Afyonkarahisar 4007 Tübitak Bilim Şenliği

Projenin amacı; Afyonkarahisar halkının; öğrenci, öğretmen, veli; toplumun bütün kesimlerini içine alacak dört günlük bir faaliyet gerçekleştirerek, bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimini sağlamaktır. Proje kapsamında 20 – 21 – 22 Eylül 2018 tarihlerinde 54 atölye açılarak; bilimin önce okullarımızdaki öğretmenlerimizce içselleştirilmesi, var olan potansiyellerinin ortaya çıkarılması sağlanacaktır. Bu bağlamda projemiz sadece belirli bir okulun personeli değil; Afyonkarahisar okullarındaki bütün öğretmenlerin atölye açma talebinde bulunabileceği bir ortam oluşturulması bakımından daha önce ilimizde yapılan çalışmalardan farklılık göstermektedir. Böylelikle Afyonkarahisar halkının bilimle buluşması hem nicelik hem nitelik kazanacaktır.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi ile yapılan protokollerle desteklenerek etkinlikler yapılacak, böylelikle hedef kitle bütün Afyonkarahisar halkını kapsayacaktır. Ayrıca Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ile ortak açılacak serbest atölyeler de projeye katma değer katacaktır.

Yapılacak 6 söyleşideki konular özelde Afyonkarahisar halkını genelde tüm Türkiye ‘ yi ilgilendirecek; halkın toplumsal ve çevresel problemlere kendi içinde çözüm önerileri bulmaya çalışan bireyler olmalarına olumlu katkıda bulunacaktır. Ayrıca gerçekleşmesi planlanan robot gösterileri, gösteri deneyleri, Projelerle Afyonkarahisar filmleri, Bilim ve Sanat İç İçe temalı resim sergisi ve yarışması ile bilimsel içeriğin eğlenceli ve halkı bilime çekecek bir çerçeveye bürünmesi sağlanacaktır.

Projenin dördüncü günü Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkına yapılacak Ekolojik gezi ile halkın yaşadığı çevrede bulunan endemik türleri ( Barbarea hedgeana, Polygonum afyonicum) tanımasını ve yaşadığı çevreye bilimsel yönden bakmasını sağlayacaktır. Tabiat Parkında yapılacak Afyon Öğrenci Tiyatro gösterisi ve Afyon Öğrenci Müzik Grubunun müzik dinletisi ve resim yarışmasının ödül töreni ile projemiz sanatsal boyutta katma değere sahip olacaktır. Ayrıca katılımcılara, bilim ve bilim insanı tutum ölçeği uygulanarak ve etkinliklerden sonra değerlendirme formu dağıtılarak; projemizin değerlendirme boyutu da sağlanacaktır.

Proje, destek alınan kurumlar sayesinde, afişlerle bütün kamu kurumlarından, kentin çeşitli yerlerindeki ve üniversitenin ilan panolarından, yazılı ve görsel basından, hazırlanacak web sitesiyle halkımıza duyurulacaktır.

Bilim Şenliği Faaliyetleri
Gösteri deneyleri ve robot gösterileri.
18 farklı alanda 54 farklı atölye çalışması
6 farklı alanda bilimsel söyleşi.
Akdağ Tabiat Parkı ziyareti.
Bilim ve İnsan temalı tiyatro gösterisi.
Bilim ve Sanat temalı resim sergisi.
Öğrenci Orkestrası Müzik Dinletisi.