7.Doğal Taş Tasarım Yarışmaları

Tasarım Yarışmaları

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından geleneksel hale getirilen Doğal Taş Tasarım Yarışmaları’nın amacı Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, özgün ve üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanması, sektör ile üniversite öğrencilerinin ve profesyonellerin bir araya getirilmesi ve doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirilmesidir.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından geleneksel hale getirilen Doğal Taş Tasarım Yarışmalarının yedincisi 2018 yılında gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın amacı;
> Türkiye doğal taş endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,
> Türkiye’de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri desteklemek,
> Üniversitelerimizde yetişen başarılı öğrencilere istihdam ve öğrenim desteği sağlamak,
> Türk doğal taş sektöründe tasarımın önemini vurgulamak ve ticarileşebilir tasarım fikirleri ortaya koymak,
> Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak,
> Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın konusu;

Doğal taş kullanılarak üretilebilir, ticarileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartıyla doğal taş kullanımını arttırıcı ve özendirici yeni tasarım ve yeni ürünlerin ortaya konmasıdır.

 

7. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenen
7. Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın amacı;
– Türk doğal taş kalitesini ve zenginliğini tasarım ile buluşturarak çağdaş Türkiye
tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,
– Tasarımla buluşan Türk doğal taşına katma değeri yüksek ve yenilikçi bir kimlik
kazandırmak,
– Türkiye doğal taş sektöründe tasarımın değer ve önemini vurgulamak, kullanımına
teşvik etmek, yaratıcı fikirleri desteklemek, yapı kültürüne ve eğitimine katkıda
bulunmak,
– Türk doğal taşının endüstriyel olarak kullanımını arttırmak,
– 400’ün üzerinde renk ve desen çeşitliliğine sahip Türk doğal taşlarının mimarlar ve
tasarımcılar tarafından daha yakından tanınması ve farklı alanlarda kullanılmasını
sağlamak,
– Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, endüstriyel olarak üretilebilir, katma
değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirmek,
– Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine ve ülke
ekonomisine katkıda bulunmak,
– Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci
düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak ve bu alandaki
başarılı tasarımcıları ödüllendirmektir.

2. YARIŞMANIN KONUSU
Yarışmanın konusu doğal taş kullanılarak özgün tasarım ile endüstriyel olarak üretilebilir
olması ana şartıyla doğal taş kullanımını arttırmayı özendirici, üretilebilir, ticarileşebilir yeni
tasarım ürünlerinin ve kullanım alanlarının ortaya konmasıdır. Bu çerçevede yarışma 7 Ana
Konu Başlığından oluşmaktadır.
Konular:
I. Mimari
II. Kentsel Alanlar
III. Dekoratif Ürünler
IV. Mobilya
V. Yasam Alanları (Duvar, Zemin) için Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar
VI. Banyo ve Mutfak
VII. Kamusal Alan Heykelleri
Projelerin özgün olmaları esastır. Jürinin tasarımın özgün olmadığına dair oluşan intibası
projelerin elenmesine neden olabilir.

 

Açıklamalar:

Tasarımlarda Türk taşlarının kullanılması zorunludur, Tasarımlar yapılırken kullanılan
doğal taşın teknik özellikleri ile endüstriyel olarak üretilebilir olmasına dikkat edilmelidir.
– Doğal taşlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat
malzemeleridir. İhracatımızda önemli yeri olan ve tasarımlarda kullanılmasını beklediğimiz
doğal taşlar; mermer, traverten, granit, oniks, kayağan taşı, kireçtaşı, andezit, bazalt gibi
taşlardır.
– Detaylı Bilgi ve görsel malzeme www.turkishstones.org sitesinden elde edilebilir.

3. KATEGORİLER
Yukarıdaki kapsamda yarışma 3 kategoriden oluşmaktadır.
I. T.C. ÖGRENCİ KATEGORİSİ
II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
III. PROFESYONEL KATEGORİ

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
T.C. Öğrenci Kategorisi:
i. 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmak,
ii. Yarışmanın öğrenci kategorisi, herhangi bir bölüm ayırt etmeden üniversitelerin lisans
veya önlisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır.
iii. Yarışmanın “Öğrenci” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan her birinin
lisans veya önlisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategorideki
ekipte profesyonel kişi bulunamaz.
iv. Ekipler en fazla 10 kişiden oluşabilir.
Uluslararası Öğrenci Kategorisi:
i. 18 yaşını doldurmuş olmak,
ii. Yarışmanın öğrenci kategorisi, herhangi bir bölüm ayırt etmeden dünyadaki tüm
üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinde okuyan yabancı öğrencilere açıktır.
iii. Yarışmanın “Öğrenci” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan her birinin
lisans veya önlisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategorideki
ekipte profesyonel kişi bulunamaz.
iv. Ekipler en fazla 10 kişiden oluşabilir.

Profesyonel Kategori:
i. 18 yaşını doldurmuş T.C vatandaşı olmak,
ii. Yarışmanın profesyonel kategorisi üniversitelerin lisans, önlisans ve yükseköğretim
programlarından mezun olan veya herhangi bir yükseköğretim mezuniyeti bulunmayıp
en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan herkese açıktır.
iii. Ekipler en fazla 10 kişiden oluşabilir
Hem Profesyonel hem de öğrenci kategorilerinde tek değerlendirme yapılacaktır.

5. YARIŞMA BAŞVURUSU
Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt
bulunmaksızın alınmaktadır.
Herhangi bir belge ya da pafta teslimi gerekmemektedir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
1.Kısım: Kişisel Bilgilerin Girilmesi
Rumuz: Sistem tarafından otomatik olarak her başvuru için özel olarak verilmekte ve
projelerinizin sağ üst köşesine otomatik olarak yazılmaktadır. Bu nedenle bu bölümü boş
bırakmanız tavsiye edilir.
Yarışmacı Resmi: Katılımcılara ait vesikalık fotoğraflar dijital jpeg formatında, A6
boyutlarında (dikey – 14,8 x 10,5 cm) ve 200(pix/inch) çözünürlüğünde olmalıdır.
Kimlik Belgesi: Katılımcıya ait Nüfus Cüzdanının dijital görselidir.
Kişisel Bilgiler: İletişim bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır, yarışmaya ilişkin tüm duyurular ve
postalar (davetiyeler, yarışma kitabı vs) bu bilgilere dayanılarak hazırlandığı için doğru
girilmesi önemlidir.
Eğitim/Mezuniyet Belgesi: Öğrenci kategorisinde yarışmaya başvuracaklar için
üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinde eğitimini sürdürdüğünü, profesyonel
kategorisinde başvuracaklar için üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinden mezun
olduklarını kanıtlayan belgenin dijital görselidir.
NOT: Ekip olarak başvuru yapanlar katılım statüsü olarak “EKİP” kısmını işaretleyerek
üyelerden her birinin bilgi ve belgelerini “Ekle” butonuyla aynı sayfada yüklemelidir.

2.Kısım: Projeye Ait Bilgilerin Girilmesi
Proje Paftası: Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta A2 baskıya
uygun 300 DPI 3308px X 4678px veya 4678px X 3308px olmalıdır. Baskının kaliteli olması
için mümkün olan en yüksek çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir. Pafta kimlik bilgisi
içermemelidir.
Ek Pafta Görselleri: Yarışmanın kitabında kullanılmak üzere projeye ait, pafta içinde
kullanılan en az 1 görselin ‘jpeg’ formatında ayrıca yüklenmesi gerekmektedir. Bu görseller
jüri değerlendirilmesinde gerek görüldüğü takdirde gösterilecektir. Üzerinde yazı olmadan
yalnızca resimler yüklenmelidir.
Proje Raporları: Projeyi Türkçe olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik ve katma
değer yarattığını, ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan en fazla 150 sözcükten
oluşan yazıdır. Başvuru formunda ilgili kutuya yazılması gerekmektedir. Raporun Türkçe
karakterlerle ve imla kurallarına uygun olarak yazılması önemlidir. Jüri
değerlendirmesinde Türkçe olarak okunamayan ve anlaşılamayan bir rapor elenme
nedeni olabilir, bu konuda raportörlük sorumluluk kabul etmez.
İmzalı Şartname: Katılımcılar yarışma şartnamesini çıktı alarak her sayfasını imzalamalı
(ekip üyelerinin her biri yine aynı şartnamenin her sayfasını imzalamalıdır) ve başvuru
ekranında ilgili bölüme PDF formatında yüklemelidir. İMİB gerekli hallerde şartnamenin
imzalı halini katılımcıdan talep edebilir.

Açıklamalar:
– Yarışmaya birden fazla projeyle başvurulabilir, bu durumda her bir başvuru için ayrı
rumuz alınarak tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.
-Katılımcı, bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği
bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.
– Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare
veya işaret bulunmamalıdır.
– Kayıt tamamlandığında başvuruda beyan edilen e-mail adresine “Başvurunuz alındı.”
şeklinde bir e-posta gönderilecektir. (Lütfen önemsiz postalarınızı kontrol ediniz)
– Başvuruda istenilen belgelerden bir ya da birkaçının eksik / yanlış olması elenme
nedenidir.
– Katılımcılar önce şartnamede istenilen belgelerle birlikte başvurularını online olarak
tamamlamak durumundadır. Sistem belirtilen tarih ve saatte kapatılacak olup yaşanacak
gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumlu tutulamaz.

6. GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Tasarım Yarışması’nın “üretilebilir, sanayileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartları”
doğrultusunda genel değerlendirme kriterleri ve genel değerlendirme konsepti aşağıda
belirtilmiştir:
– Türk doğal taşının kullanım alanını genişletmek ve ihracat potansiyeline sahip olmak,
– Kullanımda işlevsel olmak, aynı zamanda mekânlara ve yüzeylere estetik değer
kazandırmak,
– Tasarımda ve uygulamada esneklik sağlamak, zaman içinde ortaya çıkabilecek
kullanıcı istek ve gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmek,
– Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmek ve sürdürülebilir
olmak,
– Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygun olmak
Genel Değerlendirme Konsepti
i. Özgün tasarım
ii. Estetik
iii. Yenilikçi yaklaşım
iv. Kullanıcıya dost
v. Fonksiyonel
vi. Sürdürülebilir
vii. Dayanıklı
viii. Üretim teknik ve kalitesi
ix. Uygun doğal taş kullanımı
x. Değer yaratma

 

6.ÖDÜLLER

PROFESYONEL KATEGORİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 15.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 10.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 7.000 TL

 

T.C.ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 10.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 5.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 2.500 TL

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 2.000 EURO
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 1.000 EURO
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 500 EURO

 

Açıklamalar:
-Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanmasından itibaren 1 ay içerisinde
taraflara ödenecektir.
– Jüri uygun gördüğü takdirde mansiyon ödülü verebilir. Ödülü verilip verilemeyeceğine
ve tutarına Jüri üyeleri karar verir.
– Jüri üyeleri projeleri derecelendirmeme hakkını saklı tutar. İnisiyatif kullanarak ödül
sayısını değiştirme ve ödülün para değerini bölme hakkına sahiptir.
– Ekip katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
– Birebir aynı ekip üyelerinden oluşan gruplar iki ödül aldığında aldıkları en yüksek
miktardaki ödül kendilerine verilecektir.
– Birden fazla ödül kazanan bireysel başvurularda kazanılan en yüksek miktardaki ödül
geçerli olacaktır.
– 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza
ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar en fazla iki yıl süre ile
uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime
gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz
konusu Tebliğ çerçevesinde ve Tebliğ ile ilgili mevzuatta yer alan şartlarla DFİF
(Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu
eğitim desteğinden yararlanacak kişi sayısı, destekten yararlanma şartları 2008/2 sayılı
Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümlerine tabi olup, bu desteğe yönelik
değerlendirme T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Anılan seçim işlemine
yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ekonomi Bakanlığı’dır. Söz konusu destek
yarışmamızın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi sonucu Bakanlık
onayına istinaden sağlanacaktır.
– Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş ve T.C Ekonomi Bakanlığı
tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul
koşullarını sağlaması gerekmektedir.
– Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir
yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2(iki) ay içerisinde Genel Sekreterliğimize
başvurmaları gerekmektedir. Bütün burs başvuruları ilgili tebliğ kapsamında talep
edilen belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı
içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında T.C. Ekonomi Bakanlığı’na
iletilecektir.
– Ekiplerin yurt dışı eğitim desteğinden faydalanmak istemesi durumunda her bir üyenin
gerekli belgeler ile Birliğimize başvurması gerekmektedir. Bu durumda oluşturulacak
olan kurul ile kura yöntemiyle yurt dışı eğitim bursunu almak üzere Bakanlığımıza
ismi gönderilecek kişi belirlenecektir.
– Herhangi bir nedenle yarışmanın Bakanlık tarafından desteklenmemesi veya Bakanlık
tarafından onay verilmemesi halinde veya T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan
değerlendirmede yarışmacı başvurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi
halinde, yarışmacıların İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden her ne nam altında
olursa olsun herhangi bir talebi olmayacağı bu şartnameyi imzalayan yarışmacılar
tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

7.ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI VE SERGİLENMESİ
Değerlendirme sonucunda ödül kazanan yarışmacıların isimleri 2018 tarihinde
gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacaktır. Tasarımlar, İMİB tarafından uygun
görülen yurtiçi veya yurtdışında çeşitli fuar ve etkinliklerde sergilenebilir. Tüm yarışmacılar
tasarımların sergilenmesine bu şartname koşulları içinde izin vermişlerdir.

8.TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI
– Yarışmaya katılan her projede özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış
olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir
tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun
tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMİB ödülü geri
alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia
olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk
yarışmacıya ait olacaktır.
– İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri
ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum (üniversiteler hariç), firma veya çalıştığı firmadan
bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya katılamaz. Bunun aksi
bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse İMİB
tarafından ödül geri alınır.
– Yarışma bu şartname esasları içerisinde ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiştir.
Yarışma şartnamesi ve ekleri yarışma raportörlüğünden ve
www.dogaltastasarimyarismasi.com web sitesinden temin edilebilir.
– Yarışmacıların bu şartnamede belirtilenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.
– Yarışmaya katılan yarışmacıların her birinin şartnamenin her sayfasını imzalamaları ve
web sitesi üzerinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
– Birden çok projeyle katılmak isteyen yarışmacılar her bir proje için ayrı rumuz alarak
projelerini ayrı ayrı göndereceklerdir.
– Yarışmacıların bu şartnamede belirtilenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.
– Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının
adı da belirtilerek sergilenecektir.
– Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, İMİB’in, yarışmaya
katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmek amacıyla, bir ya da birden
çok sayıda örnek modelini üretme ve bu modelleri yurtiçinde veya yurtdışında İMİB
tarafından belirlenecek sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak
sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle
İMİB’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep
etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
– Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların
özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ile tasarımlar ile ilgili olarak 3.
şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat
taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt
eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

9.YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi 24 Ağustos 2018 (Saat 23:59)
Jüri Değerlendirme Toplantısı 17-18 Eylül 2018
Ödül Töreni Ekim 2018
* Jüri değerlendirme toplantısı öncesinde gelen başvuru sayısına bağlı olarak seçici kurul ile
ön eleme yapılabilir. Takvimde bir değişiklik olması halinde güncel takvim web sitesinde
yayınlanacak ve başvuru yapan adaylara bildirilecektir.

http://www.dogaltastasarimyarismasi.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 × four =