Bitirme Tezi ve Bitirme Projesi Hazırlayan Öğrencilere Yönelik Burs

Bitirme Tezi ve Bitirme Projesi Hazırlayan Öğrencilere Yönelik Burs

BİTİRME TEZİ VE BİTİRME PROJESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından verilecek olan bitirme tezi bursuna, lisans öğrencileri vakfın web sitesinden (basvuru.tucev.org) üyelik oluşturarak 20 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.

2. Bitirme tezi bursu, Çevre ve Şehircilik alanlarında okuyan

Çevre mühendisiBiyoloji bölümüKimya bölümüKimya mühendisliğiElektrik elektronik mühendisliğiMakine MühendisliğiMeteoroloji MühendisliğiŞehir plancısıMimarlıkİnşaat mühendisliği bölümlerinde
bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan 200 Öğrenciye aylık 450 TL olmak üzere 4 ay süre ile verilecektir. Nihai karar ve tasarruf Türkiye Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu ve Burs Komisyonuna aittir.

3. Öğrenciler öncelikle başvuru ve değerlendirme formunu doldurarak başvuru yapacaklardır. Başvurular Vakıf Burs Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya uygun görülenler www.tucev.org sitesinde duyurulacaktır. Listede yer alanlar istenen belgeleri Türkiye Çevre Koruma Vakfına ulaştırmakla yükümlü olup, belgelerin gelmemesi halinde seçilen öğrenciler haklarını yitirecektir.

4. Bursiyer, üniversite tarafından yapılan tez kabulünden sonra, tezini yazılı doküman ve cd formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına vermekle yükümlü olacaktır.

5. Kabul edilip, yayınlanan ve teslim edilen tezler, Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından (zaman kısıtlaması olmadan) kullanım ve paylaşım hakkına sahip olacaktır. Öğrenci bu kullanımlardan doğan herhangi bir hak veya bedel (telif vb.) talep etmeyecektir.

6. Burs almaya hak kazanan öğrenciler Ek te linki verilen taahhütname ile birlikte diğer tüm belgelerini ıslak imzalı olarak Türkiye Çevre Koruma Vakfına gönderecektir.

Ek-1 de belirtilen konu başlıkları altında tez hazırlayan veya bitirme projesi hazırlayan öğrenciler burstan faydalanabilirler.

Ek-1: Tez konu başlıkları için tıklayınız

Ek-2: Taahhütname indirmek için tıklayınız

Not: Tüm yetki ve tasarruf Türkiye Çevre Koruma Vakfına aittir.

Not: Tüm yetki ve tasarruf Türkiye Çevre Koruma Vakfına aittir.

 

Başvuru için tıklayınız

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 OCAK  2018