Dr.Kamil FURTUN 2021 Mizah Öyküleri Yarışması

Mizah Öyküleri
Mizah Öyküleri Yarışması

SAMSUN TABİP ODASI DR.KAMİL FURTUN MİZAH ÖYKÜLERİ YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

1- AMAÇ
Ödül; Dr.Kamil Furtun’u anmak üzere, onun mizahi kişiliğine uygun olarak mizah öyküleri
yazmaya yönelen, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarının değerlendirilmesini
amaç edinir.

2- KAPSAM
Ödülün düzenlenmesinden ve başvuru sürecinden Samsun Tabip Odası sorumludur.

3- TÜRÜ
Öykü

4- KONU
Hekimlik ve sağlıkta mizah

5- KATILIM KOŞULLARI
• Ödüle rumuz ile katılım zorunludur.
• Ödül herkese açıktır; ancak Seçici Kurul ve Samsun Tabip Odası yönetim kurulu ile diğer
kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
• Ödül yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim edilen başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
• Ödüle, dosya hâlinde en fazla iki öykü ile başvurulur; bu öyküler daha önce herhangi bir
yarışmaya katılmamış, basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
• Başvuru sahipleri, dereceye giren öyküler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını
bedelsiz olarak Samsun Tabip Odasına devrettiğini kabul eder. Yapıtlar hiçbir şekilde iade
edilmez. Seçici Kurul’un yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap hâline getirilir.
• Ödüle gönderilen öykülerin hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin
öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı
zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
• Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
• Ödüle katılım sayısına bağlı olarak ön seçici kurul oluşturma yetkisi Samsun Tabip Odası
yönetim kuruluna aittir.

6- ÖDÜLE GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK KOŞULLAR
• Ödüle katılacak öyküler, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, 1,5 aralık bilgisayar
oylumunda hazırlanarak 7 kopyayla, ayrıca CD’ye kaydedilip bir zarfa konularak teslim
edilmelidir.
• Ayrıca öz yaşam bilgisi de (bir sayfayı geçmemelidir) aynı CD’ye kaydedilmelidir.
• Katılımcılar, ödül ile ilgili Başvuru Formunu doldurup imzalayacaktır. Başvuru Formu,
Samsun Tabip Odası web sayfasında veya Samsun Tabip Odası ofisinden bilgisayar çıktısı
olarak temin edilebilir
• Dosyanın sol üst köşesinde katılımcının sadece rumuzu yer almalıdır.
• Öykü Türkçe yazılmalıdır, çeviri öyküler ödül dışında tutulacaktır.
• Öykü Türkçe olmak koşulu ile yurt dışından katılım sağlanabilir.
• Başvurular kargoyla ya da elden teslim edilebilir.
• Başvurular aşağıda belirtilen kurum adreslerine yapılmalıdır.

7- TAKVİM
Başvuru kabul tarihleri: 01.10.2020–31.12.2020
Sonuçların ilan tarihi: 14 Mart Tıp bayramı haftası içinde Samsun Tabip Odası yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir tarih olup ilk olarak Tıp Bayramı sebebiyle yapılacak törende, sonraki hafta ise Samsun Tabip Odası web sayfasında duyurulacaktır.
31.12.2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

8- ÖDÜLLER
Yukarıda belirtilen koşullarda “Dr.Kamil Furtun Mizahi Öykü Ödülü” verilir. Ödülü kazanan
yapıtlar ve yayımlanmaya değer görülenler (yazarın olurunu almak koşuluyla) basılacak Öykü Seçkisi’nde yer alır.

Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.
Büyük Ödül geleneksel olarak Dr.Kamil Furtun ödülü olarak isimlendirilir. Ayrıca ödül tutarı
eşit olan üç adet mansiyon ödülü verilir. 2021 yılı için büyük ödül 2000 TL, her biri 1000 Tl
olmak üzere üç adet mansiyon ödülü planlanmıştır.

9- SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Yakup Çelik (Kurul Başkanı) / İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Mustafa Kurt / Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Abdullah Şengül / Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Dekanı
Dr. Ayşegül Tözeren / Hekim, Yazar
Dr. Mehmet Uhri / Hekim, Yazar
Semrin Şahin / Edebiyat Nöbeti Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Şermin Yaşar / Yazar

10- BAŞVURU NOKTASI
– Samsun Tabip Odası internet sayfasından başvuru formu ve başvuru koşullarını
belirleyen ödül yönetmeliği temin edilebilir.
– Başvuru elden veya kargo aracılığıyla “Samsun Tabip Odası, Hürriyet Mahallesi
Süleymaniye Sokak, No:42/6, İlkadım/SAMSUN” adresine teslim edilecektir.