BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ 2012

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, ODTÜ işbirliği ile örgütlü olduğu illerde bulunan üniversitelerin elektrik-elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinin sergileneceği Bitirme Projeleri Sergisi’ni 29 Haziran 2012 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıyor. Sergiyle eşgüdümlü olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliği ile de “İlk Bildiriler Konferansı” gerçekleştirilecek. Etkinlikler 1 Temmuz Pazar günü sona erecek.
 

Bitirme Projeleri Sergisi etkinliğinde, projelerin derecelendirilmesi ve jüri değerlendirilmesine tabi tutulmadan bitirilmiş veya bitirilmemiş başvurulan tüm projelerin “Bütün Projeler Birinci” diye değerlendirilerek sergilenmelerine olanak sağlanacak.

Serginin en temel amacı mesleğe adım atan yeni mezunların meslektaşları ile yarış içinde olmadan ürünlerini sergilemelerine olanak sağlamak olarak belirlendi. Bitirme Projeleri Sergisi 2012 kapsamında “Elektrik mühendisliği projeleri, elektronik mühendisliği projeleri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği projeleri, biyomedikal mühendisliği projeleri, tümleşik projeler” yer alacak. Her yıl üniversitelerimizde ya da çalışma yaşamında genç mühendisler tarafından gerçekleştirilen bilimsel üretimin pek azının yayına dönüşerek pratik değer kazandığı gerçeğinden yola çıkılarak, Bitirme Projeleri Sergisi 2012 kapsamı içinde düzenlenecek İlk Bildiriler Konferansı ile bu çalışmaların sunulması ve tartışılması için yeni bir adım atılıyor.

Bitirme Projeleri Sergisi ve İlk Bildiriler Konferansı
Tarih: 29-30 Haziran-1 Temmuz 2012
Yer: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

AMAÇ
Serginin en temel amacı mesleğe adım atan yeni mezunların meslektaşları ile yarış içinde olmadan ürünlerini sergilemelerine olanak sağlamaktır. Diğer yandan; Bitirme Projeleri Sergisi etkinliğinin her yıl daha katılımlı bir biçimde tekrarlanarak genç mühendislerin kendi aralarındaki iletişimleri arttırma, bilgi paylaşımını sağlama, benzer sorunlara farklı çözüm önerileri getirilebildiğini görme/kıyaslama olanağının da yaratılması hedeflenmektedir. Sağlanacak olan iletişim olanağının yalnızca yeni mezunlar açısından değil aynı zamanda akademik çevreler açısından da önemli olacağı öngörülmektedir. Sektörde çalışan üyelerimizin de sergi ziyaretleri ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanması ek amaç olarak öngörülmektedir.
KAPSAM
Bitirme Projeleri Sergisi 2012 etkinliği, Bitirme Projeleri Sergisi 2011 etkinliğinin kapsamına benzer bir biçimde aşağıdaki ana disiplinler ve bu disiplinlere bağlı alt disiplinler altında gerçekleştirilecektir. Bitirme Projesi öğrencisinin öğrenim gördüğü bölüme göre değil, proje konusu dikkate alınarak ilgili başlık altına alınacaktır.

· Elektrik Mühendisliği Projeleri

· Elektronik Mühendisliği Projeleri

· Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Projeleri

· Biyomedikal Mühendisliği Projeleri

· Tümleşik Projeler

KATILIM KOŞULLARI
EMO Ankara Şubesi sınırları içindeki Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan tüm bitirme projesi öğrencileri EMO Ankara Şubesi Bitirme Projeleri Sergisi’ne herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilir. 2011–2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi ve Bahar Dönemi içinde gerçekleştirilen projeler sergiye katılabileceklerdir. Sergiye katılabilmek için 8 Haziran 2012 tarihine kadar EMO Ankara Şubesi’ ne proje danışmanı bilgisi dahilinde başvurmuş olmak yeterli koşuldur.

Etkinlikte sunulacak olan projeler bitirme projeleriyle sınırlı olmayıp; öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının eğitim – öğretim hayatları içinde geliştirmiş oldukları “Özel Projeler” de proje danışmanı tarafından uygun bulunmak kaydıyla sergide yer alabilecektir. Buna ek olarak Şube coğrafyası dışında bulunan üniversitelerin Odamızla ilgili bölüm öğrencileri proje danışmanının uygun bulması halinde projelerini sergileyebileceklerdir.

Proje sergisine katılan her proje öğrencisi sergide yer alacak prototipi kendisi gerçekleştirecektir. Proje sergisinde gerekli olabilecek poster, kartvizit, fotokopi, internet bağlantısı vb giderler EMO Ankara Şubesi tarafından karşılanacaktır. Projenin sergilenebilmesi için ekipman (projeksiyon, özel sistemler vb) gerekiyorsa, proje ekibi tarafından sağlanacaktır.

TAKVİM
EMO Ankara Şubesi Bitirme Projeleri Sergisi 2012 ve İlk Bildiriler Konferansı 2012 etkinlikleri eşzamanlı olarak 29-30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde Çağdaş Sanatlar Merkezi/Ankara’da gerçekleştirilecektir. Etkinlik süresince, genç mühendislerin meslek yaşamında gerekli olabileceği varsayılan bilgilendirme eğitimleri (Proje Yönetimi, İş Görüşmesi ve Özgeçmiş Hazırlama vb.) de yapılacaktır.

 
Bitirme Projeleri Sergisi 2012

Yer:Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Tarih:29-30 Haziran-1 Temmuz 2012
Başvuru ve Poster Sunumu Çalışmalarının Gönderimi İçin Son Tarih:8 Haziran 2012

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin