Burdur BİLSEM 2.Zekâ Oyunları Yarışması

Burdur BİLSEM 2. Zekâ Oyunları Yarışması

BURDUR BİLSEM 2. ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Madde 1. Bu şartname Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan “BURDUR BİLSEM 2. ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI” nın şartlarını, başvuru şeklini,
ödüllerini, yarışma programına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Madde 2. Yarışmayı, Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden
oluşturulan yürütme komisyonu organize edecektir.
Madde 3. Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde, Zekâ oyunları ile öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi ve bu açıdan yapılacak proje ile öğrencilerde zeka oyunlarına karşı bir farkındalık kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Yarışma ile öğrencilerin hayal gücünün ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi; algılama, muhakeme becerisi, dikkat ve konsantrasyonunun desteklenmesi beklenmektedir.
Madde 4.2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde ikincisi düzenlenecek yarışma ile öğrencilerin yetenek ve zihinsel becerilerini sergilemeleri sağlanacaktır.

Madde 5. Yarışma, Burdur ilindeki tüm resmi/özel ortaokullarında okuyan 5, 6, 7 ve 8.sınıf
öğrencilerini kapsamaktadır.

Madde 6. Katılım için, http://burdurbilsem.meb.k12.tr internet adresinde 2.zeka oyunları başlıklı menüde yer alan başvuru formu online olarak doldurulacak ve başvuru sonrasında çıktı alınacaktır.
Tüm oyunlar hakkında ayrıntılı kurallar ve oyunların oynanma şekilleri şartname ekinde yer
almaktadır. Ayrıca şartnamede yer alan oyun kuralları yukarıda belirtilen internet adresinde de yer almaktadır.

Madde 7. Yarışma 14 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olup, başvurular 09/04/ 2018 – 04/ 05/ 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Bir okul 4 kişi ile yarışmaya katılacaktır; 4 kişiden az ya da fazla öğrenci ile yarışmaya katılamaz. Belirlenecek 4 öğrenciden ikisi 5 ve 6.sınıf (iki öğrenci farklı yada aynı sınıf seviyesinde olabilir); diğer ikisi 7 ve 8.sınıf öğrencilerinden (iki öğrenci farklı yada aynı sınıf seviyesinde olabilir) belirlenecektir.

Madde 8. Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvuruları okul müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır.
Başvuru sırasında her öğrencinin danışman öğretmen bilgileri de doldurulacaktır. Öğrencilerin danışman öğretmenleri farklı olabilir. Yarışmaya katılan öğrenciler gelirken başvurudan sonra yazdırdıkları ve okul idaresine onaylattıkları okul başvuru belgesini (okuldan gelecek olan 4 öğrenci için bir tane başvuru belgesi) ve Nüfus Cüzdanlarını yanlarında mutlaka bulundurmalıdır.
Müsabakalar sırasında her okul için en az 1 öğretmen sorumlu olarak öğrencilerin yanında olmalıdır.
Sorumlu öğretmen, öğrencilerin danışman öğretmenlerinden biri olmalıdır.

Madde 9. Yarışmaya katılan öğrencilerin tamamı akıl oyunları sınavına katılacak; ardından 5.ve 6.sınıf öğrenciler kendi aralarında, 7.ve 8.sınıf öğrenciler kendi aralarında olmak üzere kutu oyunları yarışmalarına katılacak ve iki farklı seviyede değerlendirme (5-6.sınıflar ve 7-8.Sınıflar kendi aralarında olacak şekilde) yapılacaktır.

Yarışma Şartnamesi için Tıklayınız

Başvuru yapmak için tıklayınız.