7.Homeros Kısa Öykü Yarışması

Homeros Kısa Öykü Yarışması

BORNOVA BELEDİYESİ
7. HOMEROS KISA ÖYKÜ YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
Bornova Belediyesinin geçen altı yıl içinde olduğu gibi, Türk Edebiyatına özellikle Kısa Öykü konusunda yeni eserler kazandırmaya yönelik çalışmasıdır.
Yarışmanın Konusu
Adaylar konu seçiminde serbesttir.

Genel Katılım Şartları
1. Yarışmaya 18 yaşından büyük tüm TC vatandaşları katılabilir.
2. Yarışmaya Bornova Belediyesi çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
3. Katılan eserin daha önce basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.
4. Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.
5. Yarışmaya katılan eserler en fazla beş (5) sayfa A4 uzunluğunda olmalıdır. Eserler, Times New Roman yazı stilinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve Normal kenar boşlukları (her yön 2,5 cm) ile yazılmalıdır.
6. Eserlerde mutlaka bir başlık olup, herhangi bir kapak ve görsel olmamalıdır.
7. Yarışmacılar eserlerinin SAĞ ÜST köşesine 5 (beş) harften oluşan bir RUMUZ yazıp, kesinlikle gerçek ad ve soyadlarını belirtmeyeceklerdir.
8. Yarışmacılar, AYRI bir sayfaya kendi ÖZGEÇMİŞLERİNİ, ADRES ve İLETİŞİM TELEFONLARINI, “Yarışmanın tüm şartlarını kabul ediyorum” yazarak imzalayacaklardır.
9. Son olarak, yarışmacılar, eserlerini beş (5) kopya halinde çoğalttıktan sonra, özgeçmişlerinin de yer aldığı sayfayı bir zarfa koyarak;

“Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı
Fevzi Çakmak Cad. No: 32/A K: 2
Bornova / İZMİR”
adresine KARGO ile göndereceklerdir.

10. Posta ya da kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.
11. İNTERNET yoluyla ya da ELDEN yapılan teslimatlar KABUL EDİLMEYECEKTİR!
12. Yarışmada ödül alan ve yayınlanmaya değer bulunan eserler kurum tarafından hazırlanacak broşür, web sayfası, kitap ve dergilerde tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir.
13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
14. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
15. Katılımcı, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserinin Bornova Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bornova Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
16. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bornova Belediyesi, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
17. Kazanamayan eserler iade edilmeyecektir.
18. Yukarıda yazılı maddelerden herhangi bir tanesinin eksikliği halinde, eser yarışma dışı bırakılır.

Yarışma Takvimi
1. Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 9 Nisan 2018
2. Son Katılım Tarihi : 8 Haziran 2018 (en geç saat 17.30’ye kadar)
Bu tarih ve saatten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Ön Eleme Tarihleri : 11 Haziran-14 Haziran 2018
4. Jüri Değerlendirme Tarihleri : 18 Haziran-14 Eylül 2018
5. Ödül töreni ve Sonuçların Açıklanması : Belediyemizce daha sonra duyurulacaktır.

Ödüller
* Birinciye 5,000 TL
* İkinciye 3,000 TL
* Üçüncüye 2,000 TL
Yarışma seçici kurulu eğer gerekli görürse 1,000 TL ödemeli “Yarışma Seçici Kurul Özel Ödülü” verebilir. Herhangi bir sıralamadaki ödüle değer bir eser bulamazsa yerine başka bir eser seçmez.
Yarışmacılara ödenecek ödüller, en geç yarışma sonuçları ilanını izleyen 30 iş günü içinde, yarışmacılara 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.
Yarışma sonuçları düzenlenecek Ödül Törenin ardından www.bornova.bel.tr adresinde ilan edilir.

Yarışma Seçici Kurulu
• Şengül Kıran
• Bahri Karaduman
• Halim Yazıcı
• Yıldız İlhan
• Murat Şahin

Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserlerin Yarışma Sekretaryası tarafından elenmesinden sonra Yarışma Seçici Kurulu eserleri tek tek okuyacak, 14 Eylül 2018 tarihinde bir araya gelecekleri toplantıda toplu değerlendirmelerini yaparak, ödül alan ve yayınlanmaya değer bulunan eserleri Yarışma Sekreterliğine imzalı bir kağıtla teslim edeceklerdir.
Ödül kazanan ve yayımlanmaya değer bulunan öykü sahiplerine yarışma sekretaryası tarafından ödül töreninden önce iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.

Yarışma Sekretaryası
Adı Soyadı: Beste Eşki – Lütfiye Güler
Telefon No: 0 232 999 29 29 / 4963 – 4964
Adres: Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Fevzi Çakmak Cad. No.32/A Bornova / İZMİR
Web Adresi: www.bornova.bel.tr
E-Posta Adresi: kultur@bornova.bel.tr