BÖLGESEL TİCARET POLİTİKASI EĞİTİM PROGRAMI

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve TC Ekonomi Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen “Bölgesel Ticaret Politikası Eğitim Programı” 3 Eylül-19 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya (CEECAC) ülkelerine yönelik olarak düzenlenen eğitim programının açılışı, 3 Eylül Pazartesi günü Santral Kampüsü’nde yapılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Dünya Ticaret Örgütü Eğitim ve Teknik İşbirliği Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik, katılımcıların, Dünya Ticaret Örgütü’ne dair bilgilerini geliştirirken, DTÖ belgelerine erişimini ve bunlardan yararlanmalarını kolaylaştırmayı ve DTÖ uzmanlarının bölgesel uzmanlar ile iletişim ağı kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Seçilmiş olan katılımcılar, DTÖ uzmanları ve bölge akademisyenleri arasında ortaklaşa eğitim vermek üzere yapılan anlaşmadan yararlanma imkânı bulacak. DTÖ uzmanları anlaşmalara dair genel bir formasyon verirken, davetli akademisyenler konunun bölgesel boyutunu aktaracak ve ilgili deneyimlerini paylaşacak. Akademik koordinatörlüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Pınar Artıran tarafından yapılan programda, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gül Okutan ve Dr. Nilüfer Oral da davetli akademisyen olarak görev alacak.

DTÖ Sekretaryası tarafından yeni progresif öğrenme yaklaşımı çerçevesinde ikinci kademede değerlendirilen programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Cenevre’de düzenlenen üç aylık ileri eğitim programına kayıt hakkı kazanacaklar.

Eğitim Programı İçeriği şöyle:

Uluslararası Ticaret ve Ticaret Teorisi, Finansal Krizin Etkileri, DTÖ Temel Prensipleri ve Esas Hükümleri, Doha Kalkınma Müzakerelerine Genel Bakış, Pazara Giriş, Gümrükler, Tarım Harici Pazara Giriş, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları, Standardizasyon (Ticarette Teknik Engeller, Sağlık ve Bitki Sağlığı Standartları), Ticareti Kolaylaştırma, Hizmet Ticareti, Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve DTÖ Kuralları, Korunma Önlemleri – Antidamping, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler, DTÖ’ne Katılım, Küresel Ticaret Sisteminde İş Olanakları, Anlaşmazlıkların Halli.

Eğitim Programı içerisinde ayrıca Enerji, Çevre, Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliği konularını kapsayacak iki açık oturum düzenlenecektir.

Ayrıntılı Bilgi:

Eğitim Programı Asistanı
Başak Başoğlu

Telefon: 0 212 311 51 64
E-posta: basak.basoglu@bilgi.edu.tr

Detaylı bilgi için: