AKBANK VOB 4.SANAL PORTFÖY YARIŞMASI

Okul sanal, portföy sanal, ödüller gerçek!

3 Aralık’ta başlayacak olan yarışmamızda, 100.000 TL sanal para ile VOB’da doğru pozisyonları alarak bir aylık süreçte en yüksek portföy değerine ulaşan ilk üç yarışmacıyı büyük ödül bekliyor. 3 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında en yüksek portföy değerine ulaşan,

• Birinci yarışmacı 5.000 TL

• İkinci yarışmacı 3.000 TL

• Üçüncü yarışmacı 2.000 TL

para ödülünün sahibi olacak.

Dereceye girin, büyük ödülü kazanma fırsatı yakalayın!

Gerçek VOB piyasasının dinamiklerini tecrübe edebileceğiniz yarışmamızda, bütün emirler gerçek seans saatleri içinde gerçekleşiyor ve gerçek piyasanın tüm kazanç fırsatlarını sağlarken, risklerini de yansıtıyor. 5.000 TL para ödüllü VOB Sanal Portföy Yarışmamıza kayıt olmak içintıklayınız.

Yarışmanın sona ereceği 31 Aralık 2012 tarihine kadar kayıt yaptırabilir, yarışmaya ilişkin gelişmeleri Akbank web sayfalarından, Ekonomist Dergisi ve Ekonomist web adresinden takip edebilirsiniz.
Kurallar
Tüm müşterilerimizin başlangıç portföyü sanal 100.000 TL’dir. Yarışmacılar yarışma esnasında aşağıdaki kontratları alıp satabilirler. Kontratlara ilişkin sözleşme büyüklüğü, min. fiyat adımı ve başlangıç teminatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sözleşme Grupları İşleme Giren Sözleşmeler

 

Sözleşme Büyüklüğü

 

Min. Fiyat Adımı

 

Başlangıç Teminatları

 

Endeks

 

İMKB 30

 

 

(İMKB 30 Endeks değeri/10) TL

 

 

0,025 (25 Endeks Puanı)

 

 

800 TL

 

 

Döviz

 

TL/Dolar

 

 

1000 USD

 

 

0,0005 (0,5 TL değerinde)

 

 

130 TL

 

 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) ve Akbank T.A.Ş. tarafından hazırlanan VobXGame adlı simülasyona katılan her katılımcı aşağıda yer alan ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilecek olan kuralları ve çekince ibarelerini okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. VOB ve Akbank T.A.Ş. gerekli görmesi halinde, VobXGame simülasyonu kurallarını önceden haber vermeksizin dilediği şekilde değiştirebilir, yeni düzenlemelere gidebilir. Bu durumda, VobXGame katılımcısı söz konusu değişikliğin kendisine uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. VobXGame simülasyonunda yer alan her türlü veri ve bilgi simülasyonda kullanılması amacıyla yaratılmış olup, gerçek veri ve bilgiler değildir. VOB’un ve Akbank T.A.Ş.’nin bu verilerin, bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Söz konusu veri ve bilgilerin simülasyonda kullanılıyor olması VOB’un ve Akbank T.A.Ş.’nin herhangi bir tavsiyede bulunduğu anlamına gelmez. VobXGame katılımcıları açık bir şekilde kabul ederler ki, simülasyonda kullanılan veri ve bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum VOB’a ve Akbank T.A.Ş.’ye hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. VobXGame simülasyonuna katılmak isteyenler katılım için vermeleri gereken kimlik bilgilerinin doğruluğundan sorumludurlar. VOB ve Akbank T.A.Ş. söz konusu bilgileri, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bir bilgi mevzu bahis olmadıkça, üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. VOB’un ve Akbank T.A.Ş.’nin bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması nedeniyle veya başka bir teknik ya da mücbir nedene dayanarak simülasyon durdurulabilir. Sistemde önlenemeyen veya öngörülemeyen ya da VOB’un ve Akbank T.A.Ş.’nin etki alanı dışındaki sebeplerle oluşan kesintiler ya da problemler neticesinde yaşanan veri ve işlem kayıpları ve buna bağlı oluşabilecek maddi ve manevi kayıplardan VOB ve Akbank T.A.Ş. sorumluluk kabul etmez. Bunların dışında katılımcıların kendi bilgisayar, diğer iletişim cihazı ve iletişim hatlarında meydana gelebilecek kesintilerden dolayı oluşabilecek veri kayıpları ve buna bağlı maddi ve manevi zararlardan VOB ve Akbank T.A.Ş. sorumluluk kabul etmez. VOB ismi, logosu, markaları ve VobXGame simülasyonuna ilişkin tüm fikri haklar ile sınai mülkiyet hakları tamamen VOB’a aittir. VobXGame’de yer alan bilgi, veri ve görüntüler VOB’dan önceden yazılı olarak izin alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari amaçla kullanılamaz. Gün içerisinde sınırsız sayıda VOB emri verilebilir. İşlem sayısı ve işlem hacmi limiti yoktur. Vob Sanal Portföy Yarışmasındaki bütün emirler gerçek seans saatleri içinde 9:15-17:45 gerçekleşecektir.Seans dışında emir girilemeyecektir. Yarışmacıların otomatik olarak “alım emirleri” o an sistemde geçerli olan en iyi satış, “satım emirleri” ise en iyi alış fiyatı üzerinden eşleşmektedir. Girilen emrin karşısında bir emir olmak zorunda değildir. Sistem karşı emri otomatik olarak üretmektedir.
VOB piyasasında portföy değerleri, en son uzlaşma değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Yarışmada sürdürme teminatı bulunmamaktadır. Yarışmacının kar/zararları kullanılabilir teminatını etkilemektedir. Yarışmacının kullanılabilir teminatı eksi(-) ye düştüğünde yeni pozisyon açılmasına izin verilmemekte ve mevcut pozisyonlarını kapatması için uyarı verilmektedir. Vade sonlarında kontratlar gerçek uzlaşma fiyatları üzerinden itfa olunacaktır. Yarışmaya katılan kişiler içinde en yüksek portföy değerine ulaşan ilk üç (3) kişiye ödül verilecektir. Yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ödüllerini almayan kazananlar daha sonra hak iddia edemeyecektir. Yarışma sonunda eşit portföy değerine / toplamına ulaşarak dereceye (ilk üçe) giren yarışmacılardan en fazla sayıda işlem gerçekleştiren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacaktır. Yarışmacıların hediye kazanabilmeleri için üyelik sırasında geçerli ve doğruluğunu taahhüt ettikleri kimlik ve adres bilgileri ile kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Gerçek isim, kimlik ve adres bilgileri ile yarışmaya birden fazla kullanıcı adıyla katılan yarışmacı, sadece bir üyeliği için ödül almaya hak kazanır. Yarışmaya birden fazla kayıt olarak sıralamaya giren(ler) olması halinde bu kişi ya da kişilerin ödül alması mümkün olmayacaktır. Bir kişi ancak tek bir ödül kazanabilir. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş kişiler katılabilecektir. Olası teknik ve diğer nedenlerden ötürü yarışmacının, kullanılabilir teminatını aşarak emir vermesi, yarışma koşullarını ihlal etmesi, yarışma etiği dışında davrandığının tespiti durumda yarışmacının tüm işlemleri iptal edilir. Akbank T.A.Ş. bu tür davranışları tesbit ettiğinde yarışmacıyı, yarışma dışında tutabilir. Yarışma 3 Aralık 2012’de başlayacak , 31 Aralık 2012’de tamamlanacaktır. Yarışma sonunda 31 Aralık 2012 saat 18:00 itibariyle portföyünün TL cinsinden değeri en yüksek olan yarışmacı birinci ilan edilecektir. Her gün portföyünün TL cinsinden değeri en yüksek ilk beş yarışmacı, her işlem günü 18:00-18:30 itibariyle yarışma sayfalarında ilan edilecektir Akbank T.A.Ş. çalışanları yarışmaya katılabilecek, ancak ödüle hak kazanamayacaktır