Çabalarımız Neticesi Uzman, Çevirici ve Planlamacılar da Zam Kapsamına Alındı

Akademisyenlere yükseköğretim tazminatı ve akademik teşvik ödeneği adı altında yeni mali haklar getiren Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Hatırlanacağı üzere, tasarının TBMM’ye sevk edilen ilk halinde “öğretim yardımcıları sınıfında” yer alan uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı kadrosunda bulunan çalışanlar yer almamaktaydı. Eğitim-Bir-Sen olarak, bu kadrolarda yer alan çalışanların da tasarıya dahil edilmesi için Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmuştuk. Son olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletilen resmi talebin yanında dün komisyon görüşmelerine Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer ve Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı katılarak bu hususta önerge verilmesine vesile oldular.

Buna göre, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacıları kadrosunda bulunanlara da devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuru ek gösterge dâhil brüt aylık tutarının yüzde 115’i oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenecek. Yine uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için de devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuru, ek gösterge dâhil, brüt aylık tutarının yüzde 70’ine aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilecek.

Bu arada, tasarının ilk halinde öğretim görevlisi ve okutmanlar için akademik teşvik ödeneği verilmesinde öngörülen yüzde 60 oranı, komisyonda önergeyle yüzde 70’e çıkartıldı.