4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni

Amaç
4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, 5 – 12. sınıf öğretim programları çerçevesinde
aşağıdaki amaçlara ulaşılmasını hedeflemektedir:
• Öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine
katkı sağlanması,
• Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması,
• Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak öğrencilere kazandırılması,
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak işbirliği içerisinde proje hazırlama
konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması,
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların yaparakyaşayarak
öğrencilere kazandırılması ve bilimsel yaklaşım becerilerinin yaygınlaştırılması.

b. Kapsam
Bu çağrının kapsamı;
• “Başvuru Koşulları” başlığı altında belirtilen kurum / kuruluşlar bünyesinde,
• “Çağrı Alanları” başlığı altında belirtilen alanlarda,
• 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden
oluşan ve
• Program amaçları çerçevesinde düzenlenen Bilim Fuarları faaliyetleridir.
c. Çağrı Alanları
Bilim Fuarı, aşağıdaki gruplarda belirtilen alanlardan en az üç tanesini içeren alt projelerden oluşmalıdır.

Sayısal Alanlar
Bilgisayar ve Yazılım
Biyoloji
Diğer Mühendislik Bilimleri
Elektrik ve Elektronik
Fen Bilimleri
Fizik
Havacılık ve Uzay
Kimya
Matematik
Sağlık Bilimleri
Tarımsal Bilimler
Teknoloji ve Tasarım

Sözel Alanlar
Coğrafya
Değerler Eğitimi
Dil ve Edebiyat
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ekonomi
Felsefe
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih

BAŞVURU KOŞULLARI
a. Bilim Fuarlarına aşağıdaki kurum / kuruluşlar başvuru yapabilir
5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden en az üçüne yer veren
Mesleki Eğitim Merkezleri
Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü görme, işitme ve zihinsel engelli devlet okulları

Detay:
http://bilimiz.tubitak.gov.tr/bilimFuari.htm