Akdeniz Üni. TÜBİTAK 1001 Proje Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK 1001 Proje Hazırlama Eğitimi-(11-13/12/2013)

TÜBİTAK 2237 – “Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” bünyesinde desteklenen bir proje kapsamında

“TÜBİTAK-1001 ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ” verilecektir.

Program koordinatörü: Dr. Sadi S. ÖZDEM

Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji Ab. Dalı Öğretim Üyesi

Danışman ve Eğiticiler:

1) Doç. Dr. Nuray ERİN

Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji Ab. Dalı Öğretim Üyesi

2) Prof. Dr. Salih HOŞGÖR

Dicle Ü. Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Ab. Dalı Öğretim Üyesi

3) Prof. Dr. Sadi S. ÖZDEM

Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji Ab. Dalı Öğretim Üyesi

Kurs ÜCRETSİZDİR.
Temel olarak sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK-1001 Araştırma projeleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.
Katılımcı sayısı 15 ile sınırlanacaktır.
Katılımcılardan mümkünse bir proje önerisi veya en azından bir proje fikri ile katılıyor olmaları beklenmektedir.
Teorik sunumlar dışında kurs 5 kişilik gruplar halinde interaktif oturumlar şeklinde yürütülecek ve taslak araştırma projeleri üzerinde çalışılacaktır.
İl dışından katılımcıların yol-konaklama-yemek giderleri, il içinden katılımcıların öğle yemek giderleri karşılanacaktır.
Kurs 11-13 Aralık 2013 tarihlerinde 3 tam gün süreli olacaktır.
Program gereği katılımcılarda aranan koşullar:
Sağlık bilimleri alanında bir kurumda çalışan araştırmacı; Öğretim üyesi, Öğretim görevlisi, Uzmanlık öğrencisi araştırma görevlisi, doktora öğrencisi olmak,
Daha önce bu program (TÜBİTAK 2237 – Proje eğitimi etkinliklerini destekleme programı) kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
İntihalden ceza almamış olmak.
Başvuru:

Dr. Sadi S. Özdem, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

sozdem@akdeniz.edu.tr

Tel: 6924