Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Burs

2018-2019 Eğitim dönemi burs başvuruları 7-17 Eylül tarihleri arasında online olark internet sitemizden gerçekleştirilecektir. Vakfımızın öğrencilere sağladığı maddi destek vicdani yükümlülük kapsamında geri ödemelidir. Öğrenci mezun oldup,  çalışma hayatına başladıktan iki yıl sonra imkanları elverdiği takdirde aldığı ay adedi kadar bursu vakfımıza geri ödemekle sorumludur. Burslarımız yıllık olup, dönem içerisinde 8 ay olarak ödenmektedir. Burs miktarı aylık 250 TL. dir. Dönem içinde başka bir kurumdan da burs kazanan öğrencilerin bu durumu bildirmeleri gerekmektedir. Başka kişi yada kurumdan burs aldığı tespit edilen öğrencilerin bursu kesilebilir ve ya geri alınabilir.

Burs Başvuru Şartları

-Bursiyerler, vakıftan alınan burs ayı kadar bursu, mezuniyetinden en fazla 2 yıl içinde başlamak üzere, vicdani yükümlülük kapsamında; vakfa geri ödemekle sorumludurlar.

-Çorum nüfusuna kayıtlı (farklı ilden olup, üniversite öncesi öğrenimini Çorum ve ilçelerinde tamamlamış olanlar, halen ailesi Çorum ve ilçelerinde ikamet edenler dahil ),

-4 yıllık devlet üniversitelerinde okumaya hak kazanmış, (Özel Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde sadece %100 burslu okuyan öğrenciler dahil)

-Başka bir kurumdan burs almayan (Başbakanlık ve KYK bursu hariç)

-Maddi desteğe ihtiyaç duyan ve

-Başarılı: *Alttan hiç dersi olmayan öğrenciler (ortalama aranmayacaktır) ile;

*Alttan en fazla 1 dersten sorumluluğu olan ancak; not ortalaması 2.50 nin üzerinde olan (4’lük sistemde)

öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

Burs Başvurusunda İstenilen Belgeler:

-İlgili Nufus Müdülüklerinden veya e-devletten alınacak, aile fertlerinin bilgilerini gösteren Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği ,

-Nufus cüzdan fotokopisi,

-Vicdani Yükümlülük Taahütnamesi (İnternet sitemizin burslar segmesinden indirebilirsiniz)

-Transkript, (Yeni kayıtlarda ve Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerde transkript aranmayacaktır)

– Öğrenci belgesi veya üniversite kayıt belgesi

-1 adet vesikalık fotoğraf,

– Ailede çalışanlara ait güncel gelir bildirimlerini gösteren belge (çalışanların bağlı bulundukları kurumlardan alacakları bordro , emekliler için sgk emeklilik hizmetlerinden alınacak emekli maaşını gösterir belge, serbest yada mevsimlik çalışanların vergiye tabi matrahı gösteren belge yada ortalama aylık gelirini gösteren onaylı belge)

Not: Bankalardan alınmış maaş dekontları maaş bildirim belgesi yerine geçmez.

– Ayrıca ailede çalışmayanların da çalışmadığını belgelemesi gerekir. İşsizler için muhtardan işsiz olduğu, çalışmadığını gösterir onaylı yazı ya da e devlet ve/veya sgk dan hizmet dökümü.

– Özel Üniversitede tam burslu okuyanların % 100 burslu okuduğunu gösterir belge.

– Birinci dereceden şehit yakını olan var ise belgesi.

-Çorumlu olmayan fakat; lisans öncesi öğrenimini Çorum’da tamamlayanlar için Çorum’da okuduğunu gösterir okul diploması örneği

-%30 ve üzeri sağlık raporu olanların, rapor örneği

-Tarım geliri olanların ; İl veya İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak yıllık/aylık tarım gelir belgesi.

Not: Çekva bursları yıllık olup, her yıl tekrar değerlendirme yapılmaktadır. Geçen yıl ki bursiyerlerin istenilen evrakları tekrar beyan etmesi gerekmektedir. 

Belgelerini vakıf merkezine teslim etmeyen veya eksik belge gönderenlerin bursları kesilecektir.

 

Başvuruların değerlendirilmesi:

İnternet üzerinden yapılacak başvuru yalnızca ön başvuru olup, zaman, iş gücü ve kağıt ısrafını önlemek amacıyla ön başvuruların burs komisyonunca incelenmesini müteakip, ön elemeyi geçen öğrencilere mesaj ve/veya e-mail gönderilerek mülakata davet edileceklerdir.

İstanbul, Ankara ve Çorum illeri dışında oturan adaylar telefon ile mülakat yapılacaktır. Kendilerinden mesaj ve/veya mail yolu ile evrak istenen bu öğrenciler; istenilen belgeleri İstanbul veya Çorum şube adreslerine kargo ile ulaştırabilirler.

Burs sonuçları genellikle Aralık ayında açıklanmaktadır. Olumlu yada olmsuz değerlendirme sonuçları sms ve mail yolu ile bildirilecektir.

 

Burs Devam Koşulları

Çekva bursları yıllık olup, bursluluk sürecinin devam edebilmesi için; öğrencilerin her yıl tekrar başvurmaları ve istenilen başvuru belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Yanlış beyanda bulunan veya başka kurumdan burs aldığı (Başbakanlık ve KYK hariç) tespit edilen öğrencilerin bursları kesilebilir veya geri alınabilir.

Bursiyerlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlama maksadı ile İstanbul Kadıköy’deki Vakıf merkezimizde düzenlenen aylık öğrenci toplantılarına ve eğitimlere katılmaları önemlidir. Dönem içinde yönetimin belirlediği sayıda toplantılara katılmayan öğrencilerin bursları 1 aylık kesilebilir.

http://www.cekva.org.tr

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı ( Cekva )

info@cekva.org.tr
İstanbul Merkez (0216 ) 414 74 75 Çorum Çekva(0364) 225 41 98
info@cekva.org.tr