Atılım Üniversitesi 3. Yazılım Yarışması

Atılım Üniversitesi 3. Yazılım Yarışması

Bu yıl üçüncüsü düzenlenmekte olan yarışmanın amacı mobil cihazlar için özgün yazılım geliştirilmesini teşvik etmektir. Kapsam ve çıktı, toplumsal faydayı gözetecek herhangi bir konuda bir mobil uygulama ortaya koyabilmektir.

Kayıt

Yarışma kurallarına uygun projeler için çevrimiçi (online) form üzerinden ön kayıtlar alınmaktadır. Ön kayıtta grup bilgileri, proje ismi ve özeti istenmektedir. Projeniz uygun bulunduğu takdirde ilgili doküman ve kodlar proje takvimine uygun olarak sizden talep edilecektir.

Değerlendirme

Yarışmaya katılan ve uygun bulunan yazılım projeleri Atılım Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşturulan bir jüri tarafından aşağıdaki kriterlere uygun olarak değerlendirilecektir:

Yenilikçilik (Özgünlük)KullanılabilirlikKalite (Tasarım, Kod Kalitesi, Dokümantasyon)Uygulanabilirlik

Ödül

Birinci Proje 1500 TL, grup üyelerine MPAD ve Sertifika*İkinci Proje 1000 TL. grup üyelerine MPAD ve Sertifika*Üçüncü Proje 500 TL. grup üyelerine MPAD ve Sertifika*Mansiyon (4. ve 5. projeler) grup üyelerine MPAD ve Sertifika*
​*MPAD: Atılım Üniversitesi üretimi 3. nesil tablet


Kurallar

Yarışmaya 2-4 kişiden oluşan gruplar kayıt yaptırabilecektir. Katılımcılardan en az birinin Ankara’da bulunan üniversitelerin herhangi birinde lisans veya lisanüstü öğrencisi (mezun ya da kayıtlı) olması gerekmektedir. Onbeş yaşından büyük T.C. vatandaşları ya da Türkiye’de oturma izni olan yabancı uyruklu kişiler diğer grup üyelerini oluşturabilecektir. Grup üyeleri içerisinde lise öğrencileri olabilecektir.

Yarışma için sunulacak projeler yeni olabileceği gibi halen yürütülmekte olan faaliyetlerin (proje, ders, ödev vb.) bir ürünü, çıktısı olabilecektir. Ancak bu tip bir girişime uygun yazılım projesinin takvimde yer alan ön kayıtların kapanmasına kadar tamamlanmamış olması gerekmektedir.

Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” esastır. Yarışmaya teklif edilen projelerin “daha önce herhangi bir yarışmada ödül, telif hakkı ve patent almamış”, “hâlihazırda mevcut bir ürünün bütünü ya da kısmı parçası olarak üretilmemiş ve/veya satışa sunulmamış” olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin yarışmanın herhangi bir safhasında tespit edilmesi ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

Yarışmaya sunulan ve ödül alan ürünlerin telif hakları ve kaynak kodları Atılım Üniversitesi adıyla GPL ya da LPGL kapsamında proje sahipleri tarafından lisanslanacak ve kullanılabilecektir.

Takvim
Başvuru ve Ön Kayıt (Son Tarih): 15 Nisan 2016
Proje Kod ve Dokümantasyon Teslimi: 16-19 Nisan 2016
Projelerin Değerlendirilmesi 02-09 Mayıs 2016
Final ve Ödül Töreni: 12 Mayıs 2016