Çevre Okuryazarlığı eğitimimizin başvuruları başladı!

Çevre Okuryazarlığı
Çevre Okuryazarlığı eğitimi

İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerimizin dikkatine!
Çevre Okuryazarlığı eğitimimizin başvuruları başladı!

İçinde yaşadığımız Dünya’nın sınırlı kaynaklarını ve tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, etkilerinin gözle görülür hale geldiği iklim değişikliğini ele almak, bu konu ile ilgili kavramları yakından tanımak ve yapabileceklerimizi fark etmek amacıyla geliştirilen bir eğitim programıdır. Program, öğretmenleri aracılığı ile öğrencilerin hatta velilerin sürdürülebilir bir gelecek için iş birliği yapabilmesini, proje yönetimi ve tasarım odaklı düşünme adımları ile bütüncül bir çevre okuryazarlığı kazanmasını hedefler.

Program boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

İklim Değişikliğinin Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri
Yeryüzü Kaynakları ve Tüketim Alışkanlıklarımız
Yenilenebilir Enerji
Karbon Ayak İzi
Hava, Su, Toprak, Gürültü ve Işık Kirliliği
Eğitimde Proje Yönetimi
Tasarım Odaklı Düşünme
Sera Etkisi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Permakültür
Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüm Süreçleri
Atık Yönetimi
Aynı zamanda oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilkokul kademesinde görev yapan sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir.

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

Katılımcılardan, eğitimin ardından 2 aylık bir mentorluk sürecine dahil olmaları ve öğrencileriyle, velileri de sürece dahil ederek, sınıf içinde, okul içinde uygulamalar yapmaları ve program özelinde plastik atık toplama gibi çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir.

Mentorluk sürecinde beklenen çalışmaları yerine getiren öğretmenler, öğrencileriyle birlikte online yapılacak fikir kampına katılmaya hak kazanacaklardır.

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, kişisel MEBBİS sayfalarından MEB Seminer Belgesi’ne dijital olarak erişebileceklerdir.

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı Uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru:

Eğitim programı başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmaktadır: https://mebbis.meb.gov.tr
Kişisel MEBBİS şifreniz ile giriş yaparak “Hizmet İçi Eğitim” bölümünden kişisel veri izni vermeniz gerekmektedir. MEB işleyişi gereği sadece bu izni verenler eğitimlere katılabilmektedir. ÖRAV Eğitimleri MEBBİS – eKampüs işleyişi detayını https://youtu.be/kwqpvtRDya0 linkindeki videoda bulabilirsiniz.
Bu eğitim programı, MEBBİS’te eş zamanlı olarak birden fazla grup halinde ve farklı faaliyet numaraları ile yer alabilir. Başvuru yapmak üzere girdiğiniz sayfada öncelikle belirtilen kontenjana ve başvuru sayılarına bakarak, bu sayı dolmuş ise, aynı tarihe planlanan farklı faaliyet numaralı gruplara başvuru yapmanız, eğitime katılabilmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı Dow tarafından desteklenmektedir.