Cendere Ulusal STEM Yarışması

Türkiye geneli tüm resmî ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik, öğrencilerin problem çözme ve psikomotor becerilerini geliştirmek amacıyla “Cendere Ulusal STEM Yarışması” düzenlenmektedir.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencileri yaratıcılığım teşvik etmek, problem çözme ve psikomotor becerilerini geliştirmek, Mühendislik tasarım becerilerinin gelişimine katkı sunmak, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, yasayarak öğrenme yoluyla edinilen bilginin gerçek hayatta kullanabilmelerine olanak sağlamak, özgüven ve öz saygıyı geliştirmek amacıyla; Ülke genelini kapsayacak şekilde ortaokul öğrencilerinin katılımıyla ekli yarışma yönergesinde belirtilen hususlar çerçevesinde 13 Nisan 2019 tarihinde yazımız ekinde sunulan yönergede de belirtildiği üzere ödüllü “CENDERE ULUSAL STEM YARIŞMASI’nın birincisi düzenlenmektedir.

CENDERE ULUSAL STEM YARIŞMASI
YÖNERGESİ

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yarışmanın Adı:
I. CENDERE ULUSAL STEM YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı:
Öğrencileri;
• Üretim konusunda teşvik etmek,
• Onların yaratıcılığını ortaya çıkarmak,
• 21.yy becerilerinin öğrencilerde oluşmasını ve gelişmesini sağlamak,
• Problem çözme ve psikomotor becerilerinin gelişmesini desteklemek,
• Bilimsel düşünme becerilerini ve hesaplamalı düşünme yeteneklerini kazanmalarına olanak sağlamak,
• Mühendislik tasarım becerilerinin öğrencilerde ortaya çıkması için imkan oluşturmak
• Yarışma etik kuralları çerçevesinde özgüven ve özsaygının gelişmesini desteklemektir.

Yarışmanın Kapsamı:
Türkiye çapında il düzeyinde resmi ortaokul ve imam hatip ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışmanın Alanı:
Mühendislik Tasarım Uygulamaları

Fırın Spagetti Makarna kullanarak en hafif ve en dayanıklı köprü prototipi geliştirmek.

Yarışmanın Ödülleri:
1. Olan ekipteki her öğrenci: Tablet
2. Olan ekipteki her öğrenci: VR Sanal Gerçeklik gözlüğü
3. Olan ekipteki her öğrenci: Kol Saati

Yarışmaya katılan;
• Okullara Katılım Belgesi,
• Danışman Öğretmenlere Katılım Belgesi,
• Yarışmaya Katılan Öğrencilere Katılım Belgesi
• Dereceye girenlere;
-Başarı belgesi (Öğrenci)
– Madalya (Öğrenci)
– Plaket (Okul ve Danışman Öğretmen)
– Kupa (Okul) verilecektir.

Yarışma Takvimi:
10 Şubat 2019 CENDERE STEM Yarışma ilanının ve başvuru formunun https://adiyamanarge.meb.gov.tr adresinden duyurulması
15 Şubat 2019 CENDERE STEM Yarışma Kurallarının Yayınlanması
18 Şubat 2019 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Resmi Okullara Duyuru Yapması
19 Şubat 2019-1 Mart 2019 Okulların Bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Başvuru Yapmaları
2 Mart 2019- 15 Mart 2019 İl Milli Müdürlüklerinin İllerini Temsil Eden Okulun Başvuru Formunu Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermesi (DYS Üzerinden)
13 Nisan 2019 CENDERE STEM Yarışması ve Ödül Töreni

Yarışmanın Koşulları ve Esasları:
1. CENDERE STEM Yarışması, Türkiye genelinde 81 ildeki resmi ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki öğrencileri kapsamaktadır.

2. Her ili temsilen sadece 1 okul, 1 ekiple katılabilir. Yarışmaya katılacak ekip 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşacaktır. Ekipte danışman öğretmen bulunması zorunludur.

3. Yarışmaya katılacak ekiplerin her türlü giderleri (ulaşım, konaklama, iaşe giderleri vb.) kendilerince karşılanacaktır.

4. Yarışma başvurusu 02 Mart 2019-15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi illerini temsilen katılacak olan okulun başvuru formunu DYS üzerinden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.

5. Yapılacak olan etkinlikte geliştirilecek olan ürüne isim verilmek zorundadır. Ancak verilecek olan isim aşağılayıcı, hakaret içerikli, siyasi ve müstehcen vb. kelimeler içermeyecektir.

6. Yarışmaya katılmak isteyen okullar başvuru formunu doldurup, okul müdürlüğüne imzalattıktan sonra bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. İl adına temsil edilecek okul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

7. Köprülerin yarışma süresi içerisinde görebilecekleri hasardan yarışmaya katılan ilgili ekip sorumludur.

8. Katılımcılardan yarışma kapsamında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

9. Bu şartname uyarınca yarışma sonucunda ortaya çıkan eser ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar gerektiğinde Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilebilir ve fotoğraflar basın-yayım organlarına verilmek üzere istenebilir. Yarışamaya katılan her ekip bu durumu kabul etmiş sayılır.

10. Yarışmaya ait değerlendirme kriterleri yarışma takvimine uygun şekilde 15 Şubat 2019 tarihinde https://adiyamanarge.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

11. Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi gerekli gördüğü durumlarda yarışma kurallarını değiştirme hakkına sahiptir. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi adresi üzerinden gerekli görmüş olduğu tüm değişiklikleri ilgili adresten yayınlayacaktır. Bu nedenle https://adiyamanarge.meb.gov.tr adresinin takip edilmesi önemlidir.

Yarışma özel alan koşulları Makarna Köprü

1. Ekipler, yarışma komisyonunun başlangıç için vereceği komutla, belirlenen süre içerisinde aynı anda başlayacaklardır.

2. Ekipler, yarışma süresi tamamlandığında hiçbir şekilde çalışmalara devam etmeyeceklerdir. Devam eden ekipler tespit edildiğinde çalışmaları geçersiz sayılacaktır.

3. Etkinlik 60 dakika içerisinde prototip çizim formuyla teslim edildikten sonra sonlanmış sayılacaktır.

4. Prototip ve prototip çizim formu teslim edildikten sonra katılımcı etkinliği sonlandırmış sayılır ve bitirme süresi not edilir.

5. 15 Şubat 2019 tarihinde yayınlanacak puanlama anahtarında yer alan kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır.

6. Köprünün dayanaklılık testi yapılabilmesi için iki dayanak noktasında arasında 40 cm boşluk olacak şekilde yerleştirilecektir. Bu nedenle yapılacak olan köprü iki masa arasına yerleştirileceğinden köprü uzunluğu 40 cnrden daha fazla olmalıdır.

7. Köprünün genişliği en az 5 cm olmalıdır. Köprünün boyu ise 40 cm’den fazla olmalıdır.

8. Köprünün orta noktasından dayanıklılık testi yapılacaktır. Bu nedenle ölçüm aracı köprünün orta noktasından asılacağından tasarımlarda bu husus dikkate alınmalıdır.

9. Yarışmada dayanıklılık testi, jürinin önünde prototipi geliştiren öğrenciler tarafından yapılacaktır. Dayanıklılık testi aşamasında yapacakları hatalardan ve köprülerinde olacak olan zararlardan öğrenciler kendileri sorumludur. Bu durumda dayanıklılık testi kriterinden ilgili ekip puan alamayacaktır.

10. Kütle ve dayanıklılık testi ölçüm kriterleri puanlama anahtarında detaylı olarak belirtilecektir.

11. Köprünün kütlesi dijital terazi kullanılarak yapılacaktır.

12. Dayanıklılık testinde kullanılacak ölçüm aracı köprünün tam ortasından askı aparatı asılacağından en az 3 cm’lik aparatın oturacağı alan bırakılmalıdır.

13. Danışman öğretmenler etkinlik başladığında uygulama alanında olmayacaklardır. Öğrencileri etkileyecek herhangi bir uyarıcı kullanmaları yasaktır. Bu durum tespit edildiğinde ekip diskalifiye edilecektir.

14. Puanlama anahtarı https://adiyamanarge.meb.gov.tr adresinde duyurular kısmında 15 Şubat 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

15. Prototip çizim formu 15 Şubat 2019 tarihinde https://adiyamanarge.meb.gov.tr  adresinde paylaşılacaktır.