Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 22.Toplantısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 22. Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başkanlığında, 15 Aralık 2010 tarihinde, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde yapıldı.

 

 • Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Konuşması
 • TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket YETİŞ’in Sunuşu
 • DPT Müsteşarı Kemal MADENOĞLU’nun Sunuşu
 • Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler
 • Alınan Ek Karar
 • Alınan Yeni Kararlar
 • Ekler
  • Ek 1. Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı 2005-2010’un Değerlendirilmesi
  • Ek 2. AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Ülke Performansı
  • Ek 3. 2011-2016 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı
  • Ek 4. Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016
  • Ek 5. Enerji Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu
  • Ek 6. Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu
  • Ek 7. Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu