Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü için Dijital Yeterlik Eğitimi II

Öğretmen Adayları
Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü için Dijital Yeterlik Eğitimi

Bu etkinliğin amacı, eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 3. sınıf ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin dijital yeterliklerini geliştirebilmek ve dijital teknolojilerin eğitsel potansiyelleri konusunda öğrencilerin farkındalıklarını arttırmaktır. Bu bağlamda öğretmen adaylarına dijital yeterliklerini geliştirilebilmeleri için teorik bilgilerin yanı sıra öğrendikleri bilgileri uygulayarak kendi dijital materyallerini üretebilmelerine olanak sağlanacaktır. Ayrıca bu etkinlik çerçevesinde; öğretmen adaylarının hem kendi alan bilgileri ile teknolojiyi entegre edebilmelerine hem de teknoloji konusunda daha deneyimli olan akranlarıyla birlikte işbirliği yapmalarına imkân sağlanacaktır. Bu sayede öğretmen adaylarının kendi materyallerini üretmeleri konusunda öz güven kazanmaları ve motivasyonlarının artması hedeflenmektedir.

Kapsam

Günümüzde dijital teknolojilere sahip olma oranları ve bu teknolojileri kullanım süreleri hızla artmaktadır. Peki bu değerlerdeki artış, teknolojinin etkili bir şekilde kullanıldığının bir göstergesi olabilir mi? Alanyazındaki çalışmalar, bireylerin dijital teknolojiler hakkında sahip oldukları bilgilerle, bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanım durumları arasında ciddi farklılıklar olduğuna işaret etmektedir. Nitekim dijital yerli olarak nitelendirilen bireylerin bile dijital teknolojileri öğrenme amaçlı kullanımlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları belirtilmektedir. Benzer durum öğretmen adayları içinde geçerlidir. Öğretmen adaylarının dijital yeterliklerinin genellikle ofis araçlarını ve sosyal medyayı kullanmakla sınırlı olduğu, dijital teknolojileri öğrenme ve öğretmede etkili kullanmada yeterli deneyime sahip olmadıkları belirtilmektedir. Gelecekteki öğrencilerin eğitiminden sorumlu olan öğretmen adaylarının, dijital toplumlara aktif olarak dâhil olabilmeleri için öğretimsel becerilerin yanı sıra hem kişisel hem de mesleki açıdan dijital yeterliklerle donatılmış olmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının dijital yeterliklerinin gelişmesine yönelik gerek hizmetiçi gerekse de hizmet öncesi eğitimler önem arz etmektedir. Bu noktada bir diğer önemli hususta, öğretmen adaylarına verilecek dijital yeterlik eğitimlerinin nasıl olması gerektiğidir. Dijital yeterliklerin geliştirilmesine ilişkin yapılan araştırmalarda, eğitimlerde genellikle teknik becerilere odaklanıldığı, dijital teknolojileri öğrenme-öğretme süreçleriyle bütünleştirmede konusunda yetersiz kaldığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda DIGCOMP çerçevesi temel alınarak planlanan eğitimin içeriğinde, öğretmen adaylarının dijital yeterliklerinin geliştirilmesinde teknolojinin eğitsel potansiyelini farkına varabilmelerine ve öğretimlerinde teknolojiyi etkili bir şekilde entegre edebilmelerine yönelik etkinliklere odaklanılmıştır. DIGCOMP çerçevesi “bilgi ve veri okuryazarlığı”, “iletişim ve işbirliği”, “dijital içerik geliştirme”, “güvenlik” ve “problem çözme” olmak üzere 5 yeterlik alanından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarına, dijital yeterliklerini geliştirmek için her bir yeterlik alanı ile ilgili teknik bilgilerin yanı sıra bu bilgilerin pedagojik kullanımına yönelik de paylaşımlarda bulunulacaktır. Ayrıca gerçekleştirilecek etkinliklerde öğretmen adaylarına dijital teknolojileri kullanarak kendi alanlarına yönelik dijital materyaller geliştirebilmelerine imkân sağlanacaktır. Öğrenmenin bireyler arasındaki işbirliğini de içeren bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğretmen adaylarının dijital yeterliklerinin gelişimi açısından kendileriyle benzer düzeyde ya da kendilerinden daha üst düzeyde dijital yeterliklere sahip öğretmen adaylarıyla çalışmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda öğretmen adayları 3’erli gruplara ayrılarak her bir grupta dijital anlamda deneyimi daha fazla olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde okumakta olan bir öğretmen adayının yer almasına özen gösterilecektir. Gerçekleştirilecek işbirlikli çalışmalar sayesinde, öğretmen adaylarının bireysel olarak kazanacakları deneyimlerden çok daha fazla bilgi ve deneyim sahibi olacakları düşünülmektedir. Son olarak dijital teknolojilerin kullanımına yönelik elde edilen deneyimlerin, öğretmen adaylarının dijital yeterliklerini geliştirmeleri ve kendilerine güvenlerinin artması açısından yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

03-08 Şubat 2020 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan “Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü için Dijital Yeterlik Eğitimi-II” başlıklı bilimsel eğitim etkinliğine, siz değerli öğretmen adaylarımızı bekliyoruz.

Bu eğitim, TÜBİTAK 2237/A bilimsel eğitim etkinlikleri kapsamında desteklenmiş olup, katılımcıların gidiş-geliş yol, konaklama ve iaşe (yemek ve ara ikramlar) ücretleri TÜBİTAK’ın belirttiği kriterler çerçevesinde karşılanacaktır.

https://dijitalyeterlikegitimi.wordpress.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin