4. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

4. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması
Şartnamesi

Yeşil Kampüs Etkinliklerinin Amacı:
Yeşil Kampüs Etkinlikleri’ nin amacı, üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarının çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Sürdürülebilir bir gelecek için toplumda farkındalığı artırmak, çevreye duyarlılığı sağlamak ve çevresel olumsuz etkileri azaltmak amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Teması:
“Sürdürülebilirlik, gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmaktır”.
Yeryüzünün nadir ve gün geçtikçe hızla tükenen kaynakları nedeniyle çevrenin korunması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, pek çok çevresel konunun bağımsız olmadığı ve daha geniş sosyal ve politik gelişmelerle iç içe olduğu ile ilgili giderek büyüyen bir farkındalık söz konusudur. İklim değişikliği sorununun, küresel gıda güvencesi için giderek artan bir tehdit oluşturduğu, dolayısı ile insan ve toplum yaşam şeklini önemli düzeyde etkileyecek boyutlara ulaştığı bilinmektedir. 2024 yılına kadar 8 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunu sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı bir şekilde beslemek dünya tarım ve gıda endüstrisinin karşı karşıya olduğu kritik konuların başında gelmektedir. Sürdürülebilirlik, küresel ısınma ve iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği
ve güvencesi, gıdaya erişim ve beslenme alışkanlıkları gibi konularda bireylerin daha bilinçli
davranmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu konularda toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması amacıyla, 2019 yılında dördüncüsü yapılacak olan Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması’nın konusu “Sürdürülebilir Gıda ve Beslenme” olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir Gıda ve Beslenmenin temeli sürdürülebilir kalkınmaya dayanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma, bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin karşılayabilmektir. 4. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması kapsamında
güvenilir ve ulaşılabilir gıda ve sağlıklı beslenme hedefleri doğrultusunda farkındalık yaratmak amacıyla tüm üniversite öğrencilerinin bir araya getirilmesi ve çevresel sorunların çözümüne katkı sağlamaları amaçlamaktadır.

Yarışmanın Konu Başlıkları:
• Sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği
• Gıda atıklarını azaltma, dönüştürme
• İklim değişikliği; tarımsal üretim, gıda güvenliği ve gıda güvencesi
• Yiyecek israfını önleme
• Su yönetimi
• Beslenme yetersizliği
• Gıda ve beslenme politikaları
• Gıda-beslenme okuryazarlığı
• Açlıkla mücadele ve göç
• Gıda Teknolojileri
• Bilinçli tüketim ve çevre
• Yerel gıdalar, kültür ve gastronomi
• Sağlıklı ve bilinçli beslenme
• Ambalajlama, etiketleme ve etiket okuma
• Organik gıda
• Tüketici bilinçlendirme, marka güveni ve pazarlama etiği

Yarışmanın Katılım Koşulları:
1. Yarışmaya, Sürdürülebilir Gıda ve Beslenme konusunda gerçekleştirilmiş kamu spotları
katılabilmektedir.

2. Yarışmaya Türkiye Üniversitelerinde öğrenim gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu
önlisans ve lisans öğrencileri katılabilir.

3. Yarışmaya katılacakların yarışmanın ilan edildiği 18 Şubat 2019 tarihinden son teslim tarihi olan 26 Nisan 2019 tarihi arasında öğrenci olmaları esastır.

4. Düzenleyici kurum yöneticileri ile yönetim kurulu üyeleri, yarışma seçici kurul üyeleri,
düzenleme kurulu üyeleri, yarışma sekreterliği görevlileri ile birinci dereceden akrabaları
yarışmaya katılamazlar.

5. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

6. Yarışmaya 1 Ocak 2018 tarihinden sonra çekilen kamu spotları ile başvuru yapılabilir.

7. Yarışmaya bir kişi en fazla iki kamu spotu ile başvurabilir.

8. Yarışmaya katılacak kamu spotlarının süresi 3 dakikayı geçemez. Süresi 3 dakikayı geçen
kamu spotları, seçici kurul tarafından dikkate alınmazlar ve elenirler.

9. Seçici kurul tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kamu spotları değerlendirmeye alınmazlar.

10. Kamu spotunun yasal sahibi, eser sahibi olan yönetmendir. Yarışma şartnamesini ve
başvuru belgesini yönetmenin doldurması ve imzalaması esastır. Kamu spotunun birden fazla yönetmeni olsa dahi ödül sadece yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası
bulunan yönetmene verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin
doğruluğu, imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal
sorumluluk, imza sahibine aittir.

11. Yarışmada kazanılan ödüller için hak sahibi, kamu spotunun eser sahibi olan yönetmendir.

12. Yarışmaya gönderilecek eserler içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb.
kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit, yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

13. Kamu spotlarının gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak telif problemi eser sahibinin sorumluluğundadır.

14. Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan kamu spotları, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.

15. Kopyaların gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede
belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış kamu spotları, katılımcı yönetmenin
uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

16. Katılan kamu spotları seçici kurul tarafından 2 Mayıs 2019 tarihinde değerlendirilir. İlk 10’ a giren kamu spotları seçici kurul tarafından belirlenir ve http://bucem.baskent.edu.tr,
http://sbmyo.baskent.edu.tr web sitelerinden duyurulur. Ayrıca ilk 10’ a giren eser sahipleri eposta yoluyla doğrudan bilgilendirilir. Yarışmanın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü 14 Mayıs 2019 tarihinde ödül töreninde açıklanır.

17. Yarışmaya gönderilen kamu spotlarının yönetmenine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının tanıtım faaliyetlerinde kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

18. Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formunun her sayfasını imzalamalıdırlar.
Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları
başvuru formunu, bir adet fotoğraflarını, kamu spotu eserinin/eserlerinin uygun formatta
kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını 1 adet zarfa koyarak kapalı halde yarışma sekretaryasına elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç 26 Nisan 2019 saat 17.00’ye (TSI) kadar ulaştırmalıdırlar.

19. Yarışma ödülleri, başvuru formunda imzası bulunan katılımcının, başvuru formunda
belirttiği banka hesap numarası / IBAN numarasına ödül töreninden sonra yatırılır. Bu nedenle katılımcıların banka bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Başvuru formundaki eksik veya yanlış bilgilerden kaynaklanan sorunlardan katılımcılar sorumludur.

20. Yarışma için gönderilen eserler ve kopyaları, sonuç ne olursa olsun iade edilmez.

21. Ödül alan yönetmenlere birer başarı belgesi verilir. Seçici kurulun belirleyeceği kamu
spotlarında birincilik ödülü alan kamu spotuna 4.000 TL, ikincilik ödülü alan kamu spotuna
3.000 TL, üçüncülük ödülü alan kamu spotuna 2.000 TL para ödülü verilir. Seçici kurulun
yargısı kesindir.

22. Dereceye giren kamu spotlarının gösterimi ve ödül töreni Başkent Üniversitesi Prof. Dr.
Ihsan Doğramacı Konferans Salonu’nda 14 Mayıs 2019 tarihinde saat: 14:00 te
gerçekleştirilecektir.

Şartname ve Başvuru Formu için Tıklayınız