öğrencileri kapsar.

HEDEFLERİ
Bu yarışmayla öğrencilerin;
1. Bilişsel yeterliliklerinin geliştirilmesi,
2. Proje tasarlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimi edinmeleri,
3. Ulusal ve uluslararası düzeyde, yeterlilik ve özgüvene sahip olmaları,
4. Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, bilimsel düşünme yeteneği
kazanmaları,
5. Ekip hâlinde çalışma deneyimi kazanmaları,
6. Bilgi teknolojilerini kullanmaları,
7. Kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri, hedeflenmektedir.

SÜRESİ
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında İlimizdeki Ortaöğretim Okul/Kurumları Arası “Bir
Fikrim Var” proje yarışmasıyla ilgili iş ve işlemler, EK-1’deki Çalışma Takvimi doğrultusunda
yürütülecektir.

ÖDÜLLENDİRME
1. Okul/kurum müdürlüğüne teslim edilen proje sahibi öğrencilere okul/kurum
müdürlüklerince,
2. Projesi ilde ödüle değer bulunan proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenleri ile
Okul/Kurum Müdürlüklerine, Trakya Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce;
a. İl birincisi olan projeye: 5.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği,
proje ekibindeki tüm katılımcılara akıllı telefon ve başarı belgesi,
b. İl ikincisi olan projeye: 3.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği,
proje ekibindeki tüm katılımcılara akıllı telefon ve başarı belgesi,
c. İl üçüncüsü olan projeye: 2.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği,
proje ekibindeki tüm katılımcılara akıllı telefon ve başarı belgesi,
d. İl dördüncüsü olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme
desteği ve başarı belgesi,
e. İl beşincisi olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği
ve başarı belgesi,
f. İl altıncısı olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği
ve başarı belgesi,
g. İl yedincisi olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği
ve başarı belgesi,
h. İl sekizincisi olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme
desteği ve başarı belgesi,
i. Dereceye giren Okul/Kurum Müdürlüklerine: Plaket,
j. Projesi sergiye davet edilen tüm danışman öğretmen ve öğrencilere Katılım Belgesi
verilecektir.
3. Ödül töreni ile ilgili (yeri, zamanı ve biçimi) açıklamalar “edirne.meb.gov.tr” adresinden
duyurulacaktır.

http://edirne.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_10/15150521_bfv-kYlavuz-2018.pdf