Bir Şehir Logosunu Arıyor

AMAÇ: Ülkemiz ve ilçemiz turizm çeşitliliği bakımından son derece zengin bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşların iyi bir planlama ve projelendirme yaparak var olan turizm potansiyelinden en yüksek verimi almaları aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlaması açısından önemlidir. On bin yıllık geçmişi ile son derece zengin kültürel ve turistik değerlere sahip olan Tarsus’un bu değerleri ile dünya platformunda hak ettiği yeri almasını hedeflemekteyiz. Bu hedefimiz doğrultusunda Tarsus’u yansıtabilecek ve zamanla bir Tarsus markasının oluşmasına katkıda bulunabilecek özgün bir Tarsus Logosu oluşturulması planlanmış ve “Bir Şehir Logosunu Arıyor” sloganı ile logo yarışması düzenlenmiştir.
Son Teslim Tarihi : 01.03.2011

TARSUS BELEDİYESİ

TARSUS LOGOSU YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1)      KONU: “TARSUS” Logo Tasarım Yarışması.

2)      AMAÇ: Ülkemiz ve ilçemiz turizm çeşitliliği bakımından son derece zengin bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşların iyi bir planlama ve projelendirme yaparak var olan turizm potansiyelinden en yüksek verimi almaları aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlaması açısından önemlidir. On bin yıllık geçmişi ile son derece zengin kültürel ve turistik değerlere sahip olan Tarsus’un bu değerleri ile dünya platformunda hak ettiği yeri almasını hedeflemekteyiz. Bu hedefimiz doğrultusunda Tarsus’u yansıtabilecek ve zamanla bir Tarsus markasının oluşmasına katkıda bulunabilecek özgün bir Tarsus Logosu oluşturulması planlanmış ve “BİR ŞEHİR LOGOSUNU ARIYOR” sloganı ile logo yarışması düzenlenmektedir.

3)      İÇERİK: Tarsus’un tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaracak veya Tarsus ile özdeşleşmiş değerlere vurgu yapacak tasarımlar beklenmektedir.

4)      KATILIM ŞARTLARI

4.1     Yarışmaya amatör ve/veya profesyonel her T.C. vatandaşı katılabilir.

4.2     Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 tasarımla başvurabilirler.

4.3     Yarışmaya seçici kurulda yer alan isimler ve yakın akrabaları ile Tarsus Belediyesi’nde doğrudan ya da dolaylı olarak çalışanlar katılamazlar.

4.4     Yarışmaya yollanan tasarımların daha önce hiçbir yerde kullanılmamış olması ve kullanılmakta olan hiçbir logoya benzerlik göstermemesi gerekir. Aksi durumda olan tasarımlar, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.5     Yarışmada ödül alan tasarımların her türlü kullanım hakkı Tarsus Belediyesi’ne ait olacaktır.

4.6     Yarışmada ödül alan tasarımlarda jürinin önerisiyle bazı değişiklikler istenebilir. Bu durumda tasarımcıya ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.

4.7     Tasarımıyla ödül alan katılımcının ödül törenine gelmemesi durumunda töreni takiben en geç 1 ay içerisinde ödülünü almak üzere Tarsus Belediyesi’ne başvurmalıdır. Aksi takdirde hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4.8     Ödül tutarları, resmi kesintiler yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecektir.

4.9     Katılımcılar, hem kimlik ve iletişim bilgilerini içeren, hem de şartnamede belirtilen tüm sorumlulukları kabul ettiklerine ilişkin EK – 1’ deki belgeyi imzalayıp, tasarımlarıyla birlikte, üzerinde rumuzu yazılı bir zarf içerisinde yollamalıdır.

4.10   Yarışmaya yollanan tasarımlar iade edilmeyecektir.

4.11   Yarışmaya gönderilecek tasarımlar renkli olarak çalışılacak, uzun kenarı  150 mm’den küçük olmayacak şekilde A4 (210×297 mm) kâğıda yerleştirilecek, kâğıdın alt bölümünü ise, uzun kenarı 25 mm’den küçük olmayacak şekilde renkli ve siyah beyaz (negatif ve pozitif) örnekleri yer alacaktır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisinde teslim edilecektir. Bu çalışmaların ayrıca CD ortamında vektörel bir bilgisayar programında (Adobe illustrator, Freehand ve CorelDraw gibi) hazırlanmış, 300 dpi çözünürlükte, CMYK renk modunda, Tiff formatında kaydedilmiş olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4.12   Katılımcılar, yarışmaya yollayacakları her tasarım için 6 rakamdan oluşan bir rumuz kullanmalıdır. Rumuz, tasarımın bulunduğu yüzeyin arka sol köşesine ve CD ‘nin üzerine okunabilecek büyüklükte yazılmalıdır. Tasarımın sunulduğu yüzeylerde rumuz dışında herhangi bir isim ya da işaret kullanılmamalıdır.

4.13   Yarışmacılar tasarımlarını elden veya posta – kargo yoluyla da Tarsus

Belediyesi’ne ulaştırabilir. Ancak posta veya başka bir yolla gönderilen eserlerde gecikme veya eserlerin hasara uğrayarak yarışmaya katılma vasfını kaybetmesi hususunda Tarsus Belediyesi sorumluluk kabul etmez.

5)      TASARIMLARIN TESLİMİ:

Yarışmaya gönderilecek tasarımlar elden, posta ya da kargo yolu ile en geç 01.03.2011 tarihinde Salı günü saat 17.00’e kadar, Tarsus Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne, Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Yeni Belediye Tesisleri 33400 Tarsus/Mersin adresine teslim edilmiş ya da ulaştırılmış olmalıdır. Belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilecek çalışmalar, hangi nedenle olursa olsun yarışmaya katılamazlar. Posta veya kargoda oluşacak gecikme ve kayıplardan dolayı kurumumuz sorumlu tutulamaz.

6)      DEĞERLENDİRME

Değerlendirme 10 kişilik jüri tarafından yapılacaktır.

7)     JÜRİ ÜYELERİ

7.1     Sn. Orhan Şefik GÜLDİBİ / Tarsus Kaymakamı

7.2     Sn. Burhanettin KOCAMAZ / Tarsus Belediye Başkanı

7.3     Sn. Mehmet KARAGÖZLÜ / Tarsus Ticaret Odası Başkanı

7.4     Sn. Bekir KAYA / Tarsus Ticaret Borsası Başkanı

7.5     Sn. Ali ERGEZER / Tarsus Ziraat Odası Başkanı

7.6     Sn. Yeşim SANCAKTAR / Tarsus Turizm Derneği Başkanı

7.7     Sn. M. Emin SAĞLAM / Tarsus Kent Meclisi Başkanı

7.8     Sn. Prof. Emine Berika İPEKBAYRAK / Mersin Üniv. Rektör Yardımcısı

7.9     Sn. Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR / Mersin Üniv. Tarsus Tek. Eğ. Fa. Dekanı

7.10   Sn. Prof. Dr. Tamer GÖK / Mersin Üniv. Mimarlık Fakültesi Dekanı

8 ) DİĞER HÜKÜMLER

8.1     Dereceye giren tasarımların tüm hakları Tarsus Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahipleri, kullanılacak olan logolarda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamazlar.

8.2     Müracaatlar içinden jürinin belirleyeceği ilk beş logo çalışması Tarsus halkının oylarına sunulacak, halkın oylaması neticesinde kesin sıralama belirlenmiş olacaktır.

8.3     Ödül kazanan tasarımları Tarsus Belediyesi kullanma ve gerekli görüldüğünde değiştirme hakkına sahiptir. Teslim edilen tasarımlar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, bu nedenle tescil başvuru yapılmamış olmalıdır.

8.4 Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

8.5 Yarışmada ödül ve mansiyon kazanan eserlerin sahipleri, eserlerini Tarsus Belediyesi’nin yazılı bir izni olmadan ticari amaçla kullanamaz. Bu eserlerin ticari amaçla kullanılması, Tarsus Belediyesi’nin yazılı iznine bağlıdır.

8.6 Tarsus Belediyesi “BİR ŞEHİR LOGOSUNU ARIYOR” Logo Yarışması’na gönderilen ve derece alan eserleri gerek görürse sahibine başka hiçbir telif hakkı ödemeksizin materyal, doküman ve benzeri alanlarda kullanma hakkına sahiptir.

8.7 Yarışmacılar, tasarımın bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, her türlü haklarının kendilerine ait olduğunu ve hiçbir hukuki sorun olmadığını taahhüt edip, Tarsus Belediyesi “BİR ŞEHİR LOGOSUNU ARIYOR” Logo Yarışması özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK – 1 belgeyi Tarsus Belediyesi’ne göndermekle veya vermekle yükümlüdürler.

8.8 “BİR ŞEHİR LOGOSUNU ARIYOR” Logo Yarışması’na gönderilen tasarımların, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu tasarımlar yarışma dışı bırakılır.

8.9 Yarışmayı düzenleyen Tarsus Belediyesi katılımı yeterli görmemesi halinde yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yarışmacıların eserleri Tarsus Belediyesi tarafından kullanılmayacaktır.

8.10 Yarışmaya katılanlar bu hususları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9)      ÖDÜLLER

1.incilik Ödülü : 15.000 TL

Mansiyon Ödülü* :   1.000 TL

* 4 (dört) adet Mansiyon Ödülü verilecektir.

10)    YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlanı                 : 31.12.2010

Son Teslim Tarihi : 01.03.2011

Jüri Değerlendirme : 04.03.2011

Halk Oylaması Neticesi    : 15.03.2011

Sonuçların Açıklanması : 17.03 2011

11)    İLETİŞİM

Adres:

Tarsus Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
“BİR ŞEHİR LOGOSUNU ARIYOR” TARSUS LOGO YARIŞMASI
Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Yeni Belediye Tesisleri 33400 Tarsus/Mersin

Telefon:

0 324 616 25 15

Web adresi:

www.tarsus.bel.tr

E-posta adresi :

info@tarsusturizmdernegi.com

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen “BİR ŞEHİR LOGOSUNU ARIYOR” Logo Yarışması Şartnamesi 4 (dört)  sayfa, 11(onbir) madde olarak düzenlenmiştir.