Bilim-Teknoloji-Toplum Yaklaşımıyla, Yer Bilimleri, Astronomi ve Sanat

Bilim-Teknoloji-Toplum Yaklaşımıyla, Yer Bilimleri, Astronomi ve Sanat
Tübitak 4004 Doğa Eğitimi

Projenin amacı, ortaokul öğrencilerinin, içinde yaşadıkları yeryüzünü ve gözleriyle görebildikleri kadar tanıdıkları gökyüzünü, Bilim-Teknoloji-Toplum yaklaşımıyla ve sanatsal bakış açılarıyla yeniden sorgulamasını sağlamaktır.

Katılımcıların “basit bilimsel olguları, bilimsel veri ve fikirlerin elde ediliş yöntemlerini, teknolojinin gelişmesiyle artan bilimsel çabaların topluma etkilerini” fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle artırılması hedeflenmektedir. Hedef kitleyi Antalya içinde dezavantajlı bölgelerde ve kırsal kesimlerde bulunan ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturacaktır. Her sınıf seviyesinden 15 kişi olmak üzere, toplam 60 kişinin eğitime katılması planlanmıştır. Sınıf seviyesine göre 5. ve 6. sınıflardan bir grup, 7. ve 8. sınıflardan bir grup oluşturularak, dönüşümlü etkinlikler yapılacaktır.

Bilim- Teknoloji-Toplum yaklaşımıyla, bu alan vurgularına dikkat çekilerek, “Bilimin doğası, Sosyo bilimsel konular, Kültürel ve Tarihi Peyzaj ve Jeolojik oluşumlar, Astronomi, Güneş sistemi, Radyoastronomi, CERN ve Online Laboratuvarlar, Teknolojinin geleceği, Web03 Araçları, Siber Güvenlik” gibi güncel başlıklarla etkinlikler tasarlanmıştır. Bu konularda, ortaokul öğrencilerine sınıf kazanımlarına uygun şekilde bilgiler verilerek, etkinlikler gerçekleştirilecektir. Böylece; onların bilim, teknoloji ve toplumu ilgilendiren bu geniş yelpazedeki konuların farkında olmaları, meslekleri tanımaları ve bilimsel çalışmalara ilgilerinin artması sağlanacaktır.

Eğitim Tarihleri : 18 – 24 Haziran 2018

https://stswithart.wordpress.com/