Aurum Mimarlık Öğrenci Yarışması “Fütüristik Kentler”

Aurum Mimarlık Öğrenci Yarışması “Fütüristik Kentler”

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ (IKBU) MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

ŞARTNAME

 

Yarışmanın Amacı

“Fütüristik Kentler” öğrenci fikir yarışmasının amacı geleceğin kentlerine, kentsel problemlerine ışık tutmak ve çözümler ortaya koymaktır.  Söz konusu sorunlar çözülürken, ekonomik, teknolojik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin ortaya konulması, güzel sanatların teşviki, ilk kategoride lise öğrencilerinin bilinçlenmesi, çevreye ve kente duyarlı  çözümler ortaya koyabilmesi, ikinci kategoride ise lisans öğrencilerinin sorun tespiti ile birlikte uygulamaya yönelik çözümler ortaya koyması beklenmektedir.

Amaç, geleceğin tasarımcılarının ortak bir platformda buluşturarak bundan 50 sene sonra nasıl bir kentte yaşamak istersiniz sorusuna cevap bulmaktır. Hedefler,

 

 • Mimarlığın kentsel bağlamını anlama
 • Kentsel bağlamda tasarım yapma
 • Tasarımın mekânsal, fonksiyonel ve strüktürel olasılıkları üzerinde çalışma
 • Sürekliliği olan bir yaşam ve dolaşım ağı tasarlama
 • Bütüncül bir yapılar sistemi oluşturmaktır.

 

Yarışmanın Şekli ve Türü

Yarışmanın birinci kategorisi Lise öğrencileri’ne, ikinci kategorisi ise Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans öğrencilerinin katılımına açık, ulusal ve tek aşamalı bir öğrenci fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu

2067 yılında dünyanın kaynakları iyice tükenmiş, insan nüfusu artmış, kentlerde yaşam iyice zorlaşmıştır. Yapı yapmak için yeterli alan kalmamıştır. Bir yandan da insanların yaşamsal pratikleri değişmiş,  yeni mekânsal kullanımlar ortaya çıkmıştır. Yeni yaşamlarımız için yeni bir kent inşa etmeliyiz. Kendi kentsel yaşam senaryomuzu oluşturalım, kendi kentimizi tasarlayalım!

Anahtar tasarım ilkeleri:

 • Geçicilik (strüktürel/fonksiyonel/zamansal)
 • Mobilite (hareketlilik)
 • Geçirgenlik/hafiflik
 • Çok-amaçlılık

Tasarımcıların yaşadığı kentler/bölgeler üzerinden aşağıdaki sorunu/ sorunları tespit etmesi ve çözüm önerileri sunmaları beklenmektedir:

 • Ulaşım
 • Afet sonrası barınma
 • Enerji verimliliği
 • Yenilebilir Enerji Kaynakları
 • Sürdürülebilirlik
 • Akıllı şehirler
 • Gelecek kentleri
 • Teknoloji
 • Altyapı (ulaşım)
 • Tarım
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İletişim Bilgileri

Adres:  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mahmutbey Dilmenler Caddesi,   No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL

 

Raportörlük:  Arş. Gör. Gülce Kırdar (gulce.kirdar@kemerburgaz.edu.tr)

Arş. Gör. Gözde Demir (gozde.demir@kemerburgaz.edu.tr)

Arş. Gör. Görkem Günay (gorkem.gunay@kemerburgaz.edu.tr)

Web:

Yarışmaya Katılım Koşulları

-Birinci kategori lise öğrencilerine açıktır, bireysel katılım veya en fazla 3 kişilik grup olarak başvurulabilir.  Grup üyeleri lise öğrencisi (Lise 1-2-3) olmak zorundadır.

 

-İkinci kategori ise lisans öğrencilerine açık olup, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı’nda okuyan öğrenciler başvurabilirler. Bireysel katılım veya en fazla 3 kişilik grup olarak başvurulabilir.

 

Yarışmaya katılım için grup üyelerinden birinin web sitesindeki formu doldurup mail atarak kayıt olması gerekmektedir.

 

Jüri üyelerinin 1. derece akrabaları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

Osman Nuri Uçan (Prof Dr., IKBU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Orkunt Turgay, İç Mimar (Yrd. Doç., IKBU)

Ufuk Soyöz, Mimar (Yrd. Doç. Dr., IKBU)

Merih Kasap, İç Mimar (Öğr. Gör. Dr., IKBU)

 

Asil Jüri Üyeleri

Aykut Karaman, Kent Plancısı-Mimar (Prof. Dr., IKBU)

Murat Soygeniş, Mimar (Prof. Dr., S+ARCHITECTURE)

Derya Yorgancıoğlu, Mimar (Yrd. Doç. Dr., IKBU)

Derya Güleç Özer, Mimar (Yrd. Doç. Dr., IKBU)

Ayşegül Akçay Kavakoğlu, Mimar (Yrd. Doç. Dr., IKBU)

Deniz Çetin, Mimar (Öğr. Gör., IKBU)

 

Yedek Jüri Üyeleri

Tomasz Malec, Peyzaj Mimarı, (Yrd. Doç. Dr., IKBU)

Tayibe Seyman, Mimar, (Yrd. Doç. Dr., IKBU)

Yarışmacılardan istenilenler ve teslim edilecek pafta boyut ve şekli

En fazla 2 A1 pafta teslim edilecek, paftalar yatay olarak planlanacak, paftalar sert bir zemine yapıştırılacaktır. Paftaların sağ üst köşesinde rumuz yer alacaktır.

Proje fikrini anlatan 1000 kelimelik bir proje metni teslim edilecektir. Bu metin A4 dosya formatında teslim edilecektir. İlgili metinler pafta üzerlerinde de yer alabilir.

Pafta sunum tekniği tekniği serbesttir, dijital araçlar kullanılabileceği gibi kolaj vb. tekniklerde kullanılabilir.

Ayrıca tüm belgeler CD’de teslim edilecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı: 30 Ocak 2017

Soru-cevapların yayınlanması: 10 Mart 2017 (sorular 5 Mart tarihine kadar raportörlüğe mail yoluyla iletilebilir. Cevaplar web sayfasında yayınlanacaktır.)

Yarışmaya kayıt süresi sonu: 01Mayıs 2017 (web sitesindeki form doldurularak kayıt yapılmalıdır)

Proje Teslimi: 24 Mayıs 2017 , 17:00’ye kadar (kargo ile yapılan gönderimlerde, kargoların 24 Mayıs saat 17:00 itibariyle gönderilmiş olması gerekmektedir. Kargo gönderildiğine ait faturanın ayrıca raportörlüğe mail olarak iletilmesi gerekmektedir.)

Jüri toplanması: 31.05.2017-01.06 2017

Sonuçların Açıklanması: 02.06.2017

 

Sergi tarihi ve yeri daha sonra web sitesinde açıklanacaktır.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Projeler aşağıdaki adrese elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Sekreterliği

Mahmutbey Dilmenler Caddesi,   No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL

Rumuz, Ambalaj Esasları

Paftaların sağ üst köşesine 5 rakamlı bir rumuz yazılacaktır. Paftalar katlanmadan veya kıvrılmadan, sert bir zemine yapıştırılarak teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı

Tüm ekip üyelerinin bilgilerinin (isim-soyisim, okuduğu okul, okuduğu bölüm) yer aldığı bir belge kimlik zarfı içerisinde teslim edilecektir. Kimlik zarfı kapatılmalı, üzerine “Kimllik zarfı” ibaresi konulmalı, ayrıca rumuz eklenmelidir. Ayrıca her ekip üyesine ait öğrenci belgesi de kimlik zarfı içerisinde yer almalıdır.

 

Öğrenci kimliklerini veya okul isimlerini ifade edecek hiçbir yazı veya resim paftalar üzerinde yer almamalıdır.

Ödüller

 1. Ödül: “HUAWEI” Özel Ödülü (cep telefonu) + başarı sertifikası
 2. Ödül: “Altınbaş Holding + Atak Madeni Yağ” Özel Ödülü (750 TL) + başarı sertifikası
 3. Ödül: “Altınbaş Holding + Atak Madeni Yağ” Özel Ödülü (250 TL) + başarı sertifikası