6. Sınıf Öğrencileri arası İnsan Hakları Resim Yarışması

6. Sınıf Öğrencileri
6. Sınıf Öğrencileri Resim Yarışması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilköğretim 6. sınıf düzeyindeki özel ve devlet okulları öğrencileri arası insan hakları temalı resim yarışması.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve devlet okullarında ilköğretim 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla insan hakları temalı resim yarışması düzenlemaktedir.

ŞARTNAMENİN KONUSU:
TİHEK tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında öğrenim gören 6.sınıf öğrencilerinin eğitim öğretimleri aksatılmadan gönüllülük esasıyla ve uzaktan katılımıyla insan hakları temalı resim yarışması.

ETKİNLİĞİN ADI: İnsan Hakları Temalı Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim kategorisinde.

ETKİNLİĞİN AMACI: MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında ilköğretim 6.sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilere hak temelli bakış açısı kazandırmak, insan hakları konusunda duyarlılık geliştirmek ve kişilerin güvence altına alınan tüm insan hak ve temel özgürlüklerden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmek ve tüm bu alanlarda farkındalığı artırmak.

HEDEF KİTLE: MEB’e bağlı tüm ilköğretim okullarında 6.sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler.
UYGULAMA YAPILACAK OKUL TÜRLERİ: Resmi Ortaokul, Özel Ortaokul, Özel Eğitim Ortaokulu, Resmi İşitme Engelliler Ortaokulu, Resmi Görme Engelliler Ortaokulu, Açık Öğretim Ortaokulu, Resmi Yatılı Bölge Ortaokulu, Resmi İmam – Hatip Ortaokulu,

ETKİNLİĞİN BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 25 Ekim 2021-10 Aralık 2021

KATILIM KOŞULLARI: MEB’e bağlı devlet veya özel okullardan birinde ilköğretim 6.sınıf düzeyinde öğrenim görüyor olmak.

Öğrencilerin yarışmaya katılımı tümüyle ücretsizdir. Düzenlenen bu etkinlik ile herhangi bir ticari amaç güdülmemektedir.

YARIŞMA KOŞULLARI:
Resim: Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri.
Eserler özgün nitelikte, Anayasa ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına uygun ve insan hakları teması ile ilişkili olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise geri alınır.
Eserlerin ön yüzündeki resme zarar vermeden kâğıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, okulun adı, ili, sınıfı ve numarası, okul telefon iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.
Katılımcılar yarışmaya velisi tarafından imzalanmış örneği şartname ilişiğinde verilecek telif beyanı metni eklenmiş bir biçimde etkinliğe başvuruda bulunabilir. Öğrenciler en fazla 3 eser ile katılım sağlayabilir. 3 eserden fazla eser ile bir kategoriye başvuruda bulunan öğrencinin eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Etkinlik süresince anayasa ve milli eğitim temel kanununa aykırı; siyasi amaca hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, reklam unsuru barındıran söylem veya eğilime müsaade edilmeyecektir.
Etkinlik süresince eğitim ve öğretim faaliyetleri aksatılmayacaktır.
Yarışmacılar 25×35 veya 35×50 cm ölçütlerinde beyaz resim kağıdına yapılmış resimleriyle yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir (kolaj çalışması hariç kuru boya, suluboya, pastel boya vb. teknikler kullanılabilir.) Eserler; çerçevesiz, paspartusuz olarak arkasına yarışmacının adı-soyadı ve iletişim bilgisi yazılı olduğu başvuru formu yapıştırılarak teslim edilmelidir. Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Dereceye girsin veya girmesin yarışmaya gönderilen eserler geri iade edilmeyecektir.

ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yarışma kapsamında gönderilecek resimlerin aşağıdaki kriterler kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir:
Amaca uygunluk: Resmin insan hakları temasına uygunluğu ve etkileyiciliği ile insan hakları ile ilgili değerleri resim ile ifade edebilme yeteneği (25 Puan)
Yaratıcılık (25 Puan)
Resmin görselliği ve çerçeve düzeni ile kâğıdın temizliği (25 Puan)
Özgünlük: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)
YARIŞMA BAŞVURU ARALIĞI VE TESLİM YERİ: Resimler katılımcı öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları Okul Müdürlüklerine 25 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlayacak şekilde 5 Kasım 2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Öğrenciler için son başvuru tarihi 5 Kasım 2021 mesai bitimine kadardır.

YARIŞMA İÇİN ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER
Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin 5/12 maddesi uyarınca TİHEK; engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu bağlamda TİHEK; yarışmanın ulusal kanallarda duyurulması için girişimlerde bulunma, yarışmanın özellikle engelli çocuk ve engelli hakları alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına iletilmesinin sağlanması, yarışmanın engelli çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarına özellikle duyurulması için girişimlerde bulunulması, ilanın Braille alfabesi ve sesli betimleme ile hazırlanması gibi tedbirleri almak üzere gerekli adımları atmaya çalışacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen şartlarda toplanacak veriler, etkinlik süresinin bitmesini takiben resen silinecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ: Bu özel şartname, 25 Ekim 2021 tarihine kadar tüm okullara gönderilecek ve ilköğretim 6.sınıf öğrencilerine duyurulması için gerekenler yapılacaktır. Okul müdürlükleri, 25 Ekim 2021 tarihinden itibaren pandemi sürecini ve duyarlılıklarını da azami derecede dikkate alarak yarışmacıların eserlerinin kabulüne başlayacaktır. Okul müdürlükleri eserleri taranmış bir biçimde e-posta yoluyla, elden veya posta yoluyla alabilecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle okul müdürlüklerinden sonraki tüm süreçlerde dağıtım yalnızca taranmış bir biçimde e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir. Nihai değerlendirme aşamasında TİHEK’e gönderilen eserler e-posta yolunun yanı sıra asılları ile birlikte Kurum hizmet binasına da ulaştırılacaktır.

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslimi: 5 Kasım 2021
Eserlerin Okul Müdürlüklerinde Değerlendirilmesi: 8-9 Kasım 2021
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 11 Kasım 2021
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 15 – 16 Kasım 2021
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 17 Kasım 2021
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 18 – 23 Kasım 2021
Eserlerin TİHEK’e Gönderilmesi: 24 – 26 Kasım 2021
Eserlerin TİHEK Tarafından Değerlendirilmesi: 27 Kasım 2021 -10 Aralık 2021
Dereceye Giren Yarışmacıların Duyurulması: 10 Aralık 2021

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
İlk değerlendirme, ilgili Okul Müdürlüklerince oluşturulan Eser Seçici Kurulu tarafından yapılacak olup okul genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. Bu eser taranmış bir biçimde e-posta yoluyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

İkinci değerlendirme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacak olup ilçe genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca ilçe birincilerini belirleyecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elektronik ve posta yoluyla gecikmeksizin iletecektir.

Üçüncü değerlendirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacak olup il genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca birincileri belirleyecek ve nihai değerlendirme için TİHEK’e elektronik yolla ve posta yoluyla gecikmeksizin iletecektir.

İllerde birinci olan eserler İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından nihai değerlendirme için 26 Kasım 2021 Cuma günü mesai saati sonuna kadar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 06420 Çankaya / ANKARA adresine posta yoluyla ve [email protected] adresine de ivedilikle e-posta yoluyla gönderilmiş olacaktır.

Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Nihai değerlendirme TİHEK ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından Ankara’da yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili her türlü değişiklik MEB izin ve onayı ile olacaktır
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.
DEĞERLENDİRME KURULU: Değerlendirme Kurulu, TİHEK Başkanlığı tarafından belirlenecek üç üyeden oluşturulacaktır.

ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü: 5.000 TL.
İkincilik ödülü: 3.000 TL.
Üçüncülük ödülü: 2.000 TL.
Ayrıca illerde birinci seçilen eser sahiplerine 48 veya 64 boya parçalı pastel boya seti (Yaklaşık değeri 65-75 TL) hediye edilecektir.

TELİF HAKKI:
Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları eser sahibinin muvafakatiyle, tüm telif haklarıyla TİHEK Kurumuna ait olacaktır. TİHEK, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap vb. her türlü tanıtım ve her türlü süreli ve süresiz yayınlarda kullanma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir. TİHEK, eserler üzerinden hiçbir ticari kazanç sağlamayacaktır.

İTİRAZ: Yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna itirazda bulunulabilir. Yapılan itiraz, Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

ESERLERİN İADESİ:
Ödüle değer bulunmayan eserler talep halinde bir kopyası saklanarak ilgilisine iade edilebileceği gibi kullanılmaya gerek bulunmaması ve ilgilisi tarafından iade istenmemesi durumunda altı ay sonra tamamen imha da edilebilir.

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI:
Dereceye girenlerin ödülleri yarışmacıların bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine TİHEK tarafından seri bir şekilde gönderilecek ve il milli eğitim müdürlüklerince de yarışmanın amacına uygun bir düzenleme ve çağrı ile ödül takdimleri gerçekleştirileceklerdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA
Tel : 0 312 422 78 00 / 0 312 422 78 69 -78 32 – 78 79
Faks : 0 312 422 78 99
E-posta: [email protected]

BAŞVURU FORMU VE TELİF HAKKI BEYANI

Eser Sahibi Öğrencinin:
ADI-SOYADI
DOĞUM TARİHİ
BAŞVURU YAPILAN İL/İLÇE
ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKUL/KURUM VE SINIFI
CEP TELEFON NUMARASI
E-POSTA ADRESİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim 6.sınıf düzeyindeki özel ve devlet okulları öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması şartnamesinin ve diğer bağlı belgelerin tarafımızca okunmuş olduğunu, yukarıda bilgisi verilen velisi bulunduğum eser sahibi öğrenci tarafından yarışmaya katılmak üzere gönderilen eserden dolayı eserin telif haklarının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince telif ücreti talebimizin olmayacağını, bu eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun bize ait olacağını ve eserin tüm telif ve tasarruf haklarını Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna devrettiğimizi, uygun gördüğü tüm etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap vb. her türlü tanıtım ve her türlü süreli ve süresiz yayınlarda kullanma, gösterme ve medyada yayınlayabilme hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun sahip olduğunu kabul ve beyan ederiz..10/10/2021

İmza

Öğrencinin Adı Soyadı

İmza

Öğrenci Velisinin Adı Soyadı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin