4-16 yaş arası çocuklara yönelik resim yarışması

çocuklara yönelik resim yarışması

Belarus Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ulusal Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi tarafından, 4-16 yaş arası çocuklara yönelik olarak “Dünyadaki Tüm Çocuklar Arkadaştır” isimli 7. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması düzenlenmektedir.

VII Uluslararası Çocuk ResimYarışması “Dünyadaki tüm çocuklar arkadaştır”

1. GENEL HÜKÜMLER
“ Dünyadaki tüm çocuklar arkadaştır ” VII. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için
düzenlemeler Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Kabul Edilen 04.08.2011 tarih ve 1049 Sayılı Geçersiz Bazı Belli Eğitim Kararlarını Değiştirme ve Tanıma Konusunda Belarus
Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı
yönetmeliğinin 4.31 Fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

2. YARIŞMANIN EV SAHİBİ
Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı;
Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın bir eğitim kurumu olan Ulusal Çocuk ve Gençlik
Sanat Merkezi, (“Ulusal Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi”).
Belarus Cumhuriyeti’nde Birleşmiş Milletler.

3. YARIŞMANIN AMACI
VII. Uluslararası Çocuk ResimYarışması “Dünyadaki tüm çocuklar arkadaştır” (“Yarışma”);
Uluslararası kültürel ilişkileri güçlendirmek çevre konularına ve doğaya saygının önemine dikkat çekmek, çocukların sanat yeteneklerini geliştirmek; yetenekli çocukları ve gençleri belirlemek ve desteklemek amacıyla düzenlenmiştir

4. YARIŞMANIN KATILIMCILARI
Yarışmaya çocukve genç öğrenciler, ek eğitim kurumları, genel orta öğretim kurumları ve
bireysel katılımcılar tarafından katılım sağlanabilecektir.
Katılımcıların yaşı: 4-16 yaş arası.
Kazananlar dört yaş kategorisinde belirlenir: 4-6 yaş; 7 – 9 yaş; 10 -13 yaş ; 14-16 yaş arası

5. YARIŞMANIN TARİHİ VE YERİ

5.1. Yarışmanın ilanı, yarışmaya başlamadan en geç bir ay önce Belarus Cumhuriyeti Milli
Eğitim Bakanlığı Ulusal Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi eğitim kurumunun resmi web
sitesinde yayınlanacaktır.

5.2. Yarışma düzenleme komitesi yarışmayı düzenlemek için oluşturulur ve onaylanır
(“Organizasyon Komitesi tarafından aksi belirtilmedikçe “). Yarışma Organizasyon Komitesi
jüriyi oluşturur ve onaylar. Jüri profesyonel sanatçılar, sanat uzmanları, güzel sanatlar
öğretmenleri, sanat galerileri temsilcilerinden vb. oluşur.

5.3. Yarışma dört aşamadan oluşmaktadır:
– ilk aşama 01 Nisan 2020 tarihine kadar kayıtların kabulüdür. Girişler: 16 Kirov Str., Minsk,
220030, Ulusal Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi, Sergi Düzenleme Masası adresinde kabul
edilir, telefon numarası: +375 17 200 41 97 1 Nisan 2020’den sonra gönderilen resimler kabul edilmeyecektir.

Postaları gönderirken, posta öğesinin maliyetini (değerini) belirtmeden posta veya kurye hizmeti kullanmanızı öneririz. Posta ile gönderirken, eserinizi katlamayın veya kıvırmayın.

– ikinci aşama, jüri tarafından 15 Nisan – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan girişlerin
değerlendirilmesidir. Jüri üyeleri, üç aday ve dört yaş kategorisinde kazananları ve ödül
kazananları belirler.

– Üçüncü aşama, , 1 Haziran – 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, VII. Uluslararası Çocuk
ResimYarışması “Dünyadaki çocuklar arkadaştır” katılımcıları tarafından yapılan resimlerin
Ulusal Çocuk ve Gençlik Sanatları Merkezi sergi salonunda sergilenmesidir.
Serginin açılış töreni, Haziran 2020’de saat 12: 00’de, 16: 00’daki Kirov Str., Minsk, 220030, Belarus Cumhuriyeti Ulusal Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi’nde gerçekleşecektir.
Kazananlar, ödül kazananlar ve katılımcılar Uluslararası Çocuk Resim Yarışması “Dünyadaki
çocuklar arkadaştır” sergisinin açılış töreninde (Belarus Cumhuriyeti’nden) diplomalarla
ödüllendirilecektir.

– dördüncü aşama, Belarus Cumhuriyeti’nin belli başlı şehirlerinde yarışmanın en iyi
katılımcılarının gezici sergisidir.

5.4. Yarışmanın düzenlenmesi ve sonuçları hakkındaki bilgiler Ulusal Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi’nin www.nchtdm. adresinde yayınlanacak ve ayrıca medyada da yer alacaktır.
Yarışmayı kazananların ve ödül kazananların isimleri, diploma alan beş yüz katılımcı,
kazananların elektronik kataloğu ve ödül kazananların eserleri Mayıs 2020’de www.nchtdm.by web sitesinde yayınlanacaktır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE PROSEDÜRÜ
6.1. Yarışma fikri, sanatsal imgeler kullanarak iklim değişikliğinin yarattığı sorunları ortaya
koymak ve doğayı korumak için neler yapılabileceğini göstermektir.
Yarışmanın temaları:

– Eko Gerçek – eserin içeriği, insan faaliyetlerinin gezegenimizde iklim değişikliği üzerindeki
etkisi

– Eko-ipuçları: Gezegeni Kurtar – eserin içeriği, karbon emisyonlarını azaltarak, enerji tasarrufu teknolojilerini uygulayarak, alternatif enerji kaynakları bularak, doğaya saygılı olarak vb.iklim değişikliği sorununu çözme ile ilgili olarak her bireyin, özellikle de kişilerin faaliyetlerini yansıtmalıdır.

– Yeşil Gezegenim – eserin içeriği gezegenin vahşi yaşamının çeşitliliği, hayvan ve bitki
dünyasının zenginliği hakkında bilgi sahibi olmalı, ülkenin doğal ve iklimsel özelliklerini
yansıtmalıdır.

6.2. Yarışma, çeşitli materyallerin (resim, grafik, karma ortam) ve güzel sanatların türlerinde ve herhangi bir materyalin kullanımıyla yapılan eserleri kabul eder.
Eserin formatı A3-A2’dir. Eserler çerçeveli olmamalıdır.

6.3. Yarışmaya sadece eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve şahıslar tarafından sunulan bireysel kayıtlar kabul edilmektedir.
Bireysel katılımcılar yarışmaya 2 eser kaydedebilirler. Her kurum yarışmaya 15 esere kadar
katılım yapabilir.
Sadece orijinal eserler kabul edilir. Kopyalar, fotokopiler veya elektronik sürümler
değerlendirmeye alınmaz. Bu düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirmeyen, yanlış yapılan, anket olmadan gönderilen eserler kabul edilmez.
Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Organizasyon Komitesi, yarışmaya sunulan eserlerin sahibi olur ve kar amacı gütmeyen etkinliklerde bunları sergileme hakkını saklı tutar.

6.4. Her katılımcı (eğitim kurumu, bireysel katılımcı) resimlerini , doldurduğu form ve tüm
eserlerinin listesini, Kurumun (yazarın), öğretmenin (lütfen Ek’e bakınız).
ismini, adresini, e-posta adresini ve iletişim numarasını belirterek hepsini birlikte göndermelidir.
Uygulamanın elektronik versiyonu “Resim Yarışması” olarak işaretlenmiş olan ddp@nchtdm.
adresine bir e-posta ile gönderilir.

6.5. BASILI LATİN veya RUS HARFLERİ ile okunaklı olarak doldurulmuş (bilgisayarda
yazılmış) ve belirli bir formun gerekliliklerini karşılayan bir anket her eserin arka tarafına
eklenmelidir (lütfen Ek’e bakınız). Okunamayan veya tamamen boş anketler eklenmiş eserler kabul edilmeyecektir.

6.6. Yarışmaya girişinizi yaparsanız, bu şartları ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

7.YARIŞMA BİTİMİ, ÖDÜL VERME
7.1 Jüri, yarışmaya sunulan kayıtları aşağıdaki yaş kategorilerinde ve alanlarda değerlendirir: 4-6
yaş, 7-9 yaş, 10-12 yaş, 13-16 yaş Resim, Grafik, Karışık Medya.

7.2. Değerlendirme kriterleri:
Yarışma temalarına uygunluk;
Özgün fikir, sanatsal düzenlemenin bağımsızlığı;
Eserdeki stilistik, sanatsal ve figüratif çözümlerin birliği;
Eserdeki teknik, kalite ve işçilik.

7.3. Jüri her aday için ödül sayısını belirleme hakkını saklı tutar (ödül sayısı arttırılabilir veya azaltılabilir).

7.4. Her aday ve yaş kategorisindeki yarışmanın kazananları ve ödül kazananları Belarus
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın I, II, III. Derece diplomaları ile ödüllendirilirler. Sergide yer alan eserlerin beş yüz yazarına Ulusal Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi diplomaları ve eğitim kurumlarınca tanınma belgeleri verilir.

7.5. Verilecek tüm ödüller, daha sonra dağıtılmak üzere Haziran 2020’de Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na veya katılımcı ülkelerin elçiliklerine verilecektir.

7.6. Yarışmaya katılanlara elektronik sertifika verilecek. Tüm katılımcılar, 1 Nisan 2020 tarihine kadar elektronik kayıttan geçecek, Ulusal Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi www.nchtdm. adresindeki formu hızlı gezinme bölümünde dolduracaklardır.
Sertifika sadece yarışmaya kayıtlı katılımcılara gönderilir. Sertifikaların elektronik ortamda (.jpg) gönderilmesi, yarışmanın sonuçlarının yayınlanmasından sonra olacaktır.
Yanlış bilgi verilmesi durumunda hataların sorumluluğu, eğitim kurumu başkanı veya yarışmaya katılan bireysel katılımcıya aittir.

8. FİNANSMAN
8.1 Yarışmanın finansmanı, merkezi eğitim faaliyetlerine tahsis edilen ulusal bütçe fonları (dış baskı: posterler, yarışma çalışmaları katalogları, diplomalar, jüri ödemeleri) ve yasalarca yasaklanmayan diğer kaynaklar içinde uygulanır.
8.2 Yarışmaya sergi teslim masrafları, görev maliyetleri yarışmaya katılımcı gönderen eğitim organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

ornek

Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Katılma Başvuru Formu
Resim Yarışması “Dünyadaki çocuklar arkadaştır”
Eğitim kurumunun adı:
Ülkenin adı:
Eğitim kurumunun posta kodu ile birlikte posta adresi:
Telefon numarası:
E-posta:
Öğretmenin Adı Soyadı: