Aydın Doğan Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü

İllüstrasyon
Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü

Geçtiğimiz yıl çalışma alanı yeni ödüllerle genişletilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda yer alan ‘Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu’ ödülü için başvurular başladı.

Son başvuru tarihi: 01 Mart 2021

ÖDÜL
8.000 TL
Aydın Doğan Vakfı
Birincilik Ödülü

AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI
KARİKATÜR YARIŞMASI
ULUSAL ÇOCUK KİTABI İLLUSTRASYONU
ÖDÜLÜ KATILIM KOŞULLARI

1. Ödül serbest konuludur. Ödül alan eser, son bir yıl içerisinde ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış çoçuk kitapları arasından seçilecektir. Bu ödül kazanan çocuk kitabının illüstratörüne verilir.
İllüstratörün T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. Ulusal yayınevleri tarafından
yayınlanmış çocuk kitaplarının illüstratörleri ya da yayınevleri ödül için başvuruda
bulunabilirler. Yayınlanmamış kişisel çalışmalar bu ödül kapsamında
değerlendirilmez.

2. Ödül için başvuru yapmak isteyen illüstratör ya da yayınevleri ww.aydındoganvakfi.org.tr adresinde yayınlanan ödül katılım formunu doldurarak, eser iki kopyası ile birlikte; Aydın Doğan Vakfı, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Cad. No:65 34676 Üsküdar İstanbul/ Türkiye adresine göndereceklerdir.

3. Jüri, yarışmaya başvuruda bulunanlar dışında son bir yıl içerisinde ulusal
yayınevleri tarafından yayınlanmış çocuk kitapları arasından seçtiği eserleri de
adaylık seçimine önerebilir.

4. Jüri, ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış çocuk kitapları arasından seçtiği adayları belirler ve www.aydındoganvakfi.org.tr adresinden duyurur.

5. Aday olarak belirlenen çocuk kitapları için www.aydındoganvakfi.org.tr adresinde
yayınlanan aday katılım formunun yarışmacı illüstratör tarafından doldurarak; Aydın
Doğan Vakfı, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Cad. No:65 34676 Üsküdar İstanbul/ Türkiye
adresine göndereceklerdir.

6. Ödül adaylığına katılım için gereken, yayınevinin onayının alınması ve telif
hakları durumu yarışmacının sorumluluğundadır. Çocuk kitabının paydaşlarından (yazar, yayıncı, tasarımcı vb.) bir itiraz geldiği takdirde, jürinin gerekse Aydın Doğan Vakfı’nın; ödül kazanmış ise ödülü geri çekme ve bunu mecralarından duyurma hakkı saklıdır.

7. Yarışmacı; Aydın Doğan Vakfı’nın ödül verdiği ve aday alarak belirlediği söz konusu
çocuk kitabı (larının) belirlediği bölümlerini sergilemek, arşivinde tutmak, internet
ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak, yayınlamak suretiyle ve bunlarda sınırlı
olmaksızın dilediği her şeklide, ödülü tanıtmak amaçlı kullanmasına muvafakatinin olduğunu bu kapsamda eserin bu amaçlarla kullanımı için 5846 sayılı FSEK’nun 21. – 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını sadece yarışmadaki maksatlarla kullanımıyla sınırlı olmak üzere, münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Aydın Doğan Vakfı’na lisans verdiğini, ayrıca lisans verilen mali hakların kullanılması için zorunluluk arz eden ve 5846 sayılı FSEK’da sayılı bulunan manevi hakların kullanım yetkisini Aydın Doğan Vakfı’na verdiğini peşinen beyan ve kabul etmektedir.

8. Katılımcı, eserin yarışmadaki kullanımıyla ilgili hak sahiplerinden gerekli izinlerin
alındığını, eserin bu kapsamdaki kullanımı ile ilgili üçüncü bir kişiden hak talebi
gelmesi ve Aydın Doğan Vakfı’nın herhangi bir nam altında tazminat veya benzeri bir
bedel ödemesi halinde bu bedelin iki katı tutarını cezai şart olarak Aydın Doğan
Vakfı’na ödeyeceğini, ayrıca eserin ödül kazanmış olması halinde ödülün geri
alınacağını kabul ve beyan eder.

9. Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl ödül için aday olarak belirlenemezler.

10. Yarışmaya gönderilen ve aday olarak seçilen çocuk kitaplarının Sanal Müze’de yer alması konusunda karar verme yetkisi Aydın Doğan Vakfı’na aittir.

11. Yarışmacı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu başvuru formunda yer alan bilgilerin
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Aydın Doğan Vakfı’nın
Uluslararası Karikatür Yarışması çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım
amaçlarıyla işleneceğini, aktarlacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi
kişisel veriler mevzuatının öngördüğü süre boyunca Aydın Doğan Vakfı tarafından
saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları
ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserin yayınlanması
durumunda eser sahibi olarak bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda
kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir. Yarışmacı,
şahsına ait kişisel veriler ile ilgili haklarını ve bu verilerin işlenmesine ilişkin olası
değişiklikleri www.aydındoganvakfi.org.tr internet adresinden öğrenebileceği
. Kişisel verilerin Aydın Doğan Vakfı tarafından işlenmesine ilişkin bir talebi
olması durumunda, talebini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ uyarınca ve aynı zamanda Aydın Doğan Vakfı, Burhaniye Mahallesi
Kısıklı Cad. No:65 34676 Üsküdar İstanbul/ Türkiye adresine ıslak imzalı olarak
gönderebileceği, Yapacağı başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve
anlaşılır bilgi vermesi, ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında tevsik
etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi ve başvuru
sonucunun kendisine iletilmesi için iletişim bilgilerinin paylaşılmasının da gerekli
olduğu, Hususlarında yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve
beyan etmektedir.