BİLİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMA NE DEMEKTİR?

BİLİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMA NE DEMEKTİR?
İnsanların  kendilerini  ve  çevrelerindeki  diğer  varlıkları  anlamak,  bu  varlıkların  birbirleri
ile ilişki ve etkileşimlerini inceleyip meydana gelen olayları açıklayabilmek için uyguladıkları
yöntem ve etkinlikler ile ilk çağlardan günümüze elde edip düzenli olarak biriktirdikleri bilgiler
bütününe bilim denir.

Bilimdeki yıllardır süregelen gelişmeler, farklı ülkelerde yaşayan çok sayıdaki bilim adamının
ortak katkıları ile olmuştur. Bilim adamları tek başlarına, birkaç kişi bir arada veya kalabalık
araştırma grupları şeklinde çalışabilir. Kişisel çalışma tarzları, çalışma konuları ve yerleri çok
farklı olmakla birlikte bütün bilim adamları aralarında fkir alışverişinde bulunur ve elde ettikleri
sonuçlar hakkında birbirlerine bilgi verir. Bilim adamları arasındaki  işbirliği ve bilgi alışverişi
çok önemli olmakla birlikte, bilimin temelinde insanın düşünme yeteneği ve yaratıcılığı yatar.
Bilimsel bir çalışmanın ana basamakları gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin
düzenlenmesi,  düzenlenen  bilgiler  arasında  düzenlilik  olup  olmadığının  araştırılması,  bu
bilgilerdeki düzenliliğin nedenlerinin bulunması ve başka bilim adamları ile daha sonra gelecek
nesillere bilgilerin ve sonuçların yazılı olarak aktarılması şeklinde özetlenebilir.