AB Çevre Ödülleri 2011 – 2012 Türkiye Programı Sahiplerini Arıyor

 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği 2020 Stratejisi çerçevesinde  belirlenen Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı büyüme  hedeflerinin hayata geçirilmesi için, “kaynakları verimli kullanan bir Avrupa” (resource-efficient Europe) vizyonu tanımlayarak  “inovasyona dayalı sürdürülebilir işletme” anlayışını benimsemiş şirketlerin ödüllendirilmesinin gereğini ortaya koymuştur.
AB Çevre Ödülleri, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülke ve üyelik müzakerelerini yürüten Hırvatistan ve Türkiye’de verilecektir. Türkiye Programı, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
 
 
Detaylı bilgi için: www.abcevreodulleri.org