Denizler Geleceğimizdir Resim Yarışması

Denizler Geleceğimizdir Resim Yarışması

“DENİZLER GELECEĞİMİZDİR”

 KONULU ORTAÖĞRETİM (6-7-8’inci SINIF)  OKULLARI ARASI ÖDÜLLÜ

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.  Genel                    :

     Sahil Güvenlik Komutanlığının kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında; Sahil Güvenlik Birliklerinin konuşlandırıldığı illerdeki ilköğretim okulları 2’nci kademede (6-7-8’inci sınıf) öğrenim gören öğrencilerin denize olan ilgi ve sevgilerini yaygınlaştırmak, çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamak ve resim sanatına olan ilgilerini artırarak yaratıcı çalışmaları desteklemek amacıyla 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında düzenlenecek olan “Denizler Geleceğimizdir” konulu resim yarışmasıdır.

2.  Katılım                  :

     Yarışmaya, Sahil Güvenlik Birliklerinin konuşlandırıldığı illerdeki ilköğretim okulları 2’nci kademede   (6-7-8’nci sınıf) öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler katılabilir.

3.  Yarışma Konusu                                                             :

     Denizler Geleceğimizdir.

4.  Yarışma Esasları                                                            :

     a.    Teknik serbesttir (suluboya, pastel, akrilik, yağlıboya, guaş, karışık teknik vb.)

     b.    Yarışmacılar, en çok iki resimle katılabilir.

     c.    Resim yapılacak malzemenin (resim kağıdı, karton, mukavva, tuval vb.) kısa kenarlarının              30 cm.den kısa, uzun kenarların ise 100 cm.den uzun olmaması gerekmektedir.

     ç.    Resimler özgün olmalı başka bir eserin kopyası olmamalıdır.

     d.    Yarışmacılar, LAHİKA-1’de sunulan “Öğrenci Tanıtım Formu” ile LAHİKA-2’de sunulan  “Veli veya Vasi Tarafından Verilecek Beyan Örneği”ni daktilo veya bilgisayar ile/bulunmadığı takdirde okunaklı şekilde el yazısı ile doldurarak düşmeyecek şekilde resmin arkasına yapıştırmalıdır.

     e.    Resimlerin zarar görmeyecek şekilde kapalı bir zarf içerisinde teslim etmeli/göndermelidir.

5.  Yarışmanın Duyurulması                                   :

     Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanacak afişlerin, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullara dağıtılmasıyla yarışmanın duyurulması sağlanacaktır.

6.  Seçici Kurul ve Değerlendirme :

     a.    Seçici kurul, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral İzzet ARTUNÇ, Kurmay Başkanı Tuğamiral Turgay ERDAĞ, Personel Başkanı Dz.Kur.Kd.Alb.Ü.Engin UYANIK ve Yüksek Öğrenim Kurumu üyelerinden oluşacak olup, geçen yıllarda kurul üyeliği yapan öğretim görevlileri aşağıda olduğu gibidir.

            (1)       Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prf.Dr.Şeniz AKSOY,

            (2)       Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç. Cengiz SAVAŞ,

            (3)       Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı            Uzman Ceylan TÜRKŞEN,

            (4)       Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Gülizar DOĞARAY KARAÇAM

b.        Yüksek Öğrenim Kurumu üyelerinden teşkil edilecek seçici kurul üyeleri, düzenlenmesi planlanan resim yarışmasının onayını müteakip Yüksek Öğrenim Kurumlarından yazı ile istenecektir.
b.      Seçici kurul, sergilenmeye ve ödüle layık gördüğü resimleri, Mayıs 2011 ayında Ankara’da değerlendirecektir.
kargoda meydana gelebilecek zararlardan Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumlu değildir.

7.  Resimlerin Teslimi                                                                     :

     Resimler 08 Nisan 2011 tarihine kadar kendilerine en yakın Sahil Güvenlik Komutanlığı Birliklerine teslim edilecek veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı 06100 Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunacak şekilde posta veya kargo ile gönderilecektir.

8.  Yarışmanın Değerlendirilmesi   :

     a.    Resim konusunda yapılacak yarışmada dereceye giren öğrencilere aşağıda belirtilen ödüllerin verilmesi planlanmıştır.

       (1)                   Birincilik Ödülü                                                       : Dizüstü Bilgisayar              

            (2)                   İkincilik Ödülü                                                          : Netbook

            (3)                   Üçüncülük Ödülü                                        : Dijital Fotoğraf Makinesi

            (4)                   10 Adet Mansiyon Ödülü    : Ressam Çantası Kiti

     b.    Yarışma sonuçları, Mayıs 2011’de Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sayfasında açıklanacak, yarışmada dereceye giren öğrencilerin okullarına ve ailelerine ödül törenine katılım davetiyesi gönderilecektir.

9.  Ödül Töreni ve Sergileme                      :

     a.    Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı / ANKARA’da yapılacak ödül törenin yer ve zamanı öğrencilere, aileleri ve okullarına bildirilecektir.

     b.    Derece alan/sergilenmeye değer görülen resimlerin önce törenin yapılacağı Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahında, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı birlik ve kurumlarının bulunduğu il ve ilçelerde sergilenmesi planlanmaktadır.

10.       Resimlerin İadesi                                         :

     Yarışmaya katılan resimler iade edilmeyecek ve telif haklarıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilmiş sayılacaktır.

11.       Yayın Hakkı                                                              :

     Sahil Güvenlik Komutanlığı, ödül verilen ve sergilenmeye layık görülen resimleri her türlü afiş, katalog, broşür, resim vb. tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahiptir. Resim sahipleri, resimlerinin telif haklarını LAHİKA-2’de bulunan “Veli veya Vasi Tarafından Verilecek Beyan” ile Sahil Güvenlik Komutanlığına devretmiş ve her türlü yasal haklarından feragat etmiş sayılır.

Yarışmaya katılanlar (Reşit Olmayanların Veli veya Vasileri) bu şartname hükümlerini eksiksiz kabul etmiş sayılırlar. Katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Tel.Nu.                                   : (0-312) 416 45 54 – 416 45 17-18-20

Belgegeçer    : (0-312) 417 28 45

E-posta                      : sgk@sgk.tsk.tr

LAHİKALAR                                                                            :                                                                                                                                                                                                                                                                

LAHİKA-1 (Öğrenci Tanıtım Formu)

LAHİKA-2 (Veli veya Vasi Tarafından Verilecek Beyan Örneği)