At, At Sevgisi ve At Yarışı Resim Yarışması

Türkiye Jokey Kulübü tarafından; resim sanatçılarımızı At temalı eserler yaratmaya teşvik etmek yoluyla
Türk görsel sanatlarına özgün eserler kazandırmak ve ülkemiz kültür & sanat birikimine katkıda
bulunmak amacıyla, “At, At Sevgisi ve At Yarışı” konulu geleneksel resim yarışmasının 11.’si, 2022
yılında gerçekleştirilecektir.

Yarışma vesilesiyle; ihtişamı, gücü ve süratiyle, sosyal hayatımızda ve kültürel geleneğimizde çok
önemli bir yere sahip olan At’a tarih boyunca verilen önemi ve değeri konu alarak bu temayı en etkili
şekilde yansıtan ve at yarışlarının, Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “modern toplumlar için
sosyal bir ihtiyaç” olduğunu vurgulayan eserleri ve bu eserleri yaratan sanatçıları ödüllendirmek ve
desteklemek hedeflenmektedir.

Ödüller
Birincilik ödülü : 80.000 TL.
İkincilik ödülü : 50.000 TL.
Üçüncülük ödülü : 25.000 TL.
Mansiyon (3 adet) : 20.000 TL. (her biri için)

Yarışmanın Koşulları
1. Yarışma, Türkiye Jokey Kulübü mensupları, seçici kurul üyeleri ile bunların 1. , 2. dereceden
yakınları dışında 16 yaşından büyük tüm amatör ve profesyonel sanatçılara açıktır.

2. Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, sergilenmemiş veya
herhangi bir yerde yayınlanmamış “At, At Sevgisi ve At Yarışı” temalı bir (1 adet) eseriyle
katılabilir.

3. Yarışmaya verilecek olan eserler, tuval üzerine yağlıboya, akrilik, kolaj ve karışık tekniklerde
olup, ölçüleri; kısa kenar 50 cm’den küçük, uzun kenar 150 cm’den büyük olmayacaktır.

4. Eserler, sergilenmeye hazır bir şekilde sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilecektir.
Kargo ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, eserlerin iadeleri kargo ya da posta
yoluyla yapılmayacaktır.

5. Kapalı kimlik zarfı: (Form -1) Sanatçının adı ve soyadı, kısa biyografisi, ev ve iş adresi,
e-posta adresi, telefon numaraları, sanatçının yarışma koşulları kabul ettiğine dair imzalı belge
ve eserin 1 adet fotoğrafının bulunduğu kapalı zarf, eserle birlikte makbuz kaşlığında teslim
edilecektir. (Form – 2) Ayrıca her eserin, arkasına sanatçının adı ve soyadı, eserin adı ve yapılış
yılı, tekniği, boyutları ve fiyatını belirten bir etiket yapıştırılacaktır.

6. Yarışma sonucunda ödül alan eserler; Türkiye Jokey Kulübü Resim Koleksiyonu’na ait olacak
ve sanatçı ödül kazanan eserinin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın ilgili maddeleri
gereğince basma, yayma, çoğaltma ve sergileme haklarını da Türkiye Jokey Kulübü’ne
devretmiş olacaktır. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü; sergilenmeye değer bulunan eserleri,
etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, takvim, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım
malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere tüm
telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar
bu yarışmaya katılmakla iş bu şerhi peşinen kabullenmiş sayılacaklardır.

Eserlerin Teslim Tarihi ve Yerleri
Eserler, 1 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Veliefendi Hipodromu TJK Müzesi ile Ankara
75’nci Yıl, İzmir Şirinyer, Adana Yeşiloba, Bursa Osmangazi, Kocaeli Kartepe, Şanlıurfa, Elazığ ve
Diyarbakır Hipodrom Müdürlüklerine elden makbuz karşılığında teslim edilecektir.

Sonuçların İlanı
Sonuçlar basın yoluyla 11 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek olup, kulübümüzün www.tjk.org adresli web
sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışmaya katılacak tüm sanatçılarımıza başarılar dileriz.