Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen Eğitim

NİĞDE-Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Okul Sağlığı Önlemleri” eğitimleri başladı

NİĞDE- Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bilgisi öğretmeni Fatma Kılıç tarafından öğrencilere, velilere ve okul çalışanlarına bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları öğretilmeye ve kişisel hijyen eğitimi verilmeye başlanmıştır. Özellikle kış aylarında toplu yaşam alanları olan okullar ve yurtlar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına uygun ortamlar oluşturmaktadır. Besin ve su yoluyla, nezle ve grip gibi solunum yoluyla ve vektörlerle bulaşan hastalıklar en sık karşılaşılan okul sağlığı sorunlarıdır. Öğrencilerin hijyene önem vermemesi nedeniyle de bu türden bulaşıcı hastalıklar öğrencilerin bulunduğu ortamlarda hızla yayılabilmektedir. Bu eğitimler sayesinde içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında ve yaklaşmakta olan kış mevsiminde öğrencilere bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunabileceğinin yolları anlatılmaktadır. Bu bağlamda okulun konferans salonunda öğrencilere, velilere ve okul çalışanlarına bulaşıcı hastalıklar ve hijyenle ilgili bilgiler video, slaytlar ve maketler yardımıyla eğitimler verilmektedir.
09.11.2018 de başlayan eğitimlerimiz 20.11.2018 tarihine kadar devam edecektir.