Adana MEM Öğretmenler Buluşması Projesi

“Öğretmenler Buluşuyor”
“İyi Bir Yönetişim Sürekli İletişim, Hesap Verilebilir Yönetim ve Öğretmenler Buluşması” projesi kapsamında, ilimiz genelindeki tüm öğretmenlere yönelik 2016 yılı Haziran ayına kadar cumartesi günleri sohbet ortamında toplantılar yapılacaktır. Toplantılar her ayın son Cumartesi gününde yapılması ve her toplantıya 50 öğretmenin katılması planlanmıştır.
Toplantılara gönüllü olarak katılacak öğretmenler iletişim bilgilerini aşağıda yeralan forma bağlı kalarak bireysel olarak göndereceklerdir. Bilgilerini gönderen öğretmenlere “SMS” ya da “e-posta” gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır. Kayıt yapamayanlar ogretmenlerbulusuyor@gmail.com e-posta adresine mesajlarını iletebilir.
Önemli: Proje formatından dolayı daha önceki toplantıya katılanların müracaat etmemesi ve aşağıdaki katılım formunun eksiksiz doldurulması rica olunur.

2014 Yılı Mart Ayı Katılım Formu