AB EĞİTİM VE GENÇLİK PPROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

ÇOKLU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAY DUYURUSU

19 Eylül 2011 tarihinde Erzurum, 21 Eylül 2011 Tarihinde Bayburt ve 23 Eylül 2011 tarihinde Erzincan illerinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları ile ilgili Çoklu Bilgilendirme Toplantıları ve Çalıştaylar gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili Resmi Yazılar İl Valiliklerine gönderilmiştir. Bu Toplantı ve Çalıştaylara katılmak isteyen potansiyel proje üretici kişi ve kurumların İllerindeki Valiliklerin ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin bünyesinde yer alan  Proje Birimlerini başvurmaları  ve bilgi edinmeleri gerekmektedir.

Toplantıya ve Çalıştaya katılabileceklerin profilleri aşağıda verilmiştir:

AB EĞİTİM VE GENÇLİK PPROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI/ÇALIŞTAYLARI İÇİN PROGRAM BAZINDA ÖNGÖRÜLEN KATILIMCI PROFİLLERİ

Comenius Programı için:

•Daha ziyade İlçe ve belde merkezlerinden gelecek öğretmenler
•Görevlendirme yolu ile başka birimlerde görev yapmayıp aktif olarak okullarda görev yapan ve yabancı dil bilen öğretmenler 
•Daha önce proje yapmamış okullarda çalışan öğretmenler
•Okulu daha önce proje yapmamış olsa bile kendisi de daha önce hiç proje yapmamış öğretmenler
•Daha önce Ulusal Ajans tarafından yapılan Comenius’la ilgili bir toplantıya katılmamış olan öğretmenler
•İdarecilerden ziyade öğretmenler
Leonardo da Vinci Programı için:

•Halk Eğitim Merkezleri, Çıraklık/Mesleki Eğitim Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Meslek Sendikaları, mesleki sivil toplum örgütleri, ticaret odaları , -varsa- borsalar, sanayi odaları, KOBİ temsilcileri, Kalkınma Ajansları…
•Okullardan gelecek olanlar için;
o   Mesleki, teknik eğitim okullarında görev yapanlar

o   Okullardaki görevleri haricinde görevlendirme yolu ile başka birimlerde görev yapan öğretmenlerden ziyade aktif olarak okullarda görev yapan öğretmenler

o   Daha önce proje yapmamış okullarda çalışan öğretmenler

o   Okulu daha önce proje yapmamış olmasının yanında kendisi de daha önce hiç proje yapmamış öğretmenler

•Daha önce Ulusal ajans tarafından yapılan herhangi bir Leonardo da Vinci bilgilendirme toplantısına katılmamış kişiler
•-Mümkünse- Kamu kurum ve kuruluşlarından idareciler dışındaki personel
•  Okullarda da idarecilerden ziyade öğretmenler
•Tüm bu potansiyel katılımcılar içinde yabancı dil bilenler.
Grundtvig Programı için:

•  İl ve İlçeler Halk Eğitim Merkezlerinden birer temsilci,
•  İl ve ilçeler kütüphanelerinden birer temsilci,
•İl ve ilçeler sivil toplum örgütlerinden (özellikle Eğitim ve kültür faaliyeti yapan dernek, vakıf, sendika, oda vs.) birer temsilci,
•İl ve ilçe belediyelerinin Eğitim ve Kültür birimlerinden gelecek temsilciler
•İl ve ilçeler genelindeki müzelerden birer temsilci,
•İl ve ilçeler cezaevlerinden (eğitim danışmanı, psikolog, doktor, savcı, yöneticileri, infaz memurlar gibi) birer temsilci,
•İl ve ilçeler genelinde yetişkin eğitimi veren kişiler (ve kurumlardan temsilciler),
•Varsa hastanelerden birer temsilci,
• Doğrudan yetişikin eğitimi yapan örgün eğitim kurumları
Gençlik Programı için:

•Daha önce Gençlik alanında proje yapmamış kişiler
•  Temel düzeyde yabancı dil bilgisi olanlar

•  30 yaşını aşmamış gençler

•Sivil toplum kuruluşlarından yönetici ve katılımcılar
•Üniversitelerden klüp temsilcileri
•MEM AB Ofisi’nden temsilciler
•Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’nden temsilcileri
•Gençlik Merkezi’nden yönetici ve katılımcılar