Çevrimiçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı Öğretmen Eğitimi

Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı eğitimimizin başvuruları devam ediyor!

İlk ve orta öğretim kademelerinde görev yapan branş ve sınıf öğretmenlerimiz, MEBBİS’te “2021000683” “2021000684” “2021000685” “ 2021000686” faaliyet numaralı eğitimlerimizde açtığımız sınırlı sayıda kontenjan fırsatını kaçırmamak için hemen başvuru yapın!

Çevrim içi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı Eğitim Programı, senkron ve asenkron modüllerden oluşmaktadır. Katılımcıların etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımlarını yaparken referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

Çevrim içi eğitimde ders tasarımı
İzlence tasarımı
Çevrim içi öğrenme için ihtiyaç olunan teknoloji ve bilgisayar okuryazarlığı
Senkron ve asenkron öğrenme deneyimi
Etkileşime imkan veren yaklaşım, yöntem ve teknikler
Çevrim içi öğrenmede transaksiyonel uzaklık, motivasyon, hazır bulunuşluk, bireysel farklılıkları dikkate alma, iletişim ve sınıf yönetimi
Web araçlarının entegrasyonu
Biçimlendirici değerlendirme ve geri bildirim.

Program hakkında detaylı bilgi almak için: https://bit.ly/3gA9Plj

Başvuru için: https://mebbis.meb.gov.tr