Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması

Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması Şartnamesi

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın geleneksel el sanatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğini yansıtan Ankara temalı ürün yarışması düzenleyecektir.

AMAÇ

Ankara Temalı Ürün Tasarım yarışmasının amacı, Ankara’da geleneksel olarak icra edilen el sanatlarından ve bölgeye ait malzemelerden faydalanarak, modern tüketicinin ihtiyaçlarına uygun ürünlerin tasarımı ve üretimidir.

Yarışmanın amaçlarından biri de Ankara’da tasarımın gücünü artırmak, el sanatları alanında özgün fikirlerin ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır.

KATILIM KOŞULLARI

 • Katılım için coğrafi sınırlama yoktur.
 • Seçici Kurul Üyeleri ve Ankara Kalkınma Ajansı temsilcileri, yarışmaya katılım sağlayamaz ve yarışmaya katılacak ürünlerin hazırlık sürecinin herhangi bir aşamasına dahil olamaz.
 • Katılımcılar için  yaş sınırlaması bulunmamaktadır, ancak 18 yaşından küçük katılımcıların yarışma katılım belgeleri arasında bulunan Veli/Vasi İzin Formu’nu doldurarak imzalatmaları ve Ankara Kalkınma Ajansı’na başvuru esnasında iletmeleri beklenmektedir.
 • Yarışma, amatör ve profesyonel tüm tasarımcılara ve el sanatları alanında çalışan zanaatkarlara açıktır. Yarışmaya aynı zamanda üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar fakülteleri resim, heykel, seramik bölümleri ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya mezunları da katılım sağlayabilirler.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 3 ürünle katılım sağlayabilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği ürün(ler)in tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Ödül kazanan tasarımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılım şartlarına uymayan tasarımcıların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir tasarım konmayacaktır. Bu durum diğer ödül alan veya al(a)mayan katılımcılara bir hak doğurmaz.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Tüm başvurular online sistem üzerinden kabul edilecektir. Yarışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, ürünlerin her açıdan görünmesine olanak sağlayacak en az 4, en fazla 6 fotoğraf ve varsa 3d tasarım dosyası online sisteme yüklenecektir. Fotoğraflar ve katılımcı tarafından sağlanacak bilgiler üzerinden ilk değerlendirme gerçekleştirilecek ve ikinci aşamaya kalacak ürünler belirlenecektir. İkinci aşamaya kalan ürünlerin fiziki olarak Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulması talep edilecektir.
 • İkinci aşamaya kalan ve kargoyla gönderilen eserlerdeki tahribattan, kargodan kaynaklı gecikme ve kayıplardan Ankara Kalkınma Ajansı sorumlu tutulamaz.

Şartnamede sayılan katılım koşullarına uymayan başvurular, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU

Ürünlerin tema (Ankara’nın etnografik, mitolojik, mimari ögeler), kullanılacak malzeme (agat taşı, ipek, tiftik, Ankara taşı vb.) ya da geleneksel yöntem (telkâri, ipek iğne oyası, dokuma teknikleri) gibi Ankara değerlerinden en az birine temas etmesi beklenmektedir.

Yarışmaya; başta cam, tekstil ve takı ürünleri olmak üzere, bakır, seramik, çini, deri, ahşap vb. malzemeler kullanılarak üretilen ürünler ile katılım sağlanabilir.

KATILIM FORMATI

Tüm başvurular online sistem üzerinden kabul edilecektir. Başvuruların değerlendirmeye alınması için, http://form.techankara.com/tasarim-yarismasi/ adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve istenen tüm belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Yarışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, ürünün teknik özellikleri (malzemesi, yapılış yöntemi vb.) ile hikayesi sunulacak ve ürünlerin her açıdan görünmesine olanak sağlayacak en az 4, en fazla 6 fotoğrafın Wetransfer (https://www.wetransfer.com/)  adresinden aktif transfer linki oluşturularak, oluşturulan link başvuru formuna eklenecektir. Ürünlerin, varsa orijinal 3d tasarım dosyası ve tasarıma ait fotoğraflar da aynı şekilde wetransfer üzerinden aktif transfer linki oluşturularak başvuru formuna eklenebilir. Wetransfer ile dosya aktarımı için, aşağıda dosyalar arasında yer alan ‘Wetransfer ile Dosya Aktarım Kılavuzu’ndan yararlanılabilir. Fotoğraflar en az 144 dpi çözünürlüğe sahip olacak şekilde jpg ya da png dosya formatında yüklenmelidir.

Fotoğraflar ve katılımcı tarafından sağlanacak bilgiler üzerinden ilk değerlendirme gerçekleştirilecek ve ikinci aşamaya kalacak ürünler belirlenecektir. İkinci aşamaya kalan ürünlerin fiziki olarak Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulması talep edilecektir.

YAYIN-TELİF HAKKI

Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı’na aittir. Bu eserler yarışma sonucunda gerçekleşecek sergide sanatçı bilgileri ile birlikte sergilenecektir.

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül almaya hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansı’na izin / muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Ankara Kalkınma Ajansı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

Ödül alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı ve DÖSİMM tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda tasarımcı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ankara Kalkınma Ajansı ve DÖSİMM bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Ankara Kalkınma Ajansı ve DÖSİMM yarışma kapsamında teslim edilen eserleri üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmamak şartıyla arşivlerinde ve araştırma amacıyla kullanabilirler.

Yarışmada ödül alan eserler www.ankaraka.org.tr  web sitesinde yayınlanacaktır.

Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan tasarımlardan, mansiyon ödülü kadar bir bedelle istediği tasarımları ve prototip ürünü seçebilir ve alabilir. Bu takdirde, ödül alan ürünler için geçerli olan tüm hükümler, satın alınan ürün için de geçerli olur.

Katılımcılar bu yarışmaya eser göndermekle, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Ürünler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

 • Tasarım
 • Ürünlerin tema, kullanılacak malzeme ya da geleneksel yöntem gibi Ankara değerlerinden en az birine temas etmesi
 • Ürünün üretilebilirliği, kullanılan malzemenin uygunluğu
 • Ürüne ilişkin bilgilendirme, ürünün hikayesi ve kullanım senaryosu
 • Ürünün yenilikçiliği

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma Başlangıç Tarihi:                                                         24 Ekim 2018, saat 9.00
 • Son Katılım Tarihi:                                                                     22 Mart 2019, saat 18.00
 • Seçici Kurul Toplantısı, Ödül Töreni ve Sergi:                      Daha sonra bildirilecektir.

ÖDÜLLER

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda, ilk üç dereceye giren tasarımların sahipleri ödüllendirilecektir. Ödül tutarı, dereceye giren tasarımların sahiplerine yarışma sonrasında ödenecektir. Ödüle değer eser bulunamaması halinde ödülleri dağıtmamak Seçici Kurul’un takdirindedir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda para ödülü ekip temsilcisine verilecektir.

Birincilik Ödülü:                    8.000.- TL

İkincilik Ödülü:                      4.000.- TL

Üçüncülük Ödülü:                 2.000.- TL

Mansiyon Ödülü(3 adet):     1.000 .-TL

DİĞER KOŞULLAR

Şartname ve Başvuru Formları, http://www.ankaraka.org.tr/ adresinden temin edilebilir. Ankara Kalkınma Ajansı, şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

İLETİŞİM

Ankara Kalkınma Ajansı

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 06460 Çankaya / ANKARA

T: (312) 310 03 00

F: (312) 309 34 07

E: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

2 × three =