Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı, çocukların ve gençlerin mimarlık bilinçlerinin geliştirilmesinde rol alan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla, UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri adı verilen uluslararası bir ödül programı düzenliyor. Ödül programına Türkiye’den katılacak kişi ve kuruluşların, başvurularını ulusal aşamayı yürütecek olan Mimarlar Odası’na iletmeleri bekleniyor.

UIA, çocukların ve gençlerin mimarlık, kent ve sürdürülebilir gelişime ilişkin bilinçlerinin geliştirilmesini acil ve önemli bir hedef olarak görüyor. Bu konuda bilinçli olarak yetişen vatandaşların, ileriki yaşamlarında kentleri ve yaşam çevrelerini şekillendiren politik, ekonomik ve sosyal stratejilerin oluşumunda seslerini duyurabilecek ve bu stratejileri etkileyebilecek bireyler olacaklarına inanıyor.

Altın Küp Ödülleri’ne katılımda bulunmak isteyen kişi veya kuruluşların, okul öncesinden 18 yaşına kadar olan çocuklar ve gençlerin mimarlık tasarımı ve çevreyi oluşturan süreçleri anlamaları için tasarlamış oldukları etkinlikleri, strüktürleri veya ürünleri, ödül şartnamesinde belirtilen şekilde ulusal meslek örgütlerine iletmeleri gerekiyor. Türkiye’de ödül programına adaylık dosyalarının Mimarlar Odası’na gönderilmesi için son tarih 17 Ocak 2020 olarak belirlendi.

UIA Altın Küp Ödülleri, katılımcıların yeni projeler üretmelerini öngören bir yarışma değildir ve 1 Eylül 2017 ile 17 Ocak 2020 tarihleri arasında sürdürülmüş veya sonuçlandırılmış olan etkinlikler veya çalışmaları kapsar. Ödül verilecek kategoriler şunlardır:

1.Okul Ödülü (Ulusal müfredat uyarınca çocuklara ve gençlere genel eğitim veren tüm okullar)
2.Kuruluş Ödülü (Herhangi bir alanda, tek başına ya da başkaları ile işbirliği içinde çalışan Müzeler, Galeriler, Vakıflar, Dernekler ve diğer kuruluşlar)
3.Yazılı Medya Ödülü (Yazılı medya alanında çalışan kişi ve kuruluşlar)
4.Görsel ve İşitsel Medya Ödülü (Görsel ve işitsel medya alanında çalışan kişi ve kuruluşlar)

Ödül programı iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek: UIA Ulusal Kesimleri tarafından yürütülecek olan ilk aşamada, her ülkeden her kategori için birer aday seçilerek uluslararası jüriye önerilecek. İkinci aşamada ise uluslararası jüri ödül verilecek adayları belirleyecek. Sonuçlar Temmuz 2020’de Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek olan 27. UIA Kongresi’nde açıklanacak.

Ödüle layık görülen kişi ve kurumlar, bir ödül belgesi ve/veya belirlenecek özel bir ödülün sahibi olacaklardır. Ayrıca ödül alan ve başarılı bulunan projeler UIA Kongresi’nde sergilenecektir.

Takvim
17 Ocak 2020 Türkiye’den başvuru yapacakların başvurularını Türkiye Mimarlar Odası’na
iletmesi için son tarih
Şubat 2020 Türkiye ulusal jüri toplantısı
15 Mart 2020 Mimarlar Odası’nın Türkiye’den uluslararası aşamaya gönderilmesine karar
verilen ödül adaylarını UlA’ya bildirmesi için son tarih
Nisan 2020 Uluslararası ödül jürisinin toplanması ve ödül sahiplerinin açıklanması
Temmuz 2020 Rio de Janeiro’da 27. UIA Kongresi ve Ödül töreni

Başvuru belgelerinin tümüne ve ödül programıyla ilgili güncel bilgilere, Türkçe ve İngilizce olarak aşağıdan ulaşılabilmektedir. Türkiye’den yapılacak başvurularda, aday formu ve poster hem yazılı hem dijital ortamda, Türkçe ve İngilizce olmak üzere ikişer ayrı kopya olarak gönderilmelidir.

Ödül programına Türkiye’den başvuracak kişi ve kurumların soruları ve başvuru dosyalarını göndermeleri için:

Altın Küp Ödül Sekretaryası
TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi

T: +90 312 417 37 27 | F: +90 312 418 03 61
Konur Sokak 4/2 Yenişehir
06650 ANKARA
info@mo.org.tr
www.mo.org.tr

Ödül programına katılımla ilgili belgeler:

UIA Altın Küp Ödülleri Başvuru Formu

UIA Golden Cube Awards Application Form 

UIA Altın Küp Şartname 

UIA Golden Cube Regulations

UIA Altın Küp Proje Şablonu 

UIA Golden Cubes Design Template