Bayburt BİLSEM

Bayburt Bilim Sanat Merkezi

Ülkemizde eğitimin, üretim ve hizmet sektörlerindeki gelişmeye ve ihtiyaca ayak uyduramadığı bilinen bir gerçektir. Eğitim sistemimizin yakın gelecekte endüstrinin insan kaynağı ve nitelikli beyin gücü sorununu çözemeyeceğini görmek pek zor değildir.
Bir yandan üstün yetenekli çocuklara ve gençlere, yeteneklerini geliştirme fırsatını sunamamak, öte yandan endüstrinin işe yarar insan ihtiyacına cevap verememek, eğitim sistemimizin içerisindeki kaygı yaratan bir boşluk haline gelmiştir.
Bu noktalardan hareketle kuruluşuna başlanan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM);
Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim çağındaki öğrencilerin üstün yeteneklerini geliştirerek bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler haline gelmelerini, onlara gerçek yaşamda öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri yoluyla sağlayan bir eğitim kurumudur.
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi 09/12/1997 tarih ve 3944 sayılı T.C MEB oluru ile açılmış, 14/01/1998 tarih ve 0039 sayılı makam onayı ile uygulamaya başlamıştır.

Merkezimizde ;

1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası,1 memur odası, 1 öğretmenler odası, 1 fen bilgisi laboratuarı, 1 bilgisayar laboratuarı (10+1), 1 Türk Dili ve Edebiyatı dersliği, 2 Matematik dersliği, 1 İngilizce dersliği, 1 Sosyal dersliği, 1 Resim atölyesi, 1 Müzik dersliği,1 kütüphane, 1 destek odası ve 1 Arşiv olmak üzere toplam 16 oda mevcuttur.

Okul Adresi :
ESENTEPE MAH. LOJMANLAR CAD.
54-A P.K:21 BAYBURT

Okul Telefonu :
458.211 88 44

Faks :
458.211 88 65

Elektronik Posta Adresi :
bilimsanat_69@mynet.com

Bayburt Bilim Sanat Merkezi