8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresinde (Teknik Bilimler Kongresi)

“Young Scholars Union” tarafından 24-26 Nisan 2019 tarihinde Antalya şehrinde düzenlenecek olan 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresinde (Teknik Bilimler Kongresi), farklı disiplinlerde calışan akademisyenlerin bilimsel çalışmaları ile bir araya gelmesi, bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve böylece multidisipliner çalışmalara zemin hazırlanması amaçlanmıştır.

Kongreye Teknik, Sağlık ve Doğa Bilimleri alanlarındaki bildiriler kabul edilecektir.

Uluslararası bir düzenleme kurulu tarafından organize edilen kongremiz, bilimsel çalışmaların paylaşılmasının yanısıra, özellikle bilime gönül vermiş genç bilim insanlarını bir araya getirmek, ortaya konan sorunların çözümünde lokomotif rol oynamak, ortak çalışma gruplarının oluşturulmasına zemin hazırlamak misyonuyla yola çıkmıştır.

Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’da sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Kongre dili İngilizce, Rusça ve Türkçe’dir.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Leila T. Potanina (Moscow University for the Humanities)

Ana Konular
Ziraat Bilimler (Bahçe Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Zootekni Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Süt Teknoloji, , Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknoloji Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarımsal Biyoteknoloji vb.)

Orman Bilimler (Orman ve toplum, Biyolojik Çeşitlilik, Kuraklık ve İklim Değişimi, Orman ve Su İlişkileri, Orman Ekosistemleri, Planlanması ve Yönetimi, Biyokütle ve Yenilenebilir Enerji, Ormanların Sağlığı ve İzlenmesi, Orman Yangınları, Doğal Çevre ve Peyzaj, , Orman Ürünleri Üretimi ve Endüstrisi vb.)

Sağlık Bilimleri (Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri, Çevre ve Sağlık, Diş Hekimliği, Ebelik, Eczacılık, Gıda ve Sağlık, Hemşirelik, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Fiziği, Sağlık Yönetimi, Spor ve Sağlık, Tıp Bilimleri (Cerrahi, Dahili, Temel), Veterinerlik)

Veterinerlik (Antı Mikrobiyal Ajanlar ve Kemoterapi, Bakteriyoloji, Mikrobiyal Arı Hastalıkları, Epidemiyoloji, Mikrobiyal Balık Hastalıkları, Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, İmmünoloji, Mikoloji, Viroloji, Mikrobiyal Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Zoonotik Enfeksiyonlar, Hayvan Hastalıklarının Laboratuvar Teşhisi, Bakterilerde Antibiyotik Dırenci, Veterıner Aşıları, Aşı Geliştirme Çalışmaları ve Aşıların Etkinlikleri, Bakteriyofajlar vb.)

Bilgisayar Bilimleri (Yapay Zeka, Veri İşleme ve Güvenlik, Dağıtık Hesaplama, Ağ Güvenliği, Paralel Programlama, Risk Yönetimi, Bilginin Güvenliği, Yazılım Programlama vb.)

Elektrik ve Elektronik (Otomasyon ve Kontrol, Haberleşme Teknikleri ve Sistemleri, Devre Uygulamaları ve Simülasyonları, Elektrik Makineleri, Elektrik İletimi ve Dağıtımı, Enerji Üretimi, Tıbbi Elektronik, Optik Elektronik, Güç Elektroniği, Sinyal İşleme vb)

Mühendislik (Otomotiv, Havacılık, Akustik, Ziraat, Uygulamalı, Biyoloji, Yapı Hizmetleri, Kimya, İnşaat, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Enerji, Çevre, Gıda, Genetik, Geoteknik, Hidrolik, Endüstri, İmalat, Malzeme, Makine, Mekatronik, Moleküler, Nano, Nükleer, Optik, Petrol, Enerji, Proses, Yapı, Sistemler ve Yazılım, Isı, Ulaştırma,Tekstil Web)

Metalurji ve Malzeme (İleri Malzemeler, Piller ve Enerji Malzemeleri, Kompozit Malzemeler, Seramik ve Camlar, Karbon Esaslı Malzemeler, Korozyon, Elektronik Malzemeler, Elektro ve Fiziksel Kimya, Hibrit Optik Malzemeler (Organik / İnorganik), Malzeme İşleme ve İşleme, Malzeme Fiziği, Metalurjik Fiziksel Kimya Metalurji Temelleri ve Teknikleri, Demir-Çelik ve Demir Dışı Malzemeler Metalurjisi, Malzeme Kimyası ve Sürdürülebilir Kimya, Manyetik Malzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Madencilik, Metalurji ve Malzeme Bilimi, Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji, Optik Malzemeler, Toz Metalurjisi, Polimer Bilimi, Yüzey Olayları ve Arayüzler, Kaynak ve Birleştirme vb.)

Makine (Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, Bilgisayar Entegre İmalat Sistemleri, Hesaplamalı Malzemeler, Kontrol Metotları, Kesici Takım Teknolojileri, Tasarım ve Üretim Metotları, Mekanik Sistemlerin Tasarımı ve Üretimi, Mühendislik Tasarım Metodolojisi ve Tasarım Modelleri, Esnek ve Dağıtılmış İmalat Sistemleri, Taşlama ve Diğer Aşındırıcılar Yöntemler, Kuvvetler, Yüksek performanslı işleme, Mekanik Tasarım ve İmalatta Akıllı Sistemler, Makine Tasarımı ve Mekanik Sistem Tasarımı, Analiz ve Hasar Oluşumu, İşleme Teknolojileri ve Modelleme, İşleme Planlaması, Mekanik Tasarım ve Uygulamalar, Geleneksel Olmayan Üretim Süreci, Üretim Sistemi Modelleme ve Simulasyon, Proses Kaynaklı Kalıntı Stresi, Süreç Stabilite Analizi, Yapısal Malzemeler, Titreşimler, Yenilenebilir enerji kaynakları, Çevre kirliliği ve kontrolü, HVAC ve otomasyon, Hidrolik ve pnömatik sistemler, Isıtma tekniğinde enstrümantasyon sistemleri, Co Enerji, Akışkan Gücü, Isı ve Kütle Transferi, Hidrojen Enerjisi Teknolojileri, Yakıt Pilleri Teknolojileri)

Mekatronik (Otonom Sistemler, Biyomekanik ve Uygulamalar, Kalibrasyon ve Ölçme, Akıllı Malzemeler ve Aktif Kontrol, Mekatronik Eğitim, Mikro-Elektronik ve Mikro-Mekanik Sistemler, Yeni Mekatronik Sistemler, Robot İstihbarat, Uzay ve Sualtı Uygulamaları, Kablosuz Sensörler ve Dağıtılmış Kontrol vb.)
* Teknik Bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalar da kongre konularına dahildir.

http://www.imcofe.org/8imcofe/anasayfa