ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

 

2013-2014  Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik  Bölümü  Piyano ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat dallarına ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak Ana Sanat Dalları kontenjanları taban puanları, ön kayıt, özel yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ile başvuru için gerekli bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

         ARANAN ŞARTLAR

 1. 1.      T.C ve  KKTC Vatandaşı olmak,
 2. 2.      Diğer ülke vatandaşı adaylarda Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesinde aranan şartları taşıyor olmak,
 3. 3.      2013 YGS Sınavından en az 140 puan almış olmak,
 4. 4.      Diğer Üniversitelerin Devlet Konservatuvarı lise bölümünden mezun olanlardan YGS şartı aranmaz.

 

ÖN KAYIT BİLGİLERİ

a)      Sağlık durumu ilgili sanat dalı için elverişli olmak,

b)     Herhangi bir yüksek öğretim kurumundan disiplin suçuyla ilişiği kesilmemiş olmak,

c)      Devlet Konservatuvarlarının ilgili Anasanat veya Sanat Dallarının lise devresinden mezun olmak veya lise veya dengi okul mezunu olmak,

d)     Konservatuvar dışında bir ortaöğretim kurumu mezunları için o yıl YGS ye girmiş olmak ve en az 140 puan almış olmak,

e)      İlan edilen süre içinde aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,

f)       Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek,

g)     Bu yönergede belirtilen genel koşullar ile her Anasanat ve Sanat Dalı için öngörülen özel koşullar çerçevesinde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

h)     Adaylar en çok iki ayrı Anasanat Dalının sınavlarına girebilir. İki ayrı Anasanat Dalının özel yetenek sınavlarında başarılı olan adaylar, bunlardan ancak birine kesin kayıt yaptırabilir. Ancak başarılı oldukları Anasanat Dallarından birinin orta öğrenimini herhangi bir konservatuarda başarıyla tamamlamış adaylar her iki Anasanat Dalına da kayıt yaptırabilir,

i)        Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, aynı Anasanat Dalının özel yetenek sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı ana sanat dalına ön kayıt yaptırabilirler.

 

 

Ana Sanat Dalı

Sanat Dalı

 

Öğrenci Kontenjanı

Taban

Puan

Ön kayıt

Tarihi

Özel Yetenek

Sınav Tarihi

Kesin Kayıt

Tarihleri

Piyano

Ana Sanat

Dalı

Piyano

5

 

2013

YGS

140

 

 

 

12-29/08/2013

06.09.2013

09-13/09/2013

Yaylı Çalgılar

Ana Sanat

Dalı

Keman

5

 

2013

YGS

140

 

 

 

12-29/08/2013

06.09.2013

Viyola

2

Viyolonsel

2

Kontrbas

1

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a)      YGS sonuç belgesi internet çıktısı ,(Orta  öğrenimini Devlet Konservatuvarlarında tamamlayan adaylardan bu belge istenmez)

b)     İki adet vesikalık fotoğraf, (Kılık-Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun olarak erkekler sakalsız ve bıyıksız, bayanlar başı ve boynu açık adaylar kolaylıkla tanınabilecek özellikte olmalıdır)

c)      Nüfus Cüzdanı örneği,

d)     Konservatuardan temin edilen sınav giriş formu,

e)      Adayın Konservatuvarda okumasında sağlık açısından bir sakınca olmadığını belgeleyen sağlık raporu,

f)       Mezuniyet belgesi,

 

 

 

 

 1. 1.      GENEL BİLGİLER

 

                              Sınav Yeri, Tarihi ve Saati

Piyano ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalları Sınavları

 

 

Yeri

Tarihi

Saati

 

Baraj Sınavı

Devlet Konservatuvarı Nazilli

06.09.2013

10:00

 

Kesin  Kabul Sınavı

Devlet Konservatuvarı Nazilli

06.09.2013

14.00

 

NOT: Aday Sayısının çokluğuna göre sınav tarih, yer ve saatlerinde, Sınav Komisyonunca uygun görülen değişiklikler yapılabilir. Sınav süreleri, Sınav Komisyonunca sınav başlamadan adaylara bildirilecektir.

 

Sınava girmek için gerekli belgeler:

Her aday sınava, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünce düzenlenecek olan üzerinde kendi adı soyadı, T.C kimlik numarası yazılı fotoğraflı onaylı sınav giriş kimlik belgesi ile özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile katılabilir. Yanında Sınava Giriş Belgeleri olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmazlar.

a-İki ayrı Anasanat Dalının özel yetenek sınavlarında başarılı olan adaylar, bunlardan ancak birine kesin kayıt yaptırabilir. Ancak başarılı oldukları Anasanat Dallarından birinin orta öğrenimini herhangi bir konservatuarda başarıyla tamamlamış adaylar her iki Anasanat Dalına da kayıt yaptırabilir,

b-Özel Yetenek sınavlarında başarı notu yüz üzerinden en az yetmiş puandır. Kesin Kabul Sınavında en az yetmiş alarak başarılı olan adaylar, puan durumuna göre Anasanat Dalları itibariyle sıraya konulur. Bu adayların puan sıralaması gözetilerek kontenjan dâhilinde Müdürlük kayıt bürosunca kesin kayıtları yapılır,

c- Kesin Kabul Sınavında en az yetmiş alarak başarılı olduğu halde kesin kayıt için kontenjana giremeyen adaylar puan sıralamasına göre yedek listeye alınır. Açık kalan kontenjanlar, yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre kesin kayıtları yapılarak doldurulur,

d- İlan edilen gün ve saatte yetenek sınavlarına girmeyen, süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan, ön kayıt ve kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan adaylar, o yıl için haklarını kaybeder.

e-Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, aynı Anasanat dalının özel yetenek sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı Anasanat dalının sınavlarına girebilir.

 

SINAVLAR

a)      Baraj sınavı:

 

Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

 

1) Başvuru tarihlerinde kayıtlarını eksiksiz yaptırmış olan adaylardan konservatuvarların lise devresi mezunları dışındaki adaylar, Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı ( YGS) 140 taban puanı ile bu sınava katılır. Bu sınavda Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı için müziksel işitme yeteneği değerlendirilir. Bu sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanır.

2) Adaylar kendilerine ön kayıt esnasında verilmiş olan numara sırasına göre tek tek uygulamalı işitme sınavına alınır. Bu sınavda adaylara tek ve çift sesler, üç ve dört sesli akorlar sorularak adayların bunları kendi sesleri ile tekrarlamaları istenir. Akorların ardından adaylardan, kendilerine çalınacak ezgileri yine kendi sesleri ile tekrarlamaları ve kendilerine dinletilecek ritim kalıplarını elle vurarak (alkış biçiminde) tekrarlamaları istenir.

3) Baraj sınavı sonuçları, sınavın bitiminden sonra, aynı gün içerisinde puan belirtilmeksizin “Başarılı” veya “Başarısız” olarak ilan edilir.

 

b)     Kesin kabul sınavı:  Baraj sınavında başarı gösteren adaylar bu sınava katılır.

 

Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

 

1)       Adaylar, başvurdukları anasanat ve sanat dallarına ilişkin bu yönergede belirtilen giriş sınav müfredatında bulunan eserleri seslendirir. Değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Geçer not yetmiş puandır.

2)       Kesin kabul sınavında yetmiş ve daha yüksek puan almak suretiyle başarılı olan adayların kayıtları en yüksek puanı alan adaydan başlanmak üzere kontenjan dâhilinde yapılır.

c) Adayların, sınavların başlayacağı saatten yarım saat önce gerekli belgelerle sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.

 
ANASANAT DALLARI VE SANAT DALLARI İLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR
Anasanat Dalları ve Sanat Dalları ile ilgili özel koşullar şunlardır:

a)      Konservatuvarların lise devresi çalgı eğitimi müfredatlarında bulunan genel bilgilere sahip olmak ve uygulamalı sınava katılmak,

b)     Kesin Kabul Sınavında sınav kuruluna aşağıda belirtilen programı çalmak, dinleti olarak sunmak suretiyle başarıyla icra etmek

 

1) Piyano anasanat dalı

 • Adayın seçeceği bir etüt
 • J.S. Bach’ın eserleri arasından adayın seçeceği bir eser
 • Adayın seçeceği bir klasik sonatın veya sonatin’in birinci bölümü
 • Adayın seçeceği bir romantik minyatür (Mazurka, Vals, Nocturne, vb.)
 • Tüm eserler ezbere çalınmalıdır.

 

2) Yaylı çalgılar anasanat dalı

(a) Keman sanat dalı

 • Yay ve arpej çeşitleriyle üç oktav gam-arpej
 • Aşağıda adı geçen bestecilere ait, adayın seçeceği bir etüt (ezber çalınmalıdır)
 • R. Kreutzer, J. Dont, F. Fiorillo, P. Rode
 • J.S. Bach’ın Solo Sonat ya da Partita’larından adayın seçeceği bir bölüm
 • Adayın seçeceği bir konçertonun birinci bölümü (kadansıyla birlikte, piyano eşlikli ve ezber çalınmalıdır)

 

(b) Viyola sanat dalı

 • Yay ve arpej çeşitleriyle üç oktav gam-arpej
 • Aşağıda adı geçen bestecilere ait, adayın seçeceği bir etüt (ezber çalınmalıdır)

R. Kreutzer, J. Dont, F. Fiorillo, B. Campagnoli, A. Hoffmeister, P. Rode

 • J.S. Bach’ın Solo Süit’lerinden birine ait, adayın seçeceği iki bölüm (ezber çalınmalıdır)
 • Adayın seçeceği bir piyanolu sonatın birinci bölümü (piyano eşlikli çalınmalıdır)
 • Adayın seçeceği bir konçertonun birinci bölümü (kadansıyla birlikte, piyano eşlikli ve ezber çalınmalıdır)

 

 

 

 

(c) Viyolonsel sanat dalı

 • Dört oktav gam
 • Adayın seçeceği bir etüt (ezber çalınmalıdır)
 • J.S. Bach’ın Solo Süit’lerinden birine ait, adayın seçeceği iki bölüm (ezber çalınmalıdır)
 • Adayın seçeceği bir piyanolu sonatın birinci bölümü (piyano eşlikli çalınmalıdır)
 • Adayın seçeceği bir konçertonun birinci bölümü (kadansıyla birlikte, piyano eşlikli ve ezber çalınmalıdır)

 

(d) Kontrbas sanat dalı

 • Farklı karakterde iki etüt
 • H. Eccless Sonat (tamamı)
 • K.D. von Dittersdorf Mi Majör Konçerto 1.bölüm

           

 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

 

Sınav düzenleme kurulu, özel yetenek sınavı yerleştirme puanı sonuçlarını tespit eder ve bu puanlara göre sıralanmış başarı listesini hazırlar. Adayların başvuru tercihlerine göre, sınav düzenleme kurulunca her Ana Sanat Dalına ait kazanan adaylar Müdürlük tarafından ilan edilir. Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

 

Kesin kayıt: Kesin kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

 

a)      YGS sınav sonuç belgesi internet çıktısı,(Orta  öğrenimini devlet konservatuvarlarında tamamlayan adaylardan bu belge istenmez,

b)     Adayın ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,

c)      Nüfus Cüzdanının örneği,

d)     Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

e)      İkametgâh belgesi,

f)       Oniki adet birbirinin aynı olan, öğrencinin son altı ay içinde çekilmiş Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen özelliklerde fotoğraf,

g)     Adayın, hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirten yazılı beyanı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin